AKTUÁLNE


Ako správne vybrať kvalitnú jazykovú školu?

Rodina:Nechajte peniaze zarábať

Ako správne vybrať kvalitnú jazykovú školu?

Marek


Stále viac a viac ľudí si  uvedomuje potrebu ovládania cudzieho jazyka, a tak sa ľudia venujú výberu jazykovej školy, čo nie je vôbec, ale vôbec jednoduché. "V poslednom čase sa aj v našom meste Martin pretrhlo vrece so samými „renomovanými“ práve začínajúcimi jazykovými školami. Všetky sú odrazu najlepšie, najväčšie, najlacnejšie, no proste tie „naj“. Ktorú z nich si teda vybrať? Je to veľká dilema," hovorí  Mário Rapan z jazykovej školy Oxford. Daným školám vôbec neprekáža a ani ich nezaujíma, že sa zahrávajú s Vašim drahocenným časom, vydretými peniazmi a sľub o rýchlom napredovaní zostáva len sľubom na krásnom reklamnom letáku.  Callanovu metódu si preverte Príkladom je veľmi úspešná, rýchla a účinná priama konverzačná CALLANOVA METÓDA. Pri dodržaní zásad výučby je vaše napredovanie 4x rýchlejšie. To vám Anglická jazyková školaoxford.sk dokáže aj garantovať. Vo svete už funguje od roku 1960 a je rozšírená po celom svete. "Jej hlavná a zároveň materská škola sídli v Londýne na Oxford street. Stretávajú sa tu študenti z celého sveta, najmä Taliani, Španieli, Brazílčania, Japonci, Poliaci, Rusi a mnoho ďalších, ktorých súčasťou som bol aj ja," hovorí Mário Rapan z jazykovej školy Oxford. Prvá škola Callanovej metódy na Slovensku vznikla v roku 2004 v Bratislave a na Strednom Slovensku práve v Martine už v roku 2006. Jej úspešnosť evokuje zriaďovať aj ďalšie školy, ktoré však mnohokrát len imitujú, znehodnocujú, inak veľmi účinnú a do detailov prepracovanú Callanovu metódu. "Nemajú certifikáty, nakúpia a častokrát len skopírujú knihy a tvrdia, že vyučujú spomínanou metódou. Takto robia zlé meno metóde a školám, ktoré bazírujú na správnosti výučby a majú certifikát z materskej školy v Londýne ( len 4 školy na Slovensku ).  Spomínaný proces invázie prebieha už asi 2 roky aj v našom meste," hovorí Mário Rapan z jazykovej školy Oxford a preto podáva pár praktických rád pri výbere jazykovej školy vyučujúcej 4 x rýchlejšie Callanovou metódou: • Na ukážkovej hodine si preverte, či má daná škola certifikát Callanovej metódy . • Registráciu školy na oficiálnej stránke (www.callanmethod.com ) •  Či poskytuje garancie vo forme bezplatných hodín v prípade nezvládnutia testov a to až do ich úspešného zvládnutia. • Mala by byť poskytnutá ukážková- testovacia hodina zdarma. • Ďalej týždeň bezplatného štúdia, počas ktorého máte čas a priestor si metódu vyskúšať a rozhodnúť sa, či máte záujem v štúdiu pokračovať. Daný týždeň platíte len vtedy, ak v štúdiu pokračujete. • Samozrejme je dôležité, aby boli dodržiavané všetky zásady metódy, pretože čo i len malá odchýlka znamená spomalenie napredovania alebo dokonca nefunkčnosť metódy ako takej.    Hodiny zadarmo, až kým sa jazyk nenaučíte Mário Rapan hovorí jednoznačnou rečou. Ich študenti jazyk po skončení kurzu budú ovládať. Kto nezvládne test na konci kurzu, dostáva ďalšie lekcie pokračuje v škole bezplatne. „Cieľom je, aby sa žiak v škole jazyk naučil. Nikdy neukončíme kurz so žiakom, ktorý nepreukáže vedomosti, ktoré sme garantovali. V prípade, že nezloží záverečné skúšky, dostáva ďalšie bezplatné hodiny až do momentu, kým test nepraví a jeho jazyk nie je na dostatočnej úrovni,“ hovorí Mário Rapan z jazykovej školy Oxford a dopĺňa, že jazyk sa totiž môže naučiť naozaj každý, je to len o schopnosti lektora. Preto z jazykovej školy Oxford neodíde nikto bez očakávaných znalostí.   Anglická jazyková škola Oxford bola založená v roku 2006, aby ako prvá škola svojho druhu v Stredoslovenskom kraji uviedla na trh rýchlu, ale predovšetkým účinnú metódu výučby anglického jazyka - Callanovu metódu. Sú jednou zo štyroch škôl na Slovensku, ktorá má CERTIFICATE OF CALLAN METHOD (Senec, Lučenec, Bratislava) a zároveň úzko spolupracujú s materskou školou v Londýne. V Žilinskom kraji sú stále jediná škola, ktorá vyučuje touto metódou aj napriek tomu, že iné školy vo svojich materiáloch uvádzajú niečo iné. V škole vyučujú zahraniční aj slovenskí učitelia, ktorí pôsobili v anglicky hovoriacich krajinách po celom svete. Sú držiteľmi Cambridge certificate (FCE, CAE), alebo Štátnej jazykovej skúšky. .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }

09.10.201410028
Priama metóda na výučbu angličtiny

Rodina:Nechajte peniaze zarábať

Priama metóda na výučbu angličtiny

Marek


Ako si vybrať tú správnu jazykový školu? Cena by zrejme nemala byť jedinou charakteristikou. Najmä ak máte záujem nielen o certifikát, ale skutočné ovládnutie jazyka. No a čo jeho udržiavanie v kondícii? Niektoré školy už ponúkajú aj túto možnosť? Priama metóda Hľadáte metódu výučby angličtiny, ktorá vynechá všetko nepodstatné a ide ako sa hovorí priamo k veci? Vyskúšajte licencovanú metódu, ktorú úspešne aplikujú v jazykovej škole SARJA. „Direct method for English ® je licencovaným systémom výučby, ktorý na slovenský trh vstúpil v roku 2009. Základným metodickým princípom Direct method for English ® je priama metóda. Výučba simuluje anglicky hovoriace prostredie, študenti rozprávajú po anglicky od prvej hodiny,“ hovorí Janka Súkeníková z jazykovej školy SARJA. Metóda je zameraná predovšetkým na rozvoj porozumenia a schopnosti komunikovať rýchlo a bez prekladania. Vyučovanie prebieha formou riadenej konverzácie, v rýchlom prirodzenom tempe, počas ktorého študenti niekoľkokrát opakujú slová a frázy priamo v kontexte. „Vďaka tomuto postupu sa postupne strácajú strach z rozprávania, získavajú istotu a sebavedomie a učia sa po anglicky nielen hovoriť, ale aj myslieť,“ hovorí Janka Súkeníková. Metóda má vynikajúce výsledky práve pre možnosť rozprávať a stratiť ostych, čo sú dva základné predpoklady úspešného zvládnutia jazyka. Súčasťou vzdelávania je aj bezplatnú online learning Na vyučovacích hodinách sa používajú profesionálne zostavené učebnice. Bez nich sa vzdelávanie pochopiteľne nezaobíde. V škole SARJA sú však zostavené výslovne prakticky. „Každý študent navyše k materiálom automaticky dostáva zdarma CD s nahrávkami hodín a cvičení pre lepšie napredovanie. Prostredníctvom online learningu (online výučby) si študenti precvičujú vedomosti interaktívne a získavajú ďalších 100 hodín výučby zdarma,“ dodáva Janka Súkeníková z jazykovej školy SARJA. Okrem toho v jazykovej škole predstavili aj novinku, v rámci ktorej pod úspešnom absolvovaní 4 stupňov dostáva žiak anglický slovník ako darček! Čím viac ciest k poznaniu jazyka zvolíte, o to skôr sa ho naozaj naučíte. Kurzy sa otvárajú priebežne Zápis do nových kurzov v škole SARJA. trvá do 19.9.2014 každý deň od 16:00 do 17:00 aj s ukážkou hodiny. „Na zápis sa treba prihlásiť telefonicky, e-mailom alebo vyplnením e-mailovej prihlášky. Ak vám termín zápisu nevyhovuje, môžete si dohodnúť iný a začiatok jesenného trimestra je 22.9.2014,“ hovorí Súkenníková. Ak ste tento termín však nestihli nemusíte byť smutný. Nové kurzy angličtiny Direct method for English sa totiž otvárajú každý mesiac. „Do prebiehajúcich kurzov môžete nastúpiť kedykoľvek, pričom platíte len zostávajúci počet hodín. Samozrejmosťou je aj ukážková hodina zdarma. Okrem plánovaných kurzov si môžete vybrať štúdium cez víkend alebo kombináciu pracovný deň–víkend. Nové kurzy angličtiny sa otvárajú každý mesiac,“ hovorí o ústretovosti Janka Súkeníková z jazykovej školy SARJA. Navyše v skole rodinám, seniorom a študentom poskytujeme zľavu. Udržujte svoj jazyk živý Po kurze je jazyk v živej pamäti. Ľudským problémom je však zabúdanie. Preto ešte dôležitejšie ako kurz je udržiavanie vedomostí živých. Na to slúžia rôzne konverzačné techniky. „Konverzačný kurz angličtiny využívajúci priamu metódu Direct Method for English ® je určený pre všetkých, ktorí si chcú nielen udržať dobrú úroveň angličtiny, ale aj rozšíriť slovnú zásobu a zdokonaliť plynulosť v komunikácii. Dynamické a interaktívne hodiny, ktoré si naozaj užijete,“ predstavuje možnosť ako jazyk nezabudnúť Janka Súkeníková z jazykovej školy SARJA.     Jazyková škola SARJA. v Žiline sa špecializuje na výučbu cudzích jazykov priamou metódou - angličtina Direct Method for English ®, nemčina Direktes DEUTSCH ®, španielčina ESPAÑOL Directo ® a ruština. Jazyková škola SARJA v Žiline je akreditovaným skúšobným centrom medzinárodného certifikátu TOEIC, TFI a WiDaF. Jazyková škola SARJA zabezpečuje aj tlmočnícky a prekladateľský servis. foto: SARJA .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }

18.09.20147903
Callanova metóda naučí jazyk aj „večných začiatočníkov“

Rodina:Nechajte peniaze zarábať

Callanova metóda naučí jazyk aj „večných začiatočníkov“

Marek


Naučiť sa cudzí jazyk je tak trochu experiment, tak trochu alchýmia. Hľadanie spôsobu ako sa okrem rodnej reči s ľahkosťou a samozrejmosťou naučiť novú slovnú zásobu neustále napreduje. Medzi najúspešnejšie techniky vzdelávania patrí Callanova metóda založená na prirodzenej schopnosti človeka nasávať vedomosti o jazyku. Naučí vás jazyk (skoro) sama. Naučte sa myslieť v angličtine Hovorí sa, že pokiaľ si budeme vety stále iba prekladať, nikdy sa nenaučíme správne, efektívne a hlavne rýchlo komunikovať v cudzom jazyku. Túto bariéru búra Callanova metóda. „Metóda podľa R. Callana je prirodzený a jednoduchý spôsob výučby, snaží sa vytvoriť automatický reflex, aby študent nemusel príliš dlho rozmýšľať nad pravidlami, študent sa učí myslieť v angličtine. Na hodinách sa touto metódou veľa opakuje a týmto neustálym tréningom sa odstraňuje strach z rozprávania. Metóda je rýchlejšia a efektívnejšia ako klasické metódy, študent sa učí celé vety v anglickom slovoslede. Študent si slová pamätá z kontextu viet a nie opačne, vety si neskladá po jednom slove,“ vysvetľuje Ing. Anna Kontúrová zo ZENIT Academy. Metóda podľa R. Callana je zameraná na konverzáciu, je to angličtina v praxi. Študent takmer celú hodinu rozpráva, čím sa rýchlejšie zdokonaľuje Gramatika na príkladoch Memorovanie poučiek a gramatiky vedie k neistote. Vysvetľovanie princípov jazyka na konkrétnych prípadoch naopak podopiera piliere vzdelávania a vedie k úspechu. „Vyučovanie je dynamické a intenzívne, lektor vedie študenta k tomu, aby rozprával rýchlosťou hovorovej reči, čo sa osvedčuje v praxi. Metóda podľa R. Callana má 12 úrovní. Po skončení 7 úrovne je študent pripravený na Cambridge First Certificate in English (FCE), čo zodpovedá úrovni B2. Po skončení poslednej 12 úrovne Callanovej metódy je študent pripravený na Cambridge Certificate in Advanced English (CAE), čo zodpovedá úrovni C1,“ vysvetľuje úrovne zvládnutia jazyka Ing. Anna Kontúrová zo ZENIT Academy. Callanova metóda aj pre firmy V každej firme sa nájde mnoho pracovníkov, ktorí každoročne chodia zlepšovať svoje jazykové schopnosti na drahé kurzy. Pritom akoby stále ostávali v kategórii večného začiatočníka. To sa dá zmeniť vďaka ponuke kurzov šitých priamo pre firmy. „Zamestnanci nemusia nikam chodiť, kurzy prebiehajú priamo vo firme, hovorí ZENIT Academy. a dodáva, že otestujú študentov písomným a ústnym testovaným. „Je absolútne nevyhnutné zaradiť študentov podľa úrovne znalosti angličtiny, aby boli skupiny homogénne a nevytvárali sa priveľké rozdiely medzi jednotlivými študentmi počas štúdia. Takto zosúladené skupiny budú napredovať rýchlejšie,“ hovorí Ing. Anna Kontúrová zo ZENIT Academy. Samozrejmosťou je príprava kurzov šitých na mieru. U firemných zákazníkov sa berú v ZENIT Academy do úvahy priority a ciele zákazníka. Všetko sa potom prispôsobí úrovni znalosti zamestnancov a pravidelne testujeme a hodnotíme študentov z danej úrovne učiva. Zamestnávateľ je pravidelne informovaný o postupe študentov.   Chcete vyskúšať, ako bude kurz vo vašej firma vyzerať? ZENIT Academy pripraví ukážkovú hodinu bezplatne priamo vo vašej firme.      Jazyková škola ZENIT Academy je vzdelávacia inštitúcia zaoberajúca sa výučbou cudzích jazykov založenej na Callanovej metóde. Škola sa špecializuje aj na nemecký, španielsky, taliansky a ruský jazyk a výučbu pre širokú vrstvu obyvateľstva. Klienti si môžu vybrať zo širokej ponuky poskytovaných študijných programov a vo všetkých vedomostných úrovniach od začiatočníkov až po pokročilých. Svoje pobočky má v Banskej Bystrici, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši a Brezne. foto: ZENIT Academy. .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }

06.09.20146714
Nové trendy v jazykovom vzdelávaní

Rodina:Nechajte peniaze zarábať

Nové trendy v jazykovom vzdelávaní

Marek


Každá jazyková škola využíva svoje know-how na výučbu cudzích jazykov. Každý sa pritom učí inak a preto je rôznorodosť v prístupoch účelná. Systém výskumu ľudského učenia však stále napreduje a s ním prichádzajú aj nové, účinnejšie metódy vzdelávania, vďaka ktorým je zžitie sa s cudzou rečou jednoduchšie. Vedú neformálne postupy aj intenzívne kurzy v zahraničí. Trendy vo vzdelávaní Medzi súčasné trendy patrí čo najmenej formálneho vzdelávania. Základom je naučiť sa jazyk viac menej prirodzene. „V našich kurzoch netrváme na striktnom dodržiavaní nijakej konkrétnej metodiky, keďže jednotliví študenti majú rozličné potreby a štýly učenia. Základným pracovným materiálom každého kurzu je učebnica, ktorú lektori dopĺňajú ďalšími materiálmi podľa potrieb a záujmov študentov,“ hovorí o individuálnom prístupe Jana Ofúkaná z EuroTrend 21. Liberálnejší postup neznižuje úroveň. O tom hovorí aj Volis Academy: „Učitelia sú vyštudovaní pedagógovia, ktorí majú za sebou rôzne študijné pobyty v zahraničí. Okrem študentov v skupinových kurzoch majú skúsenosti i s výučbou vo veľkých spoločnostiach. Sú to milí ľudia, ktorí vás budú učiť s radosťou.“ Radosť z učenia je totiž základom úspechu. Moderná Callanova metóda Medzi novinky vo vyučovaní jazykov sa dostáva do popredia Callanova metóda. „Anglický jazyk vyučujeme Callanovou metódou. Táto metóda je veľmi dynamická a hlavne konverzačná, pri ktorej sa odbúrava stres z rozprávania. Pri výuke sa nepoužívajú učebnice, len prebieha konverzácia medzi lektorom a študentmi. Je založená na systéme otázok a odpovedí. Gramatika sa vysvetľuje hneď na príkladoch,“ hovorí Ivona Tarbajovská zo školy Charlot. „Pioniermi Callanovej metódy v Bratislave je Volis Academy ako jediná akreditovaná škola na výučbu anglického jazyka Callanovou metódou. Škola je akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako i Callan Method Organisation London,“ hovorí Volis a dodáva, že okrem anglického jazyka sa touto metódou dá študovať aj nemecký, francúzsky, španielsky a ruský jazyk. Technika je zameraná na menšie skupiny, s maximálnym počtom študentov osem. Intenzívna príprava na študijnom pobyte Pre tých, čo sa chcú naučiť jazyk intenzívne a v materskom prostredí prichádza do úvahy aj najintenzívnejší kurz v cudzej krajine. „Nástup na kurz je možný každý pondelok počas celého roka. Prihlásiť sa je možné mesiac pred odjazdom. Nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky, no pred odchodom absolvujú študenti online rozradzovací test, na základe ktorého sú zaradení do skupín. Kurzy sa konajú priamo v danej destinácii. Študenti si volia z kurzu: letný (20h/týždeň), základný(26h/týždeň), intenzívny(32h/týždeň),“ vysvetľuje Mgr. Vanda Nutárová z EF – Education First. Ich systém výučby je postavený na vyučovacom systéme Education First vyvinutom v spolupráci s Cambridge University. V cudzej krajine sa jazyk naučíte najlepšie, ale sami v cudzom svete neostanete. „Našou veľkou výhodou sú koordinátori, ktorí sa nachádzajú priamo na mieste. Tí sú študentom neustále k dispozícii a pomôžu im v prípade, že je to potrebné. Študenti komunikujú priamo na mieste s koordinátormi, pre rodičov sme tu k dispozícii my v kancelárii v Bratislave. Ak niečo rodič potrebuje, kontaktuje nás a my už oslovujeme priamo koordinátorov v destinácii alebo centrálu vo Viedni,“ vysvetľuje Vanda Nutárová z EF – Education First výhody štúdia priamo v zahraničí. foto:cesalanguages.com, globalvillage.com .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }

05.09.20147424
Čo si overiť pred nástupom do jazykovej školy?

Rodina:Nechajte peniaze zarábať

Čo si overiť pred nástupom do jazykovej školy?

Marek


V každom meste je minimálne jedna. Líšia sa úrovňou, kvalitou pedagogického zboru, možnosťami výučby aj cenou. Jazykové školy sú pre niekoho možnosťou ako sa naučiť jazyk, alebo ich využiť na doplnenie učiva zo školy. Spýtali sme sa vybraných škôl, na čo by mal byť klient ostražitý pri výbere. Kedy sa možno prihlásiť Jazykový kurz a jeho spôsob výučby bude mať v konečnom dôsledku aj dopad na to, ako je potrebné sa do kurzu zahlásiť. V niektorých školách kurzy kopírujú školský rok, niekde vás privítajú radi počas celého roka. „V školskom roku 2014/15 ponúkame trimestrálne kurzy pre dospelých a mládež od 14 rokov. Kurzy sa konajú dvakrát týždenne, prihlásiť sa treba do 17.9,“ vysvetľuje Jana Ofúkaná z EuroTrend 21. Pre tých, ktorí však po nástupe do školy zistia, že by potrebovali doučovanie, existujú kurzy, do ktorých sa dá prihlásiť aj v priebehu roka. „Prihlásiť sa do kurzu je možné celoročne, ak je vypísaný nový kurz. Kurzy sú dvojmesačné a otvárajú sa priebežne," hovorí Ivona Tarbajovská zo školy Charlot. Je možné doplniť kurzom učivo zo školy? Prihlásenie počas roka má jednu výhodu, obvykle kurzy kopírujú vzdelávanie škôl a tak je možné s deťmi prejsť práve tie oblasti, ktorým v škole neporozumeli. „Deti do skupín zaraďujeme na základe už prebratej látky v škole. Ale často sa stáva, že si chcú aj zopakovať už prebraté učivo zo školy, nakoľko veľa učiva im nie je jasného,“ dopĺňa Ivona Tarbajovská zo školy Charlot. Presnosť testu a ukážková hodina „Študentom radi poradíme pri výbere vhodnej úrovne a majú tiež možnosť absolvovať zaraďovací písomný test, prípadne osobný rozhovor. V kurzoch vyučujú kvalifikovaní, skúsení a tvoriví lektori, ktorí dokážu obsah a spôsob vedenia kurzu prispôsobiť potrebám študentov a do maximálnej možnej miery rozvinúť ich schopnosť efektívne komunikovať v každodennom živote,“ prezentuje Jana Ofúkaná z EuroTrend 21. Obvykle je pred vstupom do kurzu potrebný test. Nie je to prijímacia skúška, ale hodnotenie miery vedomostí. Presné zatriedenie omnoho lepšie vystihne potreby vzdelávania. Samozrejmosťou by mala byť aj ukážková hodina zdarma, ktorá naznačí, či vám štýl a úroveň budú vyhovovať. „Pred každým kurzom organizujeme ukážkové hodiny zdarma, na ktorých si študenti môžu vyskúšať metódu, taktiež poskytujeme poradenstvo ohľadne úrovne - na základe individuálneho stretnutia a preskúšania, taktiež poskytujeme online test,“ hovorí o volis. Pre rodičov dáva hodnotnú radu aj Silvia Holéczyová z Your Choice: „Pri zápise rodičom pomáhame s výberom vhodného kurzu pre dieťa, rodičia majú možnosť si prísť pozrieť ukážkovú hodinu aj s dieťaťom a dostávajú od nás pravidelný reporting o tom, čo sa na hodinách preberá.“ Informácie o priebehu kurzu sú vždy dobrou spätnou väzbou. Zameškané učivo si vypýtajte mailom! Nie vždy je možné sa hodiny zúčastniť či už zo zdravotných, alebo osobných dôvodov. Je dobré zistiť, ako je možné zameškané učivo nahradiť. Bežným štandardom sa stáva aj internetová komunikácia. „Ak sa študent nemôže na hodine zúčastniť, radi mu zašleme prehľad preberaného učiva mailom, aby si ho mohol prejsť v rámci samoštúdia a nestratil kontakt s dianím v kurze. Po návrate do kurzu mu lektor ochotne vysvetlí prípadné nejasnosti,“ hovorí Jana Ofúkaná z EuroTrend 21. Vo Volis Academy ponúkajú ak možnosť zúčastniť sa hodiny s inou skupinou.   Príklady cien jazykových škôl z celého Slovenska nájdete TU.       .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }

05.09.20146121
50  Jazykových škôl z celého Slovenska

Rodina:Nechajte peniaze zarábať

50 Jazykových škôl z celého Slovenska

Adriana Peťková


Jazyky teraz už potrebujú vedieť deti, ktoré sa začínajú učiť čítať, či písať a dokonca najlepšie je učiť ich cudzí jazyk už od prvých rôčkov. Je na vás, čo pre svoje dieťa vyberiete, my vám inšpiratívne ponúkame 50 jazykových škôl na celom Slovensku, ktoré majú naozaj bohatý výber:   JAZYKOVÉ POBYTY Bratislava, Štefánikova   Cena: individuálna Vek: 10 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové prázdniny, školské výlety, príprava na maturitu, krátkodobé pobyty, dlhodobé pobyty, kurzy     Široké spektrum ponúkaných možností a veľa potrebných informácií na stránke STUDENT AGENCY Bratislava, Obchodná   Cena: 12 € / 45 min (individuálne vyučovanie) Vek: x- neobmedzene Ponuka: jazykové a študijné pobyty, pracovné a au pair pobyty, cestovanie na mieru       Okrem študijných pobytov majú v ponuke aj letenky, či cestovné lístky a organizujú zájazdy do zahraničia EUROTREND 21 Bratislava, Námestie slobody   Cena: individuálna Vek: 8 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, jazykové pobyty       Okrem spomínanej ponuky sprostredkúvajú aj letné intenzívne kurzy, či produkty šité na mieru CLASS Bratislava, Rezedová   Cena: 214 € / kurz angličtiny (začiatočníci) Vek: 7 - neobmedzene Ponuka: výučba angličtiny, kurzy angličtiny pre rôzne vekové skupiny       Okrem iného pre verejnosť sprostredkuje interaktívne a dynamické kurzy v malých skupinách WATTSENGLISH SLOVAKIA Bratislava, Pri Starej Prachárni   Cena: 273 € / trimester (kurzy angličtiny pre škôlkarov) Vek: 3 roky - 15 rokov Ponuka: kurzy angličtiny, letné kurzy, tábory, klub pre deti       Od septembra spúšťajú projekt licencovanej bilingválnej škôlky  FIALENKA Ivanka pri Dunaji, Révova   Cena: 36 € / mesiac (deti v predškolskom veku) Vek: 3 roky - 7 rokov Ponuka: materská škola, krúžky, výučba angličtiny pre deti, angličtina pre mamičky na MD, babysitting       Vyučujú angličtinu už detičky v materskej škôlke a majú takú možnosť aj ich mamičky VOLIS ACADEMY Bratislava, Štefánikova   Cena: 47 €/ 5 hodín konverzačného kurzu v malej skupine Vek: 7 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, príprava na certifikáty, kurzy pre deti, firemné kurzy, maturitná príprava        Škola dokonca pripravuje aj na pohovor v cudzom jazyku YOUR CHOICE Trnava, Agátová   Cena: individuálna Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: výučba jazykov, príprava na maturitu, na certifikát, na prijímačky,        Vyučujú aj metódou Wattsenglish, pri ktorej deti využívajú svoju fantáziu a hravosť SVET JAZYKOV Trnava, Seredská   Cena: 12,5 € / 1 vyučovacia hodina pre 1 osobu Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, preklady, tlmočenie       Vyučujúca sa začala učiť cudzie jazyky keď mala 10 rokov. Ovláda ruštinu, nemčinu, angličtinu aj španielčinu. Je učiteľkou cudzích jazykov a tanca  YOUR'S COOL Trnava, Námestie Jozefa Herdu   Cena: 14 € / 50 min (individuálny kurz) Vek: 6 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, certifikáty, preklady, detská jazyková škola, tábor       Ich kurzy môžete absolvovať aj pri mori a okrem iného majú aj burzu kníh LANGUAGE CLUB Trnava, Paulínska   Cena: 165 € / polointenzívny kurz (skupinové vyučovanie) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: skupinové, individuálne, firemné kurzy       Vzučovanie prebieha tiež v Callanovej metóde a ich ukážkové hodiny prebiehajú každý deň cez pracovné dni, stačí sa len objednať VALLIS Trnava, Trhová   Cena: 169 € / 1 trimester (skupinové vyučovanie) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, odborné kurzy, certifikáty, preklady a tlmočenie       Škola funguje aj v lete, aj tento rok napríklad organizovala Detskú letnú anglickú akadémiu EDUCENTA Nitra, Adámiho   Cena: 90 € / polointenzívny kurz (skupinové vyučovanie pre deti) Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, individuálna výučba, výučba vo firmách, certifikáty, maturita, preklady       Jazykové kurzy sú pripravené pre všetky vekové kategórie a vstupný test je zdarma CEFL Nitra, Fraňa Mojtu   Cena: 165 € / 64 vyučovacích hodín (všeobecná angličtina A1 - B2) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazyková výučba, príprava na skúšky, prekladateľský servis       Vyučujúci absolvovali dlhodobý študijný pobyt v anglicky hovoriacich krajinách ACADEMIA OLÉ Levice, Sládkovičova   Cena: individuálna Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: kurzy anglického jazyka, kurzy španielskeho jazyka       Výučba prebieha v dvoch formách  a to buď v štandardných skupinových kurzoch alebo individuálnou formou GO Nitra, Sládkovičova   Cena: 99 € / šk. polrok (deti 4 - 5 rokov) Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: skupinové, individuálne kurzy, kurzy pre deti a firmy, preklady a tlmočenie       Všetky online vstupné testy a prihlášky do kurzov môžete priamo vypĺňať na ich stránke ELITE Topoľčany, Štúrova   Cena: 115 € / 28 hod (štandard angličtina, nemčina) Vek: 7 rokov - neobmedzene Ponuka: štandard, individuáln ekurzy, business english, maturita bez stresu, pre deti, pre seniorov, tábory       Vúčba prebieha metódou Direct method, prostredníctvom ktorej na hodinách konverzujete oveľa častejšie FAST & EASY Topoľčany, Ulica Škultétyho   Cena: 12,5 € / hodina (individuálny kurz) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: kurzy, jazykové preklady, prípravné centrum       Využívajú  Callanovu metódu výučby anglckého jazyka ÚSPECH Nové Zámky   Cena: 9 € / 40 min (individuálny štandardný jazykový kurz) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, jazykové certifikáty, náhrada maturity, preklady       Ponúkajú výučbu v 9 cudzích jazykoch CHARLOT Trenčín, M. Rázusa   Cena: 130 € (polointenzívny kurz angličtiny) Vek: 6 rokov - neobmedzene Ponuka: výučba jazykov, kurzy, príprava na skúšky       Zdôrazňujú výučbu anglického jazyka Callanovou metódou JŠ V TRENČÍNE Trenčín, Ulica 1. mája   Cena: 103€ / kurz (intenzívny prípravný kurz na štátnu skúšku z angličtiny) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: vyučovanie jazykov, rýchlokurz, letné kurzy, english for busy people, príprava na štátnu skúšku       Štúdium na JŠ sa končí jazykovou skúškou LANGUAGE & PARTNER Trenčín, Legionárska   Cena: 4 € / 45 min (skupinové vyučovanie - konverzačné kurzy) Vek: 3 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy pre deti a mládeš, pre dospelých a firmy, cesrtifikáty       Ponúkajú tiež štúdium v zahraničí JŠ POVAŽSKÁ BYSTRICA Považská Bystrica, Rastislavova ulica   Cena: 60€ / 1. polrok (skupinové vyučovanie študenti) Vek: 7 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, konverzačné kurzy, kurz obchodnej angličtiny       JŠ je súčasťou Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici CANADIAN LANGUAGE SCHOOL Trenčín, Palackého   Cena: 220€ / 5 mesiacov (angličtina) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: 5 mesačné denné intenzívne štúdium       Pri výučbe využívajú metódu Three Synergetic Competencies, ktorá sa používa v Kanade pre prisťahovalcov = písanie, rozprávanie, porozumenie SARJA Žilina, Framborská   Cena: 115,20 € - 1.časť kurzu Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: výučba cudzích jazykov, príprava na maturitu, kurzy       Ponúkajú bezplatné ukážkové hodiny počas celého roka MOBILE COLLEGE Žilina, ul.Republiky   Cena: individuálna Vek: x - neobmedzene Ponuka: práca v zahraničí, práca a štúdium, jazykové pobyty, štúdium v zahraničí, práca na lodi, školské výlety       Agentúra sprostredkúva okrem kurzov aj štúdium a prácu v zahraničí, čo si môžu študenti spolu skombinovať HLAVIČKA Kysucké Nové mesto, Neslušská cesta   Cena: 8€ / 45 min (individuálny kurz) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, preklady, tlmočenie, jazyková asistencia       Vyučujúca má bohaté skúsenosti, absolvovala napríklad polročnú stáž na Université Marc Bloch v Strasbourgu, či  Inštitút tlmočníkov, prekladateľov a medzinárodných vzťahov AUREA Martin, Námestie SNP   Cena: 156€ / kurz (1 semester) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, preklady a tlmočenie       Okrem jazykovej školy je to súčasne aj personálna agentúra INŠTITÚT JAZYKOV A VZDELÁVANIA Žilina, Národná   Cena: individuálna Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, kurz účtovníctva, počítačové kurzy, úradné preklady       Ponuka ich služieb je v 30tich mestách na Slovensku VIVEUS Žilina, Romualda Zaymusa   Cena: individuálna Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy pre deti, mládež, dospelých, medzinárodné skúšky       Organizujú aj jazykové pobyty JŠ V ŽILINE Žilina, Veľká okružná   Cena: 69 eur/ celý rok (študenti do 25 rokov skupinové vyučovanie) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, štátne skúšky,       Organizujú tiež zahraničné zájazdy ZENIT ACADEMY Banská Bystrica, Robotnícka   Cena: 120 eur/32 h (anglický jazyk) Vek: Ponuka: jazykové kurzy       Zameriavajú sa na spôsob výučby Callanovou metódou ( konverzácia, prirodzený a jednoduchý spôsob výučby) MAGICA ACADEMY Banská Bystrica, Hurbanova   Cena: individuálna Vek: 1 rok - neobmedzene Ponuka: rozprávková angličtina, angličtina pre dospelých a študentov, tábory       Okrem výučby jazykov oslovujú aj rodičov a najmä ich deti prostredníctvom denných a pobytových táborov EASY SCHOOL Banská Bystrica, Rudohorská   Cena: 219€ / celoročný kurz pre deti  Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: celoročné kurzy angličtiny a nemčiny, kurzy pre deti, firmy, individuálne kurzy, certifikáty, preklady, tlmočenie       Orientujú sa na menšie skupiny, pri skupinovom vyučovaní je maximálne 12 študentov UNIVERSA Banská Bystrica, Kuzmányho   Cena: 220€ / šk. rok (Universáčik - 1. stupeň DJŠ) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazyková príprava pre stredoškolákov, denné jednoročné pomaturitné štúdium, jazykové vzdelávanie pre dospelých, pre firmy, krátkodobé jazykové kurzy, individuálna vúučba       V ponuke je aj Detská jazyková škola Universáčik ZARAZ Žiar nad Hronom, Záhradná   Cena: 11€ / hodina (pri objednávke 16 hodín kurzu) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy pre firmy, jazykové pobyty, preklady, tlmočenie       Vyučujú pomocou Callanovej metódy SPEAK Banská Bystrica, M. Rázusa   Cena: 239€ / kurz (deti 4 - 6 rokov) Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy pre deti a mládež, pre dospelých, maturitný kurz, letné kurzy, pobyty v zahraničí       Škola zastáva komunikačné metódy, aby študenti rozprávali v anglickom jazyku ALBION Banská Bystrica, ČSA   Cena: 270€ / detský kurz Vek: 5 rokov - neobmedzene Odbory: jazykové kurzy, letné kurzy, jazykovo - poznávacie pobyty, jazykové kurzy nemčiny rpe opatrovateľky, detské kurzy, jazykové kurzy pre maturantov, kurzy angličtiny       Žiaci základných a stredných škôl cez nich môžu ísť na jazykové a poznávacie pobyty do Škótska, Írska, francúzska... PROGRESS ENGLISH ACADEMY Prešov, Jarková   Cena: 79€ / kurz (maturanti) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: kurzy pre verejnosť, individuálne kurzy, firemné kurzy, detské kurzy, kurzy pre seniorov       Máte možnosť u nich študovať aj individuálne one-to-one VAV Prešov, Hlavná   Cena: 89€ / 30 hodín  (všeobecný kurz) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, kurz nemčiny pre opatrovateľky       Ponúkajú tiež opatrovateľské kurzy RESTA Svidník, Pavlovičova   Cena: 130€ / kurz (všeobecná angličtina) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: všeobecná angličtina, všeobecná španielčina, angličtina pre deti, kurzy, individuálne doučovanie        Pre študentov školy je okrem jazykových kurzov na budúci školský rok v ponuke aj 7 dňový jazykový pobyt v Dubline LITE Poprad, Námestie sv. Egídia   Cena: individuálna Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: detské kurzy, individuálne kurzy, firemné kurzy, kurzy pre verejnosť, príprava na maturitu, detské kurzy       Na každej hodine je zadaná konverzačná téma, prípadne gramatika. Najskôr sa študenti naučia slovíčka a neskôr na danú tému komunikujú LANGUAGE CENTRE Prešov, Hlavná   Cena: 99€ / 42 hod (začiatočníci) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, jazykové preklady       Okrem iného vyučujú aj japonský, arabský, či grécky jazyk TARGET Prešov, Levočská   Cena: individuálna Vek: 3 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, pobytové kurzy       Škola je držiteľom medzinárodných licencií na výučbu cudzích jazykov pre deti aj dospelých JAZYKOVÁ ŠKOLA PREŠOV Prešov, Plzenská   Cena: individuálna Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy       Škola má oprávnenie vykonávať jazykové skúšky IVEGA Košice, Letná ulica   Cena: 17€ / vyučovacia hodina (individuálny kurz dospelí) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: krátkodobé aj dlhodobé kurzy pre rôzne vekové kategórie na viacerých úrovniach, prekladateľské služby       Jazyková škola funguje aj ako jazykové kníhkupectvo VISTA Košice, Moldavská cesta   Cena: individuálna Vek: 7 rokov - neobmedzene Ponuka: kurzy angličtiny dospelí, firmy, maturanti, teens, deti       Škola má nie len kurzy všeobecnej a obchodnej angličtiny, ale ich kurzy sú tiež zamerané na predajné zručnosti START Košice, Hlavná   Cena: individuálna Vek: 10 rokov - neobmedzene Ponuka: kurzy angličtiny, preklady       Základy angličtiny majú rozpísané na stránke aj v článkoch UNITED! Košice, Kukučínova   Cena: 16, 59 € / 50 min (individuálne vyučovanie) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: skupinové a individuálne kurzy angličtiny       Na stránke v študentskej zóne nájdete tabuľku, v ktorej si môžete stiahnuť archív mp3 nahrávok s vami želanou úrovňou Callanovej metódy JAZYKOVÁ ŠKOLA V KOŠICIACH Košice, Hlavná   Cena: 94,50 € / štátna jazyková skúška pre študentov jš Vek: 15 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy       Počas školského roka je možné prihlásiť sa na štúdium po konzultácii s príslušným vyučujúcim v prípade, že je v kurze voľné miesto          fotografia: www.bitesizedlanguages.com  

04.09.20147664
Neviete ušetriť z výplaty? Tieto tipy vám pomôžu

Rodina:Nechajte peniaze zarábať

Neviete ušetriť z výplaty? Tieto tipy vám pomôžu

Marek


Spravovať rodinné financie a správne hospodáriť si vyžaduje isté pragmatické zručnosti. Nie každý ich má. Potom sa stáva, že ani rodina, ktorá zarába nadštandardne si nevie nasporiť, správne investovať, alebo ani nevie, ako sa peniaze rozkotúľajú. Preto sme s Miroslavom Bobákom a jeho kolegami zo spoločnosti FINPO MB priniesli základný súhrn finančnej gramotnosti, vďaka ktorému môžete ušetriť a ušetrené peniaze správne zhodnotiť. Vždy myslite na rezervu V princípe nie je až tak dôležité, koľko ste schopní usporiť dnes. Dôležité je mať správny návyk, vďaka ktorému si budete odkladať na sporenie pravidelne. Že sa to oplatí aj v čase relatívne nízkych úrokových sadzieb hovorí článok Ako správne investovať v čase nízkych úrokov? Ak si myslíte, že nemáte z čoho investovať, možno je to len zdanie. Miroslav Bobák totiž hovorí, že pri analýzach sa bežne stretáva s prípadom, kedy klient tvrdí, že nedokáže odložiť nič a keď odchádzajú po dvoch až troch sedeniach si dokážu odložiť 10, 20, 30 aj 100 €. Prečo? Ľudia platia všetko možné aj nemožné a my im vieme aj vďaka komplexnosti nájsť pri tej istej hodnote lepšiu cenu a získať tak voľné prostriedky. Lyže, alebo more? Základná otázka, ktorú si kladú mnohí z nás pri výbere zimnej dovolenky. Lyžiari v tom majú jasno, milovníci slnka sa ohliadajú po exotických krajinách. V oboch prípadoch je však nutné uzatvoriť cestovné poistenie. Je dobé uzatvoriť ho v cestovke? Staviť na celoročné, alebo len na pár dní? Ako získať najvýhodnejšie poistenie s najvhodnejším krytím? To sú otázky, ktoré pomôže zodpovedať článok Štyri tipy, ako  si vybrať vhodné cestovné poistenie. Vďaka odborným radám sa môžete zorientovať v ponuke poisťovní a vybrať to najvýhodnejšie pre vašu cestu či už za horami, alebo morom. Správna poistka znamená ušetriť peniaze a mať lepšiu istotu ochrany. Úver pred Vianocami Vianočné sviatky dlhodobo patria k obdobiu zvýšených výdavkov. Či už sú to darčeky, alebo vyššie zmienená dovolenka, mnoho ľudí vykryje finančnú záťaž úverom. Je to jedno z riešení, no je potrebné vyberať opatrne. Pre ľudí, ktorí si plánujú požičať prinášame článok Plánujete úver? Ktorý je pre vás najvýhodnejší? Dozviete sa v ňom na čo si dať pozor, na čo sa pripraviť, a ktorý z množstva úverov na trhu sa vám môže hodiť, či na koho sa pri jeho výbere obrátiť. Či navštíviť banku, alebo existujú aj lepšie možnosti. Výberom správneho úveru viete ušetriť niekedy desiatky eur mesačne. A nasporiť si napríklad aj na auto. Ako ho nepreplatiť zas radí článok Kupujete auto? Máte všetko dobre zrátané ? Životné poistenie. Áno, alebo nie? O životnom poistení a jeho výhodách aj nevýhodách sa popísalo mnoho. Článok Praktické otázky o životnom poistení. Čo musíte vedieť pred podpisom zmluvy, si však zobral za úlohu vysvetliť bežnému človeku základné fakty o životnom poistení. Kto a kedy ho potrebuje, aké poistenie si vybrať a či sa ešte oplatí s týmto produktom aj sporiť. Ako mať prácu, v ktorej zarobíte viac? Základom sporenia, investovania aj finančnej slobody je vždy dostatočný príjem. Ideálne aj vďaka práci, ktorá človeka nielen baví, ale aj živí. Pre tých, ktorí hľadajú zmenu, alebo lepší príjem je určený článok Získať finančnú slobodu nemusí byť zložité. Stačí postupovať podľa návodu! „Cesta k finančnej slobode začína správnym rozhodnutím. Návod je jasný - začať pracovať sám na seba a prinášať ľuďom profit taký, že od vás budú chcieť služby neustále,“ hovorí Miroslav Bobák. Platí to vždy a všade. No ľahšie to ide v biznise, ktorý má na to predpoklady.

07.11.20176349
Ako správne investovať v čase nízkych úrokov?

Rodina:Nechajte peniaze zarábať

Ako správne investovať v čase nízkych úrokov?

Marek


Prepad nízkych úrokov na sporiacich produktoch akoby nemal konca kraja. Situácia však nie je tak zlá, ako by sa mohlo zdať. Tému kde si sporiť a kam v súčasnosti investovať úspory, kde sa najlepšie zhodnotia sme rozobrali s Miroslavom Bobákom zo spoločnosti FINPO MB. Pán Bobák, mnoho sa hovorí o pravidelnom sporení. No ako by ste klientovi radili Vy. Ako využiť napríklad 10 eur, 50 eur, 100 eur a viac, ktoré si človek dokáže mesačne odložiť? Čo je potrebné urobiť na úplnom začiatku? Najskôr je dôležité urobiť si komplexnú analýzu. Aké ciele potrebuje klient riešiť,  či sporenie má smerovať k naplneniu jedného, alebo viacerých cieľov. Musíme vedieť časový horizont, kedy danú vec potrebuje dosiahnuť. Vedieť čomu klient rozumie a aké riziko je schopný znášať. Potom je podstatné aj to, koľko si môže dovoliť odložiť pravidelne mesačne zo svojho príjmu. Klasické termínované vklady sú dnes často úročené pod hranicou inflácie. Vedeli by ste odporučiť klientom možno náhradný produkt za tento dlhodobo úspešný produkt? Dlhodobo úspešný? Pre banky určite, ešte aj dnes, keď majú klienti povkladané miliardy eur. Podľa mňa by každé 1 euro malo pracovať pre mňa, ako môj zamestnanec. Vo chvíli keď ho odovzdám banke, tak som prepustil svojho zamestnanca. Rozumiem ľuďom prečo to robia. Sú na to dve vysvetlenia. Jedno je, že majú pocit istoty lebo existuje Fond na ochranu vkladov a tým druhým je, že im chýbajú informácie. Pokiaľ by vedeli pravdu a mali informácie, tak peniaze už dávno majú inde. Náhradný produkt? Čokoľvek nad čím mám kontrolu ja a zarába to pre mňa Mnoho ľudí investuje do podielových fondov, pretože im v banke povedia, že majú vyšší výnos. Akých najčastejších chýb sa však dopúšťajú a čo by ste im odporúčali? Investovanie v podstate znamená vložiť finančné prostriedky do niečoho čomu rozumiem a hlavne po dôkladnej analýze mi to zaručuje návratnosť s primeraným výnosom. Všetko ostatné je špekulácia. K investovaniu potrebujem buď finančné vzdelanie, alebo niekoho kto tomu rozumie a bude mojim sprievodcom v investovaní. Najčastejšou chybou je to, že ľudia sa boja chyby robiť a radšej neurobia nič. Potom v samotných inštitúciách je to postavené na predaji a nie na poradenstve, dnes musia v niektorých inštitúciách predať účet, kreditku, spotrebný úver, hypotéku, poistenie, sporenie a aj vami spomenuté podielové fondy. Predať, lebo plán káže. Niekto napríklad chce investovať a podielové fondy vôbec nemusia byť pre neho, ale iný druh investície mu môže sedieť. Existuje nejaký mix produktov, ktorý by mal každý malý investor mať vo svojom portfóliu? Mix je ten správny výraz pre diverzifikáciu rizika. Lenže mixovať môžete, keď niečo aj odložíte, ak klient má 10,20,30 € mesačne, ktoré môže odložiť, tak tam nie je čo mixovať, musí sa zvoliť jeden variant. Alebo ak má niekto 500 € nasporených, ktoré chce investovať, tak tiež s tým vodu nenamúti. Nenarážam teraz na mix v rámci podielových fondov ale v rámci investovania ako takého. Bežné rodiny však viac nedokážu možno odložiť ako tých 10,20,30 €. Nemyslíte? Prax ukazuje, že nie vždy to tak je, stretávame sa pri analýzach s tým, že keď prídu klienti k nám, tak nedokážu odložiť nič a keď odchádzajú po dvoch až troch sedeniach u nás, tak dokážu odložiť tých 10,20,30 aj 100 € a viac, je to individuálne. Prečo? Ľudia platia všetko možné aj nemožné a my im vieme aj vďaka komplexnosti nájsť pri tej istej hodnote lepšiu cenu a získať tak voľné prostriedky. To je ako u lekára, ak sa klient odhalí, povie všetko čo ho trápi, nechá sa vyšetriť, tak lekár môže stanoviť správnu diagnózu a výraznejšie pomôcť. Ak však nepovie všetko, alebo sa nechce dať vyšetriť, nie je pomoci. Slováci sú zvyknutí sporiť doma a investovať jednorazovo, ako prežitok klasických terminovaných vkladov. Pri fondoch je však tento spôsob nevhodný, ako by ste odporúčali investovať? Slováci sú celkovo zvyknutí na sporenie klasické a to cez banky, stavebné sporiteľne a poisťovne. Odporúčania na tému sporenie a investovanie sú u nás vždy len na základe analýzy klienta a každý je iný, preto rady nemusia byť pre každého rovnaké a správne. Sú nejaké netradičné, ale výnosné investície, ktoré by ste dnes odporúčali? Viaceré, ale spomeniem na okraj pôdu a drahé kovy, aj keď tieto investície sa nemusia považovať za netradičné, všeobecne v každej turbulentnej dobe sa oplatí investovať do skutočného majetku. Pozor na likviditu a podvodníkov. Aké riziká sa dnes dajú očakávať pri investovaní? Nielen dnes, ale vždy boli aj budú bubliny. Ak je niečo príliš hore a nejaký čas stúpa, je predpoklad, že raz na to niekto doplatí.To je hlavne pri jednorazových a väčších nákupoch výkričník pre každého. Podľa môjho názoru príde v najbližších rokoch k nejakej výraznej zmene a ľudia by mali byť na to pripravení. Na dlh a stále väčší dlh sa žiť nedá. Ani rodina, ani štát či firma sa donekonečna zadlžovať nemôžu. Svet je príliš turbulentný na to, aby sme nechávali všetky svoje úspory na jednom mieste, prípadne sa sústredili na sporenie do jedného segmentu. Väčšina Slovákov patrí ku konzervatívnym investorom, aké sú podľa vás najlepšie možnosti ochrany majetku pred infláciou bez rizika straty? Začať treba tým, že riziko bolo, je aj bude, nič nie je bez rizika, kto tvrdí opak, tak klame. Treba si prejsť históriu a pozrieť sa na to, koľko krachov tu už bolo, akých, prečo a ako vznikli. Majetok nikdy nemizne, iba sa presúva. Ako vyššie píšem pozor na bubliny a likviditu. Ak sa chcete poradiť ako správne investovať, kde možno nájsť v súčasnej dobe príležitosti môžete sa obrátiť priamo na Miroslava Bobáka.

31.10.20178886
Štyri tipy, ako  si vybrať vhodné cestovné poistenie

Cestovanie:Nechajte peniaze zarábať

Štyri tipy, ako  si vybrať vhodné cestovné poistenie

Marek


Pri výbere letnej dovolenky vám väčšina cestovných kancelárií ponúkne aj možnosť poistenia sa na zájazd. Nie vždy však býva najvýhodnejšie. Navyše nemusí kryť všetky činnosti, ktorým sa na dovolenke plánujete venovať. Na čo si teda dať pozor a ako viac ušetriť radia  Andrej Bobák a Eduard Svíčka zo spoločnosti FINPO MB. Premyslite si, čo budete robiť V prvom rade je nutné zvážiť, ako si plánujete dovolenku užívať. Pravdou je, že ak si zakúpite v destinácii jazdu na vodnom skútri, alebo nejaký ten výlet na člne, či zahráte volejbal, tak to sú aktivity kryté zo štandardného poistenia. Ak by ste sa chceli napríklad venovať konkrétnej aktivite dlhodobo, či už by išlo o lezenie, potápanie, spojíte dovolenku so školou surfovania, treba si tieto aktivity pripoistiť ako rizikové športy. Navyše pozor na výluky, ak sa napríklad chystáte na výpravy a expedície do miest s extrémnymi  klimatickými či prírodnými podmienkami, poistenie nedostanete. Vždy je preto potrebné vedieť, na čo sa potrebujete poistiť. Rovnako Eduard Svíčka odporúča nešetriť niekoľko eur a zvoliť si neobmedzené krytie. Možno máte nárok na zľavu Uzatvárate cestovné poistenie, ale možno už máte životné poistenie, poistenie automobilu, havarijné poistenie, poistenie domácnosti, poistiek je celé množstvo. Andrej Bobák sa vo svojej praxi veľa ráz stretol s tým, že ľudia uzatvárali zbytočne drahé cestovné poistenie. Často totiž poisťovne pre svojich klientov, ktorí už majú u nich iný druh poistenia, vedia poskytnúť zľavy z novej poistky, alebo výhodne poistiť všetkých členov rodiny, čo vie oproti bežnému poisteniu v cestovnej kancelárii priniesť výraznú úsporu. „Vždy viem pre klientov nájsť správnu a najvýhodnejšiu kombináciu krytia, ceny a možnej zľavy,“ hovorí Andrej Bobák. Zvážte celoročné poistenie V mnohých prípadoch sa celoročné cestovné poistenie oplatí už v prípade, ak dva razy do roka cestujete za hranice. Pritom nemusí ísť o dve dovolenky. Jeden pobyt pri mori, zimná lyžovačka v Čechách, trhy v Poľsku, výlet do Viedne, často si uvedomíme, že aj toto je zahraničie až keď sa niečo stane. S celoročným poistením ste tak chránený permanentne, len čo opustíte Slovensko. Nehovoriac o výhode, ak je súčasťou poistenie do hôr, ktoré platí aj na Slovensku. Nemusíte sa dodatočne poisťovať, ani riskovať, že prípadná zlomená noha a prevoz vrtuľníkom z Tatier vám vyprázdnia účet. Overte si kvalitu asistenčnej služby Za hranicami je priateľ na telefóne veľmi dobrý pomocník. Už pri uzatvorení poistky by ste mali vedieť, aké asistenčné služby poisťovňa poskytne. To vám v cestovnej kancelárii vysvetlia málokedy. Môže to byť asistencia po telefóne, ktorá vám pomôže vybrať lekára, nemocnicu, prípadne zavolá pomoc, zorientuje vás v správnom postupe a inštruuje k nahláseniu poistnej udalosti. Kvalita týchto služieb sa rôzni a platí, že čím cestujete ďalej, tým silnejšia podpora „z domu“  sa bude hodiť. Chcete nájsť najvýhodnejšie aj najlepšie cestovné poistenie na pár dní, alebo celoročne? Môžete priamo kontaktovať  Andreja Bobáka a Eduarda Svíčku zo spoločnosti FINPO MB.

30.10.201711640
Plánujete úver? Ktorý je pre vás najvýhodnejší?

Rodina:Nechajte peniaze zarábať

Plánujete úver? Ktorý je pre vás najvýhodnejší?

Marek


V súčasnom období hlásia pokles percentá na hypotékach aj úveroch. Zdá sa, že je zlaté obdobie, kedy sa oplatí požičať si na bývanie, alebo len tak na splnenie snov. O tom, čo by mal človek vedieť pred tým, ako sa upíše na splátky sme sa rozprávali s odborníkom na úvery, Miroslavom Bobákom, konateľom FINPO MB s.r.o. Pán Bobák, v súčasnom svete lacných úverov sa zdá, akoby sme si nemohli požičať zle. Aká je však realita? Čo by malo byť základným postupom a štandardom pri výbere úveru? V prvom rade je nutná kvalitná analýza. Klient by sa mal čo najviac otvoriť a povedať všetko, tak ako u lekára, keď chce mať správne stanovenú diagnózu. U nás to robíme tak, že po analýze povieme klientovi na hrubo, aké sú jeho možnosti a po doložení potrebných podkladov a zodpovedaní na všetky naše otázky mu vieme dať presnejšie informácie, ktorá banka a aký typ úveru je pre neho ten najlepší. Niekedy to môže byť aj kombinácia viac ako jedného úveru, záleží od požiadavky klienta. Samozrejme potom klienta sprevádzame ďalej, cez vybavenie úveru a aj sledovanie do budúcna, tak aby sa v každej chvíli mal na koho obrátiť. Existujú lepšie a horšie typy úverov? Pravdaže, tak ako existujú lepší a horší poradcovia, aj v produktoch a finančných inštitúciách badať rozdiely. Každý človek je iný a preto je potrebné vždy citlivo zvážiť komu čo viac vyhovuje a ku každému treba mať individuálny prístup. Hovorí sa, že úver dostane len bohatý. Ako však postupovať, ak potrebujem peniaze, ale nemám sa čím zaručiť, aký môžem dostať úver? Spotrebný úver v banke alebo napríklad medziúver v stavebnej sporiteľni. Samozrejme všetko je do určitej hranice a v závislosti či je úver účelový alebo bezúčelový, aký je môj príjem, či idem do toho sám a podobne. Preto je dobré vyhľadať poradcu, ktorý nájde riešenie a samozrejme čo najvýhodnejšie. Máme pred sebou zmluvu, v ruke pero, na čo si ale dať dobrý pozor pred podpisom? Každý by mal mať v prvom rade plán ako s úverom bude nakladať počas celej doby splácania, nie iba počas určitej fixácie. Ak ho nemá, mal by sa obrátiť na profesionálov, ktorí mu ho spracujú a budú sledovať. Mal by počítať s tým, že môžu nastať rôzne situácie a je fajn im predchádzať. Pred podpisom zmluvy o úvere, by klient mal mať už jasno ako s ním do budúcna vypiecť a práve tam možno niekedy rozhoduje s kým sa o tom rozpráva, kto mu radí. Kto mu v tom vie pomôcť čo najlepšie, nie iba pri tom podpise, ale aj v budúcnosti ! Samozrejme treba si pred podpisom zmluvu prečítať, skontrolovať správnosť údajov, či je tam všetko ako bolo dohodnuté a podobne. Kvôli úrokovému dnu sú populárne najmä hypotéky, je ale možné si hypotéku vziať na iné investície ako je stavba, či kúpa domu a tak ušetriť na úrokoch? Samozrejme, hypotekárny úver slúži na účely bývania a teda okrem výstavby a kúpy to môže byť aj rekonštrukcia domu, bytu, prípadne vyplatenie súrodencov a podobne. Ak nemám účel a chcem bezúčelovo čerpať, tak viem využiť takzvanú americkú hypotéku. Práve pri hypotékach sa často stretávame s pojmom fixácia. Čo to znamená? Určitý vopred dohodnutý časový úsek, kedy mám garanciu, že úrok sa mi nezmení. K výročiu fixácie mi príde ponuka z banky na ďalšie obdobie a ja sa slobodne rozhodujem či zostanem alebo prestúpim do inej banky, ak má lepšie podmienky alebo či nevyplatím celý zostatok istiny, nakoľko vtedy je to bez poplatku. Vo fixácii si banky účtujú poplatok za prestup alebo predčasné splatenie úveru. Za rozhovor ďakujeme Miroslavovi Bobákovi, konateľovi FINPO MB s.r.o. Ak ste v rozhovore nenašli odpovede na svoje otázky, môžete ho osloviť priamo. Rovnako aj pri vypracovaní ponuky o úvere. Prostredníctvom svojich zástupcov pôsobí FINPO MB s.r.o.  po celom Slovensku.      

29.10.201712896
Praktické otázky o životnom poistení.Čo musíte vedieť pred podpisom zmluvy?

Rodina:Nechajte peniaze zarábať

Praktické otázky o životnom poistení.Čo musíte vedieť pred podpisom zmluvy?

FINPO MB, s.r.o. FINPO MB, s.r.o.


Životné poistenie nenahradí zdravie človeku ani človeka samotného. No je akýsi tlmič následných problémov, ktoré vzniknú v krízových situáciách.  Peniaze sú v našom svete stále veľmi dôležité a keď sa vyskytnú tragické udalosti, často o to viac. Preto má životné poistenie stále svoje miesto. Nepotrebujete poistenie?  Práve vtedy si ho uzatvorte! Hovorí sa, že peniaze nie sú všetko ! Súhlasím, ale skúste ich nemať v čase keď ich nedokážete zarábať, lebo už nemôžete. V prípade, že nemáte nejakú dobrú dušu v okolí, tak máte problém. A dobrá duša obvykle tiež nemá bezodné vrecká. Životné poistenie si treba uzatvárať práve vtedy, keď ho nepotrebujete, lebo keď ho budete potrebovať, bude pravdepodobne už neskoro. Odpoveď na to, či ho potrebujete nájdete sami, keď si zmapujete rôzne životné situácie, ktoré môžu nastať a hlavne keď si zrátate aké máte náklady na život a koľko z nich zostane na vašich pleciach v prípade nepredvídaného problému /choroba, úraz, strata príjmu živiteľa rodiny, nebodaj oboch. Oplatí sa ešte sporiť prostredníctvom životného poistenia? V minulosti to bolo zvykom, dnes poviem, že skôr nie. Poistenie sa vracia k tomu, na čo bolo určené, teda ku krytiu rizika. Preto je dôležité sústrediť sa práve na dostatočné krytie v krízových situáciách.  V praxi sa pri analýzach životných poistiek stretávam  hlavne s poddimenzovaním poistenia invalidity, ktoré považujem za jedno z najdôležitejších krytí vôbec. Prečo? V prípade úmrtia jedného zo živiteľov rodiny, ten druhý môže pracovať. Príjem sa síce zníži, no v prípade, že zostane jeden na invalidnom dôchodku a je odkázaný iba na ten štátny a nemá prostriedky na opateru, ten druhý zvyčajne musí zostať doma a príde sa tak aj o príjem číslo dva v rodine a to už je krízová situácia, ktorá sa dá ľahšie preklenúť s dobre nastaveným krytím Na akú dobu je dobré sa poistiť ? Jednoznačne na čo najdlhšiu. Všeobecne platí zásada, že čo najdlhšie, ako sa na jednotlivé riziká poistiť dá. Nakoľko si uzatvárame poistenie, kde hlavne pri pripoisteniach chorôb je dôležitý aj môj zdravotný stav, vek, tak spravidla čím som zdravší, mladší, tak aj poistenie mám lacnejšie a môžem ho mať dobre nadstavené celý život. Keď by som si ho uzatvoril napríklad na 10 rokov a stane sa mi niečo, tak už ma žiadna poisťovňa po 10 rokoch nepoistí, prípadne budem to mať za príplatok alebo s výlukou na niektoré pripoistenia. Samozrejme treba mať produkt flexibilný, aby sa časom v ňom dali robiť úpravy podľa životnej situácie klienta a vonkajších vplyvov. Čo by v životnej poistke chýbať nemalo?   To je individuálne. Každý človek má iné potreby. Vždy je dôležité si prebrať najskôr súčasný stav klienta, potom čo ho čaká, aké má ciele, riziká, hovoríme tomu analýza. Na základe týchto zistení nadstaviť jednotlivé pripoistenia. Je predsa rozdiel či je to dieťa, mládenec bez záväzkov, bez dlhov alebo je to živiteľ rodiny s dvomi deťmi, s manželkou na materskej dovolenke a so stotisícovou hypotékou na krku ako sa ľudovo povie. Osobne považujem za 3 najdôležitejšie pripoistenia, ktoré by nemali chýbať v dobre nadstavenej rizikovej životnej poistke trvalé následky úrazu  s čo najvyššou progresiou, poistenie kritických chorôb a invaliditu, teda invalidný dôchodok. To ostatné podľa analýzy nadstaviť a zvážiť či je potrebné alebo nie. Do akej miery je pri poistení potrebné priznať zdravotný stav? Určite neodporúčam neuviesť čo i len drobnosť do zdravotného dotazníka. Prečo ? Lebo klient podpisuje zmluvu, ktorá má určité podmienky platné pre obe strany a jednou z nich, je prehlásenie o tom, že odpovedal pravdivo na všetky otázky, mimo iné týkajúce sa aj zdravotného stavu. Tu žiaľ väčšinou vzniká to, čomu sa hovorí zlá skúsenosť s poisťovňou. Skutočnosť je taká, že to je zanedbanie častokrát obhájené zo strany sprostredkovateľa, ktorý mávne rukou, to je nič poďme ďalej alebo je to pohodlnosť klienta zdokladovať skutkový stav. Ak je zle nadstavený vstup, tak prirodzene výstup nemôže byť dobrý. Preto si dajte vždy záležať na tom, aby v zmluve bolo uvedené všetko a doložte ku každej drobnosti čo treba, to čo poisťovňa pýta. Keď pôjde o plnenie v stovkách €, tak skúmanie nemusí byť také závažné, ak však pôjde o väčšie plnenie, tak pamätajte, že poisťovňa bude dôkladnejšie preverovať príčinu, lebo vždy je dôležitá príčina, nie dôsledok. Môže sa potom stať, že niečo nebude v zdravotnej karte, ale v zdravotných poisťovniach je zaevidované každé vyšetrenie. Akému poradcovi dôverovať? Ľudia majú tendenciu veriť každému, kto príde v obleku a pekne rozpráva. Nebolo by férové povedať, že hlavne vo veľkých sieťových firmách sú iba zlí sprostredkovatelia, že sú v bankách za prepážkou, lebo musia plniť plány, na pobočkách poisťovní, lebo robia iba pre jednu poisťovňu a nepovedia, že tá iná má dobré to a tamto. Všade je to o ľuďoch, no dôležité je mať niekoho, kto vám vie dať porovnania produktov viacerých poisťovní a ešte dôležitejšie, aby to bol človek, ktorý to robiť chce pre vás aj do budúcna. Kvalitná služba sa dokáže spoznať až keď je kvalitný následný servis, prirodzene však, ten významne ovplyvňuje dobre nadstavený vstup.

28.10.201715876

Máte plnú hlavu projektov

okolo vášho domu, záhrady alebo rodiny?

Povedzte nám to a pusťte to z hlavy. Spojíme Vás s najlepšími dodávateľmi.
Hurá, poďme zariaďovať!
Inšpirujte sa vianočnými nápadmi na zaujímavé darčeky!

Rodina:Vianočné inšpirácie

Inšpirujte sa vianočnými nápadmi na zaujímavé darčeky!

Marek Rodina


Pojem finančnej slobody je dnes skloňovaný v mnohých prípadoch. Málo kto však vie, čo v skutočnosti znamená a čo pre dosiahnutie tejto méty treba urobiť. Existuje návod, ako sa vymaniť z kolobehu platu a splátok a začať žiť skutočný život! Od zamestnania k finančnej slobode! Po škole každý prioritne očakáva zamestnanie.  No v ňom dostane plat plus - mínus vypočítaný na to, aby bol odkázaný prísť každý deň do práce a zaradil sa do štandardu. To znamená platiť hypotéku, inkaso, mobil, raz za rok dovolenku a žiť od výplaty k výplate. Takto rozhodne nevyzerá finančná sloboda. Je teda jasné, že status quo treba zmeniť. Ak nechcete pracovať celý život na splnenie cieľov niekoho iného, aby ste na konci aktívneho života čakali na strach, či z dôchodku zaplatíte lieky, musíte sa odtrhnúť od tohto systému. Čo znamená byť finančne a časovo slobodný? Cesta k finančnej slobode začína rozhodnutím. Je jasné, že budete musieť vybočiť z davu a robiť veci inak, ak chcete prísť do iného cieľa ako väčšina. „Byť finančne aj časovo slobodný neznamená, že si môžem čokoľvek na svete kúpiť a nemusím nič robiť. Ide o to, že robíte čo vás baví a pomáhať iným je určite zábavnejšie ako chodiť do práce, ktorá vás nebaví a neposúva nikam, len pre to, že máte radi „istotu“ zamestnania. Tu máte svoj časový harmonogram, viete oddychovať aj pracovať a nepremýšľate nad tým, či si môžete kúpiť veci bežnej spotreby, alebo či vám naruší nedoplatok za vodu rodinný rozpočet a vy nevyjdete,“ hovorí Miroslav Bobák zo spoločnosti FINPO MB, ktorý už mnohých k finančnej a časovej slobode doviedol. Nová príležitosť pre aktívnych ľudí! Základným predpokladom úspechu je nájsť oblasť, kde je možné mať časovú aj finančnú slobodu. „V našej spoločnosti aktuálne hľadáme aj manažérov, ktorí by si dokázali nájsť a vychovať za našej pomoci dvoch, troch - piatich ľudí vo svojom meste a okolí a tým by si zabezpečili spoľahlivý príjem pre seba, svojich kolegov, časovú slobodu a jednoducho systém podnikania, ktorý je overený a funguje,“ hovorí Miroslav Bobák a dopĺňa, že dnes sa už rozhodne netreba báť práce vo financiách. Už dávno to nie je o podomovom predaji poistiek, ale o komplexnej starostlivosti o finančné portfólio klienta, ktoré ľudia sami aktívne vyhľadávajú. Naša spoločnosť je vysoko profesionálna, s množstvom príležitostí, kontaktov a výbornými referenciami. O klientov tak ani nováčikovia nebudú mať núdzu,“ dodáva Bobák. FINPO MB pôsobí na finančnom trhu vo všetkých 6 sektoroch a prináša výrazné finančné úspory klientom, výborné zhodnotenie prostriedkov a špičkový servis, pre ktorý ich ľudia sami vyhľadávajú. Neváhajte so začiatkom kariéry „Nemáme neobmedzený počet príležitostí. Ide o niekoľko miest v rámci Slovenska, čím každému manažérovi zabezpečíme dostatok priestoru na rast. Hľadáme aktívny typ ľudí, ktorí dokážu a chcú ľuďom pomôcť, ušetriť im peniaze a pritom si splniť svoje sny nielen v hmotnej úrovni,“ hovorí jeden z lídrov spoločnosti Eduard Svíčka. Je to možnosť pre šikovných obchodníkov, predajcov, ľudí z finančného biznisu, ale aj mladých a dravých absolventov škôl, ktorí pochopili, že nechcú byť v rade a radšej pomôžu iným aj sebe. Cesta k finančnej slobode začína správnym rozhodnutím. Návod je jasný - začať pracovať sám na seba a prinášať ľuďom profit taký, že od vás budú chcieť služby neustále. Takú príležitosť aktuálne spoločnosť FINPO MB ponúka. Dlhoročné skúsenosti na trhu a tisíce spokojných klientov sú predprípravou aj na váš úspech. Kontaktuje spoločnosť FINPO MB, pýtajte sa na viac informácií a začnite žiť slobodne!  

30.11.201610140

Užite si jar s najlepšími priateľmi človeka!

Rodina:Život so zvieratami

Užite si jar s najlepšími priateľmi človeka!

Marek Rodina


Pojem finančnej slobody je dnes skloňovaný v mnohých prípadoch. Málo kto však vie, čo v skutočnosti znamená a čo pre dosiahnutie tejto méty treba urobiť. Existuje návod, ako sa vymaniť z kolobehu platu a splátok a začať žiť skutočný život! Od zamestnania k finančnej slobode! Po škole každý prioritne očakáva zamestnanie.  No v ňom dostane plat plus - mínus vypočítaný na to, aby bol odkázaný prísť každý deň do práce a zaradil sa do štandardu. To znamená platiť hypotéku, inkaso, mobil, raz za rok dovolenku a žiť od výplaty k výplate. Takto rozhodne nevyzerá finančná sloboda. Je teda jasné, že status quo treba zmeniť. Ak nechcete pracovať celý život na splnenie cieľov niekoho iného, aby ste na konci aktívneho života čakali na strach, či z dôchodku zaplatíte lieky, musíte sa odtrhnúť od tohto systému. Čo znamená byť finančne a časovo slobodný? Cesta k finančnej slobode začína rozhodnutím. Je jasné, že budete musieť vybočiť z davu a robiť veci inak, ak chcete prísť do iného cieľa ako väčšina. „Byť finančne aj časovo slobodný neznamená, že si môžem čokoľvek na svete kúpiť a nemusím nič robiť. Ide o to, že robíte čo vás baví a pomáhať iným je určite zábavnejšie ako chodiť do práce, ktorá vás nebaví a neposúva nikam, len pre to, že máte radi „istotu“ zamestnania. Tu máte svoj časový harmonogram, viete oddychovať aj pracovať a nepremýšľate nad tým, či si môžete kúpiť veci bežnej spotreby, alebo či vám naruší nedoplatok za vodu rodinný rozpočet a vy nevyjdete,“ hovorí Miroslav Bobák zo spoločnosti FINPO MB, ktorý už mnohých k finančnej a časovej slobode doviedol. Nová príležitosť pre aktívnych ľudí! Základným predpokladom úspechu je nájsť oblasť, kde je možné mať časovú aj finančnú slobodu. „V našej spoločnosti aktuálne hľadáme aj manažérov, ktorí by si dokázali nájsť a vychovať za našej pomoci dvoch, troch - piatich ľudí vo svojom meste a okolí a tým by si zabezpečili spoľahlivý príjem pre seba, svojich kolegov, časovú slobodu a jednoducho systém podnikania, ktorý je overený a funguje,“ hovorí Miroslav Bobák a dopĺňa, že dnes sa už rozhodne netreba báť práce vo financiách. Už dávno to nie je o podomovom predaji poistiek, ale o komplexnej starostlivosti o finančné portfólio klienta, ktoré ľudia sami aktívne vyhľadávajú. Naša spoločnosť je vysoko profesionálna, s množstvom príležitostí, kontaktov a výbornými referenciami. O klientov tak ani nováčikovia nebudú mať núdzu,“ dodáva Bobák. FINPO MB pôsobí na finančnom trhu vo všetkých 6 sektoroch a prináša výrazné finančné úspory klientom, výborné zhodnotenie prostriedkov a špičkový servis, pre ktorý ich ľudia sami vyhľadávajú. Neváhajte so začiatkom kariéry „Nemáme neobmedzený počet príležitostí. Ide o niekoľko miest v rámci Slovenska, čím každému manažérovi zabezpečíme dostatok priestoru na rast. Hľadáme aktívny typ ľudí, ktorí dokážu a chcú ľuďom pomôcť, ušetriť im peniaze a pritom si splniť svoje sny nielen v hmotnej úrovni,“ hovorí jeden z lídrov spoločnosti Eduard Svíčka. Je to možnosť pre šikovných obchodníkov, predajcov, ľudí z finančného biznisu, ale aj mladých a dravých absolventov škôl, ktorí pochopili, že nechcú byť v rade a radšej pomôžu iným aj sebe. Cesta k finančnej slobode začína správnym rozhodnutím. Návod je jasný - začať pracovať sám na seba a prinášať ľuďom profit taký, že od vás budú chcieť služby neustále. Takú príležitosť aktuálne spoločnosť FINPO MB ponúka. Dlhoročné skúsenosti na trhu a tisíce spokojných klientov sú predprípravou aj na váš úspech. Kontaktuje spoločnosť FINPO MB, pýtajte sa na viac informácií a začnite žiť slobodne!  

31.03.20166339

DO-Badin

1 333

Červeno zelená zasnežená kytica

Bola som spokojná. Kytica prišla čerstvá a pekne zabalená, aj so šampanským. To…

Kvety a Kytice
4.8/5 351 hodnotení

Kruhový tréning pre ženy

S trénerkami z fitcurves Ružinov mám veľmi dobré skúsenosti. Ich prístup je…

FitCurves Ružinov
FitCurves Ružinov
4.9/5 50 hodnotení

Milan Skokan

1 227

posilnovanie

veľmi dobre vybavená posilňovňa (nové stroje, telocvičňa) , príjemný personál.

Fitclub Bezinka
Fitclub Bezinka
5/5 29 hodnotení

Novinky zariaďovaniaTáto webová stránka používa k zlepšeniu vašej skúsenosti súbory cookies. Ďalším používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Súhlasím