AKTUÁLNE


Callanova metóda naučí jazyk aj „večných začiatočníkov“

Rodina:Vianočné inšpirácie

Callanova metóda naučí jazyk aj „večných začiatočníkov“

Marek


Naučiť sa cudzí jazyk je tak trochu experiment, tak trochu alchýmia. Hľadanie spôsobu ako sa okrem rodnej reči s ľahkosťou a samozrejmosťou naučiť novú slovnú zásobu neustále napreduje. Medzi najúspešnejšie techniky vzdelávania patrí Callanova metóda založená na prirodzenej schopnosti človeka nasávať vedomosti o jazyku. Naučí vás jazyk (skoro) sama. Naučte sa myslieť v angličtine Hovorí sa, že pokiaľ si budeme vety stále iba prekladať, nikdy sa nenaučíme správne, efektívne a hlavne rýchlo komunikovať v cudzom jazyku. Túto bariéru búra Callanova metóda. „Metóda podľa R. Callana je prirodzený a jednoduchý spôsob výučby, snaží sa vytvoriť automatický reflex, aby študent nemusel príliš dlho rozmýšľať nad pravidlami, študent sa učí myslieť v angličtine. Na hodinách sa touto metódou veľa opakuje a týmto neustálym tréningom sa odstraňuje strach z rozprávania. Metóda je rýchlejšia a efektívnejšia ako klasické metódy, študent sa učí celé vety v anglickom slovoslede. Študent si slová pamätá z kontextu viet a nie opačne, vety si neskladá po jednom slove,“ vysvetľuje Ing. Anna Kontúrová zo ZENIT Academy. Metóda podľa R. Callana je zameraná na konverzáciu, je to angličtina v praxi. Študent takmer celú hodinu rozpráva, čím sa rýchlejšie zdokonaľuje Gramatika na príkladoch Memorovanie poučiek a gramatiky vedie k neistote. Vysvetľovanie princípov jazyka na konkrétnych prípadoch naopak podopiera piliere vzdelávania a vedie k úspechu. „Vyučovanie je dynamické a intenzívne, lektor vedie študenta k tomu, aby rozprával rýchlosťou hovorovej reči, čo sa osvedčuje v praxi. Metóda podľa R. Callana má 12 úrovní. Po skončení 7 úrovne je študent pripravený na Cambridge First Certificate in English (FCE), čo zodpovedá úrovni B2. Po skončení poslednej 12 úrovne Callanovej metódy je študent pripravený na Cambridge Certificate in Advanced English (CAE), čo zodpovedá úrovni C1,“ vysvetľuje úrovne zvládnutia jazyka Ing. Anna Kontúrová zo ZENIT Academy. Callanova metóda aj pre firmy V každej firme sa nájde mnoho pracovníkov, ktorí každoročne chodia zlepšovať svoje jazykové schopnosti na drahé kurzy. Pritom akoby stále ostávali v kategórii večného začiatočníka. To sa dá zmeniť vďaka ponuke kurzov šitých priamo pre firmy. „Zamestnanci nemusia nikam chodiť, kurzy prebiehajú priamo vo firme, hovorí ZENIT Academy. a dodáva, že otestujú študentov písomným a ústnym testovaným. „Je absolútne nevyhnutné zaradiť študentov podľa úrovne znalosti angličtiny, aby boli skupiny homogénne a nevytvárali sa priveľké rozdiely medzi jednotlivými študentmi počas štúdia. Takto zosúladené skupiny budú napredovať rýchlejšie,“ hovorí Ing. Anna Kontúrová zo ZENIT Academy. Samozrejmosťou je príprava kurzov šitých na mieru. U firemných zákazníkov sa berú v ZENIT Academy do úvahy priority a ciele zákazníka. Všetko sa potom prispôsobí úrovni znalosti zamestnancov a pravidelne testujeme a hodnotíme študentov z danej úrovne učiva. Zamestnávateľ je pravidelne informovaný o postupe študentov.   Chcete vyskúšať, ako bude kurz vo vašej firma vyzerať? ZENIT Academy pripraví ukážkovú hodinu bezplatne priamo vo vašej firme.      Jazyková škola ZENIT Academy je vzdelávacia inštitúcia zaoberajúca sa výučbou cudzích jazykov založenej na Callanovej metóde. Škola sa špecializuje aj na nemecký, španielsky, taliansky a ruský jazyk a výučbu pre širokú vrstvu obyvateľstva. Klienti si môžu vybrať zo širokej ponuky poskytovaných študijných programov a vo všetkých vedomostných úrovniach od začiatočníkov až po pokročilých. Svoje pobočky má v Banskej Bystrici, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši a Brezne. foto: ZENIT Academy. .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }

06.09.20146091
Nové trendy v jazykovom vzdelávaní

Rodina:Vianočné inšpirácie

Nové trendy v jazykovom vzdelávaní

Marek


Každá jazyková škola využíva svoje know-how na výučbu cudzích jazykov. Každý sa pritom učí inak a preto je rôznorodosť v prístupoch účelná. Systém výskumu ľudského učenia však stále napreduje a s ním prichádzajú aj nové, účinnejšie metódy vzdelávania, vďaka ktorým je zžitie sa s cudzou rečou jednoduchšie. Vedú neformálne postupy aj intenzívne kurzy v zahraničí. Trendy vo vzdelávaní Medzi súčasné trendy patrí čo najmenej formálneho vzdelávania. Základom je naučiť sa jazyk viac menej prirodzene. „V našich kurzoch netrváme na striktnom dodržiavaní nijakej konkrétnej metodiky, keďže jednotliví študenti majú rozličné potreby a štýly učenia. Základným pracovným materiálom každého kurzu je učebnica, ktorú lektori dopĺňajú ďalšími materiálmi podľa potrieb a záujmov študentov,“ hovorí o individuálnom prístupe Jana Ofúkaná z EuroTrend 21. Liberálnejší postup neznižuje úroveň. O tom hovorí aj Volis Academy: „Učitelia sú vyštudovaní pedagógovia, ktorí majú za sebou rôzne študijné pobyty v zahraničí. Okrem študentov v skupinových kurzoch majú skúsenosti i s výučbou vo veľkých spoločnostiach. Sú to milí ľudia, ktorí vás budú učiť s radosťou.“ Radosť z učenia je totiž základom úspechu. Moderná Callanova metóda Medzi novinky vo vyučovaní jazykov sa dostáva do popredia Callanova metóda. „Anglický jazyk vyučujeme Callanovou metódou. Táto metóda je veľmi dynamická a hlavne konverzačná, pri ktorej sa odbúrava stres z rozprávania. Pri výuke sa nepoužívajú učebnice, len prebieha konverzácia medzi lektorom a študentmi. Je založená na systéme otázok a odpovedí. Gramatika sa vysvetľuje hneď na príkladoch,“ hovorí Ivona Tarbajovská zo školy Charlot. „Pioniermi Callanovej metódy v Bratislave je Volis Academy ako jediná akreditovaná škola na výučbu anglického jazyka Callanovou metódou. Škola je akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako i Callan Method Organisation London,“ hovorí Volis a dodáva, že okrem anglického jazyka sa touto metódou dá študovať aj nemecký, francúzsky, španielsky a ruský jazyk. Technika je zameraná na menšie skupiny, s maximálnym počtom študentov osem. Intenzívna príprava na študijnom pobyte Pre tých, čo sa chcú naučiť jazyk intenzívne a v materskom prostredí prichádza do úvahy aj najintenzívnejší kurz v cudzej krajine. „Nástup na kurz je možný každý pondelok počas celého roka. Prihlásiť sa je možné mesiac pred odjazdom. Nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky, no pred odchodom absolvujú študenti online rozradzovací test, na základe ktorého sú zaradení do skupín. Kurzy sa konajú priamo v danej destinácii. Študenti si volia z kurzu: letný (20h/týždeň), základný(26h/týždeň), intenzívny(32h/týždeň),“ vysvetľuje Mgr. Vanda Nutárová z EF – Education First. Ich systém výučby je postavený na vyučovacom systéme Education First vyvinutom v spolupráci s Cambridge University. V cudzej krajine sa jazyk naučíte najlepšie, ale sami v cudzom svete neostanete. „Našou veľkou výhodou sú koordinátori, ktorí sa nachádzajú priamo na mieste. Tí sú študentom neustále k dispozícii a pomôžu im v prípade, že je to potrebné. Študenti komunikujú priamo na mieste s koordinátormi, pre rodičov sme tu k dispozícii my v kancelárii v Bratislave. Ak niečo rodič potrebuje, kontaktuje nás a my už oslovujeme priamo koordinátorov v destinácii alebo centrálu vo Viedni,“ vysvetľuje Vanda Nutárová z EF – Education First výhody štúdia priamo v zahraničí. foto:cesalanguages.com, globalvillage.com .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }

05.09.20146865
Čo si overiť pred nástupom do jazykovej školy?

Rodina:Vianočné inšpirácie

Čo si overiť pred nástupom do jazykovej školy?

Marek


V každom meste je minimálne jedna. Líšia sa úrovňou, kvalitou pedagogického zboru, možnosťami výučby aj cenou. Jazykové školy sú pre niekoho možnosťou ako sa naučiť jazyk, alebo ich využiť na doplnenie učiva zo školy. Spýtali sme sa vybraných škôl, na čo by mal byť klient ostražitý pri výbere. Kedy sa možno prihlásiť Jazykový kurz a jeho spôsob výučby bude mať v konečnom dôsledku aj dopad na to, ako je potrebné sa do kurzu zahlásiť. V niektorých školách kurzy kopírujú školský rok, niekde vás privítajú radi počas celého roka. „V školskom roku 2014/15 ponúkame trimestrálne kurzy pre dospelých a mládež od 14 rokov. Kurzy sa konajú dvakrát týždenne, prihlásiť sa treba do 17.9,“ vysvetľuje Jana Ofúkaná z EuroTrend 21. Pre tých, ktorí však po nástupe do školy zistia, že by potrebovali doučovanie, existujú kurzy, do ktorých sa dá prihlásiť aj v priebehu roka. „Prihlásiť sa do kurzu je možné celoročne, ak je vypísaný nový kurz. Kurzy sú dvojmesačné a otvárajú sa priebežne," hovorí Ivona Tarbajovská zo školy Charlot. Je možné doplniť kurzom učivo zo školy? Prihlásenie počas roka má jednu výhodu, obvykle kurzy kopírujú vzdelávanie škôl a tak je možné s deťmi prejsť práve tie oblasti, ktorým v škole neporozumeli. „Deti do skupín zaraďujeme na základe už prebratej látky v škole. Ale často sa stáva, že si chcú aj zopakovať už prebraté učivo zo školy, nakoľko veľa učiva im nie je jasného,“ dopĺňa Ivona Tarbajovská zo školy Charlot. Presnosť testu a ukážková hodina „Študentom radi poradíme pri výbere vhodnej úrovne a majú tiež možnosť absolvovať zaraďovací písomný test, prípadne osobný rozhovor. V kurzoch vyučujú kvalifikovaní, skúsení a tvoriví lektori, ktorí dokážu obsah a spôsob vedenia kurzu prispôsobiť potrebám študentov a do maximálnej možnej miery rozvinúť ich schopnosť efektívne komunikovať v každodennom živote,“ prezentuje Jana Ofúkaná z EuroTrend 21. Obvykle je pred vstupom do kurzu potrebný test. Nie je to prijímacia skúška, ale hodnotenie miery vedomostí. Presné zatriedenie omnoho lepšie vystihne potreby vzdelávania. Samozrejmosťou by mala byť aj ukážková hodina zdarma, ktorá naznačí, či vám štýl a úroveň budú vyhovovať. „Pred každým kurzom organizujeme ukážkové hodiny zdarma, na ktorých si študenti môžu vyskúšať metódu, taktiež poskytujeme poradenstvo ohľadne úrovne - na základe individuálneho stretnutia a preskúšania, taktiež poskytujeme online test,“ hovorí o volis. Pre rodičov dáva hodnotnú radu aj Silvia Holéczyová z Your Choice: „Pri zápise rodičom pomáhame s výberom vhodného kurzu pre dieťa, rodičia majú možnosť si prísť pozrieť ukážkovú hodinu aj s dieťaťom a dostávajú od nás pravidelný reporting o tom, čo sa na hodinách preberá.“ Informácie o priebehu kurzu sú vždy dobrou spätnou väzbou. Zameškané učivo si vypýtajte mailom! Nie vždy je možné sa hodiny zúčastniť či už zo zdravotných, alebo osobných dôvodov. Je dobré zistiť, ako je možné zameškané učivo nahradiť. Bežným štandardom sa stáva aj internetová komunikácia. „Ak sa študent nemôže na hodine zúčastniť, radi mu zašleme prehľad preberaného učiva mailom, aby si ho mohol prejsť v rámci samoštúdia a nestratil kontakt s dianím v kurze. Po návrate do kurzu mu lektor ochotne vysvetlí prípadné nejasnosti,“ hovorí Jana Ofúkaná z EuroTrend 21. Vo Volis Academy ponúkajú ak možnosť zúčastniť sa hodiny s inou skupinou.   Príklady cien jazykových škôl z celého Slovenska nájdete TU.       .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }

05.09.20145525
50  Jazykových škôl z celého Slovenska

Rodina:Vianočné inšpirácie

50 Jazykových škôl z celého Slovenska

Adriana Peťková


Jazyky teraz už potrebujú vedieť deti, ktoré sa začínajú učiť čítať, či písať a dokonca najlepšie je učiť ich cudzí jazyk už od prvých rôčkov. Je na vás, čo pre svoje dieťa vyberiete, my vám inšpiratívne ponúkame 50 jazykových škôl na celom Slovensku, ktoré majú naozaj bohatý výber:   JAZYKOVÉ POBYTY Bratislava, Štefánikova   Cena: individuálna Vek: 10 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové prázdniny, školské výlety, príprava na maturitu, krátkodobé pobyty, dlhodobé pobyty, kurzy     Široké spektrum ponúkaných možností a veľa potrebných informácií na stránke STUDENT AGENCY Bratislava, Obchodná   Cena: 12 € / 45 min (individuálne vyučovanie) Vek: x- neobmedzene Ponuka: jazykové a študijné pobyty, pracovné a au pair pobyty, cestovanie na mieru       Okrem študijných pobytov majú v ponuke aj letenky, či cestovné lístky a organizujú zájazdy do zahraničia EUROTREND 21 Bratislava, Námestie slobody   Cena: individuálna Vek: 8 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, jazykové pobyty       Okrem spomínanej ponuky sprostredkúvajú aj letné intenzívne kurzy, či produkty šité na mieru CLASS Bratislava, Rezedová   Cena: 214 € / kurz angličtiny (začiatočníci) Vek: 7 - neobmedzene Ponuka: výučba angličtiny, kurzy angličtiny pre rôzne vekové skupiny       Okrem iného pre verejnosť sprostredkuje interaktívne a dynamické kurzy v malých skupinách WATTSENGLISH SLOVAKIA Bratislava, Pri Starej Prachárni   Cena: 273 € / trimester (kurzy angličtiny pre škôlkarov) Vek: 3 roky - 15 rokov Ponuka: kurzy angličtiny, letné kurzy, tábory, klub pre deti       Od septembra spúšťajú projekt licencovanej bilingválnej škôlky  FIALENKA Ivanka pri Dunaji, Révova   Cena: 36 € / mesiac (deti v predškolskom veku) Vek: 3 roky - 7 rokov Ponuka: materská škola, krúžky, výučba angličtiny pre deti, angličtina pre mamičky na MD, babysitting       Vyučujú angličtinu už detičky v materskej škôlke a majú takú možnosť aj ich mamičky VOLIS ACADEMY Bratislava, Štefánikova   Cena: 47 €/ 5 hodín konverzačného kurzu v malej skupine Vek: 7 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, príprava na certifikáty, kurzy pre deti, firemné kurzy, maturitná príprava        Škola dokonca pripravuje aj na pohovor v cudzom jazyku YOUR CHOICE Trnava, Agátová   Cena: individuálna Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: výučba jazykov, príprava na maturitu, na certifikát, na prijímačky,        Vyučujú aj metódou Wattsenglish, pri ktorej deti využívajú svoju fantáziu a hravosť SVET JAZYKOV Trnava, Seredská   Cena: 12,5 € / 1 vyučovacia hodina pre 1 osobu Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, preklady, tlmočenie       Vyučujúca sa začala učiť cudzie jazyky keď mala 10 rokov. Ovláda ruštinu, nemčinu, angličtinu aj španielčinu. Je učiteľkou cudzích jazykov a tanca  YOUR'S COOL Trnava, Námestie Jozefa Herdu   Cena: 14 € / 50 min (individuálny kurz) Vek: 6 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, certifikáty, preklady, detská jazyková škola, tábor       Ich kurzy môžete absolvovať aj pri mori a okrem iného majú aj burzu kníh LANGUAGE CLUB Trnava, Paulínska   Cena: 165 € / polointenzívny kurz (skupinové vyučovanie) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: skupinové, individuálne, firemné kurzy       Vzučovanie prebieha tiež v Callanovej metóde a ich ukážkové hodiny prebiehajú každý deň cez pracovné dni, stačí sa len objednať VALLIS Trnava, Trhová   Cena: 169 € / 1 trimester (skupinové vyučovanie) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, odborné kurzy, certifikáty, preklady a tlmočenie       Škola funguje aj v lete, aj tento rok napríklad organizovala Detskú letnú anglickú akadémiu EDUCENTA Nitra, Adámiho   Cena: 90 € / polointenzívny kurz (skupinové vyučovanie pre deti) Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, individuálna výučba, výučba vo firmách, certifikáty, maturita, preklady       Jazykové kurzy sú pripravené pre všetky vekové kategórie a vstupný test je zdarma CEFL Nitra, Fraňa Mojtu   Cena: 165 € / 64 vyučovacích hodín (všeobecná angličtina A1 - B2) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazyková výučba, príprava na skúšky, prekladateľský servis       Vyučujúci absolvovali dlhodobý študijný pobyt v anglicky hovoriacich krajinách ACADEMIA OLÉ Levice, Sládkovičova   Cena: individuálna Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: kurzy anglického jazyka, kurzy španielskeho jazyka       Výučba prebieha v dvoch formách  a to buď v štandardných skupinových kurzoch alebo individuálnou formou GO Nitra, Sládkovičova   Cena: 99 € / šk. polrok (deti 4 - 5 rokov) Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: skupinové, individuálne kurzy, kurzy pre deti a firmy, preklady a tlmočenie       Všetky online vstupné testy a prihlášky do kurzov môžete priamo vypĺňať na ich stránke ELITE Topoľčany, Štúrova   Cena: 115 € / 28 hod (štandard angličtina, nemčina) Vek: 7 rokov - neobmedzene Ponuka: štandard, individuáln ekurzy, business english, maturita bez stresu, pre deti, pre seniorov, tábory       Vúčba prebieha metódou Direct method, prostredníctvom ktorej na hodinách konverzujete oveľa častejšie FAST & EASY Topoľčany, Ulica Škultétyho   Cena: 12,5 € / hodina (individuálny kurz) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: kurzy, jazykové preklady, prípravné centrum       Využívajú  Callanovu metódu výučby anglckého jazyka ÚSPECH Nové Zámky   Cena: 9 € / 40 min (individuálny štandardný jazykový kurz) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, jazykové certifikáty, náhrada maturity, preklady       Ponúkajú výučbu v 9 cudzích jazykoch CHARLOT Trenčín, M. Rázusa   Cena: 130 € (polointenzívny kurz angličtiny) Vek: 6 rokov - neobmedzene Ponuka: výučba jazykov, kurzy, príprava na skúšky       Zdôrazňujú výučbu anglického jazyka Callanovou metódou JŠ V TRENČÍNE Trenčín, Ulica 1. mája   Cena: 103€ / kurz (intenzívny prípravný kurz na štátnu skúšku z angličtiny) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: vyučovanie jazykov, rýchlokurz, letné kurzy, english for busy people, príprava na štátnu skúšku       Štúdium na JŠ sa končí jazykovou skúškou LANGUAGE & PARTNER Trenčín, Legionárska   Cena: 4 € / 45 min (skupinové vyučovanie - konverzačné kurzy) Vek: 3 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy pre deti a mládeš, pre dospelých a firmy, cesrtifikáty       Ponúkajú tiež štúdium v zahraničí JŠ POVAŽSKÁ BYSTRICA Považská Bystrica, Rastislavova ulica   Cena: 60€ / 1. polrok (skupinové vyučovanie študenti) Vek: 7 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, konverzačné kurzy, kurz obchodnej angličtiny       JŠ je súčasťou Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici CANADIAN LANGUAGE SCHOOL Trenčín, Palackého   Cena: 220€ / 5 mesiacov (angličtina) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: 5 mesačné denné intenzívne štúdium       Pri výučbe využívajú metódu Three Synergetic Competencies, ktorá sa používa v Kanade pre prisťahovalcov = písanie, rozprávanie, porozumenie SARJA Žilina, Framborská   Cena: 115,20 € - 1.časť kurzu Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: výučba cudzích jazykov, príprava na maturitu, kurzy       Ponúkajú bezplatné ukážkové hodiny počas celého roka MOBILE COLLEGE Žilina, ul.Republiky   Cena: individuálna Vek: x - neobmedzene Ponuka: práca v zahraničí, práca a štúdium, jazykové pobyty, štúdium v zahraničí, práca na lodi, školské výlety       Agentúra sprostredkúva okrem kurzov aj štúdium a prácu v zahraničí, čo si môžu študenti spolu skombinovať HLAVIČKA Kysucké Nové mesto, Neslušská cesta   Cena: 8€ / 45 min (individuálny kurz) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, preklady, tlmočenie, jazyková asistencia       Vyučujúca má bohaté skúsenosti, absolvovala napríklad polročnú stáž na Université Marc Bloch v Strasbourgu, či  Inštitút tlmočníkov, prekladateľov a medzinárodných vzťahov AUREA Martin, Námestie SNP   Cena: 156€ / kurz (1 semester) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, preklady a tlmočenie       Okrem jazykovej školy je to súčasne aj personálna agentúra INŠTITÚT JAZYKOV A VZDELÁVANIA Žilina, Národná   Cena: individuálna Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, kurz účtovníctva, počítačové kurzy, úradné preklady       Ponuka ich služieb je v 30tich mestách na Slovensku VIVEUS Žilina, Romualda Zaymusa   Cena: individuálna Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy pre deti, mládež, dospelých, medzinárodné skúšky       Organizujú aj jazykové pobyty JŠ V ŽILINE Žilina, Veľká okružná   Cena: 69 eur/ celý rok (študenti do 25 rokov skupinové vyučovanie) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, štátne skúšky,       Organizujú tiež zahraničné zájazdy ZENIT ACADEMY Banská Bystrica, Robotnícka   Cena: 120 eur/32 h (anglický jazyk) Vek: Ponuka: jazykové kurzy       Zameriavajú sa na spôsob výučby Callanovou metódou ( konverzácia, prirodzený a jednoduchý spôsob výučby) MAGICA ACADEMY Banská Bystrica, Hurbanova   Cena: individuálna Vek: 1 rok - neobmedzene Ponuka: rozprávková angličtina, angličtina pre dospelých a študentov, tábory       Okrem výučby jazykov oslovujú aj rodičov a najmä ich deti prostredníctvom denných a pobytových táborov EASY SCHOOL Banská Bystrica, Rudohorská   Cena: 219€ / celoročný kurz pre deti  Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: celoročné kurzy angličtiny a nemčiny, kurzy pre deti, firmy, individuálne kurzy, certifikáty, preklady, tlmočenie       Orientujú sa na menšie skupiny, pri skupinovom vyučovaní je maximálne 12 študentov UNIVERSA Banská Bystrica, Kuzmányho   Cena: 220€ / šk. rok (Universáčik - 1. stupeň DJŠ) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazyková príprava pre stredoškolákov, denné jednoročné pomaturitné štúdium, jazykové vzdelávanie pre dospelých, pre firmy, krátkodobé jazykové kurzy, individuálna vúučba       V ponuke je aj Detská jazyková škola Universáčik ZARAZ Žiar nad Hronom, Záhradná   Cena: 11€ / hodina (pri objednávke 16 hodín kurzu) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy pre firmy, jazykové pobyty, preklady, tlmočenie       Vyučujú pomocou Callanovej metódy SPEAK Banská Bystrica, M. Rázusa   Cena: 239€ / kurz (deti 4 - 6 rokov) Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy pre deti a mládež, pre dospelých, maturitný kurz, letné kurzy, pobyty v zahraničí       Škola zastáva komunikačné metódy, aby študenti rozprávali v anglickom jazyku ALBION Banská Bystrica, ČSA   Cena: 270€ / detský kurz Vek: 5 rokov - neobmedzene Odbory: jazykové kurzy, letné kurzy, jazykovo - poznávacie pobyty, jazykové kurzy nemčiny rpe opatrovateľky, detské kurzy, jazykové kurzy pre maturantov, kurzy angličtiny       Žiaci základných a stredných škôl cez nich môžu ísť na jazykové a poznávacie pobyty do Škótska, Írska, francúzska... PROGRESS ENGLISH ACADEMY Prešov, Jarková   Cena: 79€ / kurz (maturanti) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: kurzy pre verejnosť, individuálne kurzy, firemné kurzy, detské kurzy, kurzy pre seniorov       Máte možnosť u nich študovať aj individuálne one-to-one VAV Prešov, Hlavná   Cena: 89€ / 30 hodín  (všeobecný kurz) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, kurz nemčiny pre opatrovateľky       Ponúkajú tiež opatrovateľské kurzy RESTA Svidník, Pavlovičova   Cena: 130€ / kurz (všeobecná angličtina) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: všeobecná angličtina, všeobecná španielčina, angličtina pre deti, kurzy, individuálne doučovanie        Pre študentov školy je okrem jazykových kurzov na budúci školský rok v ponuke aj 7 dňový jazykový pobyt v Dubline LITE Poprad, Námestie sv. Egídia   Cena: individuálna Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: detské kurzy, individuálne kurzy, firemné kurzy, kurzy pre verejnosť, príprava na maturitu, detské kurzy       Na každej hodine je zadaná konverzačná téma, prípadne gramatika. Najskôr sa študenti naučia slovíčka a neskôr na danú tému komunikujú LANGUAGE CENTRE Prešov, Hlavná   Cena: 99€ / 42 hod (začiatočníci) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, jazykové preklady       Okrem iného vyučujú aj japonský, arabský, či grécky jazyk TARGET Prešov, Levočská   Cena: individuálna Vek: 3 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, pobytové kurzy       Škola je držiteľom medzinárodných licencií na výučbu cudzích jazykov pre deti aj dospelých JAZYKOVÁ ŠKOLA PREŠOV Prešov, Plzenská   Cena: individuálna Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy       Škola má oprávnenie vykonávať jazykové skúšky IVEGA Košice, Letná ulica   Cena: 17€ / vyučovacia hodina (individuálny kurz dospelí) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: krátkodobé aj dlhodobé kurzy pre rôzne vekové kategórie na viacerých úrovniach, prekladateľské služby       Jazyková škola funguje aj ako jazykové kníhkupectvo VISTA Košice, Moldavská cesta   Cena: individuálna Vek: 7 rokov - neobmedzene Ponuka: kurzy angličtiny dospelí, firmy, maturanti, teens, deti       Škola má nie len kurzy všeobecnej a obchodnej angličtiny, ale ich kurzy sú tiež zamerané na predajné zručnosti START Košice, Hlavná   Cena: individuálna Vek: 10 rokov - neobmedzene Ponuka: kurzy angličtiny, preklady       Základy angličtiny majú rozpísané na stránke aj v článkoch UNITED! Košice, Kukučínova   Cena: 16, 59 € / 50 min (individuálne vyučovanie) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: skupinové a individuálne kurzy angličtiny       Na stránke v študentskej zóne nájdete tabuľku, v ktorej si môžete stiahnuť archív mp3 nahrávok s vami želanou úrovňou Callanovej metódy JAZYKOVÁ ŠKOLA V KOŠICIACH Košice, Hlavná   Cena: 94,50 € / štátna jazyková skúška pre študentov jš Vek: 15 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy       Počas školského roka je možné prihlásiť sa na štúdium po konzultácii s príslušným vyučujúcim v prípade, že je v kurze voľné miesto          fotografia: www.bitesizedlanguages.com  

04.09.20147011
Výcvik psov je veda, ktorú sa treba naučiť!

Rodina:Vianočné inšpirácie

Výcvik psov je veda, ktorú sa treba naučiť!

Marek


Mať psíka je nielen radosť, ale aj zodpovednosť. Správnu výchovu potrebujeme psovi vštepiť nielen kvôli tomu, aby si dokázal sadnúť a ľahnúť. Ide o bezpečnosť, zodpovednosť, ale aj samotné šľachtenie psíka. Aj tu ale platí, že neučený človek je hotový kat. Nový psík v novom byte Dôležité je, aby si nový psík v byte zvykol na ľudí, svoje meno a priestory. Je potrebné vyhradiť psíkovi jeho miesto. Pomaly prispôsobujeme psíka na obojok, vôdzku, režim jedla. Najčastejší problém však býva venčenie. „Je potrebné nastaviť krmný režim tak, aby nemal jedlo k dispozícii neustále a následne nemal potrebu neustáleho vylučovania. V istých intervaloch mu dávame potravu aj vychádzky. Potrebuje režim. So šteniatkami je potrebné ísť von aj päťkrát, preto je dôležité si na psíka spraviť čas. Vziať si prípadne na pár dní dovolenku a ostať s ním doma. Nie vziať si šteniatko a na druhý deň ho nechať samé niekoľko hodín“, hovorí Bc. Lenka Mauricová z Canis Mauris Naturally. Psovi treba stanoviť hranice S výchovou musíme začať od prvého dňa. Nech je psík akokoľvek milý, potrebuje určiť hranice. Nesmie mať pocit, že si môže všetko dovoliť. Táto predstava mu totiž zostane aj neskôr. „Malému šteniatku majitelia niekedy všetko dovolia. Skákať, ísť do postele, hrýzť ruky človeka formou hry... pes to potom berie ako zábavu, ak nastane starší vek, pes je naučený, že hrýzť je hra a tu nastáva problém. Je potrebné stanoviť okamžite pravidlá a zabrániť tomu.“ Láska ku psíkovi je veľmi potrebná no zároveň sú dôležité aj určité "pravidlá hry",  zdôrazňuje Lenka Mauricová z Canis Mauris Naturally. V opačnom prípade budú mať majitelia psíka, s ktorým si v neskoršom veku nebudú vedieť poradiť a bude obťažovať ich, ako aj okolie. Výcvik pod dozorom je najideálnejšia forma Ako pristupovať správne k výchove psa? Túto otázku má zodpovedanú máloktorý majiteľ pred tým, ako si prinesie domov malé šteniatko. Je možné výchovu psa zveriť odborníkom, no v tom prípade sa majiteľ o psovi sám veľa nenaučí. Pes nie je stroj a bude rešpektovať len toho kto s ním bude vedieť. Preto neskúsený majiteľ môže strácať u psa autoritu a výcvik skrátka nebude fungovať. Lenka Mauricová z Canis Mauris Naturally tvrdí, že najideálnejšie je, ak si psa trénuje s odborným dozorom majiteľ sám. Výcvik psíka a práca s ním totiž upevňuje vzťah medzi psom a človekom.Netreba zabúdať že úspešný výcvik psa je hlavne o skúsenostiach a zručnosti jeho majiteľa. Ponuka kurzov:  - Kurz pre šteniatka je osem lekcií raz do týždňa určené pre šteniatka od 3 mesiacov. Na kurze sa majitelia učia odstraňovať a predchádzať zlozvykom šteniatka. Šteniatka sa učia na obojok, vôdzku, socializujú sa, zároveň sa na kurze dozvie veľa aj sám majiteľ.   - Pre starších psov je v ponuke intenzívnejší kurz v dĺžke trvania 2,5 mesiaca dvakrát do týždňa.  Ide o kurz základnej poslušnosti Rodinného psa. Pri tréningu využívame pozitívnu motiváciu, aby psíka tréning bavil ako aj dôslednosť, čo je tajomstvom úspechu pri práci so zvieratami. Kurz obsahuje všetky potrebné cviky a tréning, ktorý zo psíka spraví ovládateľného rodinného miláčika, čo nesmierne uľahčuje život so psíkom. Okrem praktickej časti tréningu má kurz aj teoretickú časť, ako aj tréning v teréne. Na konci kurzu majiteľ spolu so psíkom skladá skúšku. Po jej úspešnom absolvovaní obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu. Ako hovoríme, základné kynologické vzdelanie by mal mať každý majiteľ a jeho pes. Psom treba dať priestor na vybitie Niektoré psy potrebujú skrátka viac vybitia energie, či tréning inteligencie. Inak sa  nudia a stávajú sa problémové a nespokojné. Poľovné, športové, či bojovné psy nemôžu žiť systémom prechádzka a domov, skrátka stereotyp. Psy nutne potrebujú činnosť. Preto v Canis Mauris Naturally ponúkajú aj športové aktivity a hry, kde môžu psy vybiť svoju energiu, či rozvíjať inteligenciu.Športu sa dá totiž venovať aj s Vašim psíkom. Už aj na Slovensku máme možnosti psích aktivít s profesionálmi. Je to veľké obohatenia ako pre psíka, tak aj pre majiteľa. Stačí to len skúsiť. Práve zábavné aktivity robia z psieho miláčika ešte lepšieho a vernejšieho kamaráta. Prevychovať sa dá aj starší pes Mnoho ľudí si osvojí psíka z útulku alebo si prisvojí aj staršieho psa. Ako je to však s výchovou? Platí to známe, že starého psa novým kúskom nenaučíme? Lenka Mauricová z Canis Mauris Naturally si to nemyslí a vysvetľuje: „Dá sa prevychovať aj psík z útulku, rovnako staršieho psíka môžeme naučiť poslušnosti, či náprave chovania. Je to však o niečo dlhšia práca, ako pri šteniatkach, ale poskytujeme záujemcom aj takúto možnosť výcviku.“ Samozrejme základom bude dôslednosť majiteľa a jeho zodpovedný prístup k psíkovi.   foto: Canis Mauris Naturally .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }

26.08.20146399
Chcete si vybrať správneho výrobcu krojov ?

Rodina:Vianočné inšpirácie

Chcete si vybrať správneho výrobcu krojov ?

Grác


Ak má zákazník záujem o výrobu kroja, musí sa tak trochu stať sám odborníkom. Pre začiatok by som odporučil návštevu galantérie- obchodu z gombíkmi, ihlami a nitami, krajkami a stužkami ... Stužky a krajky a vyšívanie A o tie stužky a krajky ide. Treba si prezrieť a spýtať sa predávajúceho, hlavne na krajky strojovo vyrábané, a uložiť si ich do pamäte. Pri prehliadaní stránok výrobcov krojov potom isto rozpozná košeľu z našitou továrenskou krajkou od ručne vyšívanej košeľe krížikovou, či inou výšivkou. Pri návšteve iného obchodu - metrového textilu - je dobré zaujímať sa o materiály, z čistej bavlny, ľanu a vlny. Pozor si musí dávať hlavne na obsah polyesterových a iných umelých prímesí. Dôležité sú referencie Pri samotnej návšteve prezentačnej stránky výrobcu krojov odporúčam hlavne nájsť preferencie a výsledky práce výrobcu. Nezanedbateľná nesmie byť ani galéria výrobkov alebo odborné vysvetlenie o práci, ktorú výrobca vykonáva a ponúka. Pre budúcnosť a kôli získaniu záruk je najdôležitejšie, ako dlho pôsobí výrobca v danej oblasti a či má vôbec podnikateľské oprávnenie. Pracujte s informáciami   Pri samostatnom oslovení výrobcu je potrebné mať pripravené podklady o tom, z akej oblasti chcete kroj, čo všetko by mal obsahovať, prezrieť si prípadne stránky Google a vyčleniť si v obrázkoch, čo chcete či sa Vám páči. Pri emailovej komunikácii je potrebné všetky informácie, včetne obrazových príloh poskytnúť výrobcovi, aby vedel vytvoriť čo najpresnejší rozpočet a cenovú ponuku. Pri telefonickom rozhovore bude treba jasne a zrozumiteľne pretlmočiť požiadavky, opis kroja a jeho častí. Pre seriózne rozhodnutie si musíte nechať dostatok priestoru i času na odpovede, ďaľšiu komunikáciu alebo zisťovanie informácií. Nikdy nekupujte kroj, ak Vám tvrdia, že bude hotový o týždeň. Za prvé to nie je možné stihnúť, za druhé, nikto nevyrába kroje na sklad. Termín dodania a výsledná cena Po zistení všetkých informácií, najlepšie písomne cez e-mail, požiadajte výrobcu o Zmluvu o dielo. Tá musí obsahovať zodpovednú osobu dodávateľa ale i zákazníka, grafickú prílohu celého kroja i detailov, požadovaný zvolený materiál. Nesmie chýbať termín dodania diela, konečná cena za dielo ( už som počul i o prípadoch, keď si výrobca dodatočne navýšil cenu ) a spôsob platby, najlepšie na podnikateľský účet. Nikdy, opakujem, nikdy nehovorte cenovú ponuku tretej strane (konkurencii výrobcu, od ktorého ste cenovú ponuku dostali ), hlavne, ak si o ňu otvorene a drzo požiada. Za prvé - takú ponuku vieme podliezť všetci, stačí pár euro zľaviť. Za druhé - ak sa na takú vec niekto opýta, dajte mu radšej omnoho nižšiu cenu, napr. polovicu, a uvidíte reakciu, buď Vám to sľúbi, čo je o sebe samé dosť podozrivé, alebo spoluprácu odmietne, čo je dobrý signál, pretože vlastne bude súhlasiť s ponukou tej druhej strany. Ak Vám výrobca odmietne takúto zmluvu vystaviť, už s ním nekomunikujte. To je totižto jediná záruka, ktorú máte. Ak je výrobca dobrý, potrebuje svoj čas Na záver je treba dať veľký pozor na už spomínané termíny dodania diela. Nikto na Slovenskom trhu nevyrába kroje skladom, možno iba jednotlivé súčasti a komponenty, z ktorých potom celý komplex zloží, ale to si viete i Vy. Vyšívané veci pýtajte od vyšívkarky, súkenné od krajčíra, opasky a krpce od brašnárov a klobúky ... no hádajte. Ak Vám tiež niekto tvrdí, že vyrába všetko, alebo že to budete mať ako komplet lacnejšie, no porozmýšľajte sami ... Takže na výrobu kroja, ak je výrobca naozaj dobrý, musí mať svoj čas. Za prvé - je to proces neľahký a zdĺhavý, za druhé, ak je dobrý, pravdepodobne už nejaký kroj vyrába a ste v tom prípade v poradovníku.   Ak teda chcete mať kroj k Veľkonočným sviatkom, pripravovať sa treba už pred Vianocami.     .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; /*color:#0B58B7;*/ line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }     fotky: www.gemerland.sk, www.zshladovka.edu.sk, www.galanterka.cz

10.04.201410499
Inšpirujte sa vianočnými nápadmi na zaujímavé darčeky!

Rodina:Vianočné inšpirácie

Inšpirujte sa vianočnými nápadmi na zaujímavé darčeky!

Marek


Možno si aj vy každoročne lámete hlavu s tým, ako skĺbiť pracovný nápor pred sviatkami s výberom darčekov pre svojich blízkych. Zároveň by ste radi priniesli niečo hodnotné, ale aj zaujímavé a využiteľné. Preto sme dnes pre vás pripravili vianočný koktail inšpirácií, z ktorého si určite vyberiete. Alebo pokojne môžete posunúť článok ako tip vašim blízkym, aby vybrali niečo vám. Uľahčíte im prácu s hľadaním a vy dostanete to, po čom túžite. Kniha musí byť Nájsť si knihu pod vianočným stromčekom je akousi povinnou jazdou. Poteší veľkých aj malých, je unikátna na dlhé zimné večery a spoločné čítanie dokonale prehlbuje rodinnú atmosféru. Jednou z takých kníh je aj rozprávka Našej mame hrabe. Priblížili sme ju v článku Fascinujúci príbeh, ktorý zabaví deti a pomôže rodičom... Dozviete sa, že nejde len o skvelý, vtipný a dobrodružný príbeh o dvoch chalanoch zo sídliska. Predstavuje publikáciu z dielne TRIO Publishing, ktorá dokáže pomôcť vysvetliť deťom aj tak zložité témy akými sú rozvod, odlúčenie, nový človek v ich živote a pomôže popasovať sa aj s detskými láskami. Táto knižka je rozhodne skvelý darček. Spoločný darček? Skúste biokrb! Vytvorí teplú atmosféru, hrejivé prostredie a hodí sa aj do paneláku. Deti aj dospelí privítajú nový darček v podobe živého plameňa a estetického dekoračného prvku v miestnosti. Môže to byť praktický spoločný darček. Spoločnosť  BIO FLAME – BIOKRBY predstavuje dva biokrby Delta Vertical a Horizontal, ktoré sú príjemné dizajnom aj nízkou cenou. Viac sa o nich dozviete v článku Vianočné teplo rodinného krbu aj v paneláku! Nezabudnite na starostlivosť IP kamera dokáže byť skvelý darček, ak chcete ochrániť svoj domov, firmu alebo napríklad aj garáž počas sviatkov, kedy sa zvyšuje počet krádeží. Taktiež ochránite bezpečie vášho dieťaťa vďaka elektronickej pestúnke FosBaby. V článku IP kamery pod stromček so skvelou zľavou prinášame pohľad na možnosti aj ponuku nových IP kamier. Navyše v článku nájdete kódy, ako možno kúpiť kamery FOSCAM ešte výhodnejšie vo vianočnej akcii. Ak hľadáte bezpečné, zdravé, aj funkčné oblečenie, určite neobíďte ani článok Vianočné inšpirácie. V ňom spoločnosť Silver+ predstavila unikátne akcie a modely na túto zimu. V bielizni s prvkami striebra sa budete cítiť pohodlne a zároveň dbať na svoje zdravie. Vôňa poteší každého Dobrý parfum je univerzálny vianočný darček. Nezabudnite si prečítať článok Najlepšie vône pod stromček pre ňu a pre neho! Dozviete sa v ňom, ako vybrať správny parfum, ale aj o vôňach, ktoré majú viac vonnej esencie ako štandardne predávané parfumy. Značka FM sa rozhodla priniesť ľuďom kvalitné vône za priaznivé ceny, ktoré voňajú naozaj výborne. Pod stromčekom určite potešia.

30.11.20167178
Vieme, prečo je kapor symbol Vianoc a kde nájsť najlepšie kusy!

Predaj z dvora:Vianočné inšpirácie

Vieme, prečo je kapor symbol Vianoc a kde nájsť najlepšie kusy!

Marek


Ak ste sa po skúsenosti s filé rozhodli kúpiť tento rok živú rybu, možno váhate, kde bude tá najlepšia kúpa. Živé ryby sa predávajú v hypermarketoch, pred Vianocami aj priamo na námestiach a samozrejme v tradičných chovoch. Kam sa obrátiť, ak chcete na Vianoce prekvapiť rodinu aj vlastné chuťové bunky? Ako sa stal kapor symbolom Vianoc? Kapor - tradičná ryba Vianoc. Čoraz viac nahrádzaná inými druhmi, ale kapor je predsa len mohykán. Je našim pôvodným druhom a v ramenách slovenských riek ho objavili rímske légie. Vojakom kapor zachutil a preto ho poslali na ochutnávku i cisárovi do Ríma. Ten rozhodol, že táto chutná ryba sa musí chovať i tam a preto dal vybudovať rybníky. „Oveľa neskôr v stredoveku bolo priveľa sviatkov a priveľa pôstov a cirkevný hodnostári hľadali spôsob ako pôsty zmierniť. Preto pápež prehlásil, že mäso z rýb nie je mäso a môže sa konzumovať i počas pôstu. A tak sa cirkev stala iniciátorom budovania vnútrozemských rybníkov a umelého chovu rýb. Predovšetkým kapra. Poslali nám ho rovno z Ríma, netušiac, že ho poslali vlastne domov! Taká je odysea kapra a práve preto sa kapor stal symbolom kresťanských Vianoc,“ vysvetľuje genézu Milan Kollár z firmy Rybospol. Ak preto chcete prežiť Vianoce v zmysle tradícií, skúste starého známeho kapra. Určite stojí za to vychutnať si ho pri štedrej večeri. Ryby pri preprave často trpia „Obchodné reťazce nakupujú ryby priamo od chovateľov vo veľkom množstve a dotlačia ich tak k nižšej cene. Môžu ich predávať lacnejšie, kde zaraďujeme ryby 1.tr., ktorá váži do 2.5 kg. Podľa mojich skúseností je najlepšia ryba  okolo 3 kg, práve pre obsah tuku. Až ma udivuje za akých podmienok niektorí predajcovia prepravujú ryby pred Vianocami, častokrát bez vody na ploche auta, čo by sa dalo považovať za týranie zvierat a o kvalite mäsa takto prepravovaných rýb ani nehovorím,“ vysvetľuje úskalia masového predaja Karel Smitka. Aj dobrá ryba môže mať dobú cenu. Vyberte si však zdravú! Každá ryba má svoju špecifickú chuť. „Aj lacnejšie ryby sú chuťovo dobré. Akú vybrať na Vianoce záleží ako ju chceme pripraviť a podľa toho si treba vybrať,“ hovorí Peter Marták. To je dôvod navštíviť skutočnú predajňu rýb, nielen mraziaci box. „Výhody kúpy živej ryby sú v tom, že  zákazník si už pri prvej návšteve môže podobné zariadenia porovnať a overiť si kvalitu, hygienu a podobne. Spotrebiteľ nemá veľa možnosti overiť si či bola ryba správne chovaná, ale odporúčal by som navštevovať za účelom nákupu certifikované farmy ktoré majú všetky povolenia. Jedným z kritérií je chov na čistých vodách. To znamená nie na veľkých tokoch, kde sú čističky, lebo ani najlepšia čistička nedokáže odbúrať všetku tu chémiu, ktorá sa v domácnosti používa,“ vysvetľuje Dušan Reľovský a dodáva pár tipov, ako posúdiť zdravú rybu: Mala by byť chovaná na prvej vode to znamená príde z lesa prejde cez jeden rybník a odíde.  Živá ryba musí mať všetky základné znaky živej ryby to znamená musí prirodzene plávať Jej povrch by nemal byť poškodený a taktiež mala by byť v dobrej kondícií. Po usmrtení a vypitvaní  sa nesmú kosti od mäsa odlupovať respektíve vytŕčať tak ako je to niekedy pri dovážaných pstruhoch. Pri týchto vlastnostiach si vychutnáte chutnú a zdravú rybu.   Ako uchovávať ryby a či sú lepšie mrazené, alebo surové povieme nabudúce. Prečítajte si aj o príbehu rybieho filé. 

17.12.201318798
Kupujete rybie filé? Na kvalitu zabudnite!

Predaj z dvora:Vianočné inšpirácie

Kupujete rybie filé? Na kvalitu zabudnite!

Marek


Typickú vianočnú rybu, kapra, z trónu na našom vianočnom stole zosadilo filé. Nenáročné na prípravu, bez kostí a starostí. Spýtali sme sa odborníkov, čo tento zázrak v kocke prináša. Možno budete prekvapení a ešte sa predsa vyberiete do obchodu kúpiť si aspoň na Vianoce poriadnu rybu. Silné stránky rybieho filé Po páde železnej opony sa rybie filé začalo na našich stoloch objavovať čoraz častejšie. Dokonca isté obdobie predstavovalo niečo luxusné, netradičné symbolizujúce nový, lepší svet miesto hľadania kostí v kaprovi. Nie je to však jediný prínos mrazených kociek.  Dušan Reľovský radí medzi silné stránky rybieho filé nesporne komfort pri príprave tohto Vianočného pokrmu. „Táto potravina nie je pôvodná a na Vianočnom stole sa začala objavovať až v novších dejinách. Odporúčal by som ju skôr ako potravinu k rýchlej príprave, kedy nepožadujeme kvalitu, ide len o účel nasýtenia,“ hovorí otvorene Reľovský. Zmeska neznámeho pôvodu Najčastejšie sa u nás dá kúpiť filé z treskovitých rýb. To je tak všetko, čo sa pravdepodobne o zložení kocky dozvieme. Máme však jednu istotu, že kúsky najkvalitnejších tresiek ostávajú od rybieho filé poriadne vzdialené. „Filé sa dá spraviť prakticky skoro z každej ryby. Bežne sa na obale píše "filé z treskovitých rýb". Tých je však okolo 150 druhov a obyčajne sa predáva to najlacnejšie. Jedna z najkvalitnejší rýb v úprave filé je treska škvrnitá / pravá/ Gadus morhua , je však drahšia a v obchodoch je praktický nedostupná,“ komentuje situáciu Peter Marták. Ak chcete mať na stole pôvodné ryby, určite nesiahajte po filé, je to zmeska na uhasenie hladu, ale príliš veľa zdravia a chuti v ňom nehľadajte. Aj preto je najčastejšia príprava kociek vysmážaním, ktoré dá chuť aj nevýraznej zmeske rybieho mäsa. Aká je cesta rybieho filé a prečo nechutí? Ak sa rozhodnete riskovať, je dobré poznať cestu rybieho filé na naše stoly. Keďže sa nedozvieme zloženie rýb, aspoň na spôsob prípravy sme sa spýtali Milana Kollára z firmy Rybospol: „Bohužiaľ z obalu sa nedozvieme kedy boli ryby usmrtené a spracované, ale dozvieme sa iba kedy boli zabalené. Morské ryby sa filetujú priamo na rybárskych lodiach, kde sa zmrazujú a vo veľkých celkoch potom distribuujú k odberateľom / napr. Radoma, Ryba, Partners, Novako a pod./ Tu sa mrazené bloky režú na známe kocky, alebo sa balia ako plátkové filé. Na obaloch sa vyznačuje dátum tohto balenia, pričom dobu najneskoršej spotreby si určuje spracovateľ. Ak filety z tresky poputujú z lode rovno do baliarne a odtiaľ cez obchod ku konečnému spotrebiteľovi - tak si určite pochutíme. Ak sa však filety v blokoch 5 rokov ponevierajú po mraziarňach kdesi v Dánsku a čakajú , kto si ich kúpi, tak už nám určite chutiť nebudú. Obávam sa, že pre nás sú určené práve takéto produkty. Pretože náš spotrebiteľ sa zameriava na cenu a nie na kvalitu. Obchodníkom ani neostáva iná možnosť iba skupovať takéto, niekoľkonásobne zlacnené produkty často podradnej kvality!“ S touto kockou na tanieri tak môžeme zabudnúť na chutné Vianoce. „Každej   rybe, ale aj inému mäsu, dodáva podľa môjho názoru chuť iba tuk, ktorý   rybie mäso obsahuje a je to aj tuk, ktorý priaznivo pôsobí na naše zdravie,“ hovorí Karel Smitka. Samozrejme vo filé tuky pre chuť a zdravie rovnako ako kvalitu nehľadajte.   Našťastie máme ďalšie alternatívy, ako si na Vianoce pochutiť. Už nabudúce sa dozvieme, ako je to so živými rybami v hypermarketoch? Oplatí sa ich „vyloviť“?

17.12.201316876
Tipy na najlepšie netradičné vianočné darčeky

Rodina:Vianočné inšpirácie

Tipy na najlepšie netradičné vianočné darčeky

Marek


Každý chce pre blízkeho vybrať to najlepšie. Rozhodli sme sa preto zistiť, čo patrí počas týchto Vianoc k najviac obľúbeným darčekom, ktoré nenechajú nikoho chladného. Skúste poňať tohoročné sviatky naozaj inak a darujte skutočný zážitok. Vzdelávanie Naučiť sa niečo nové, to nie je ako dostať pod stromček encyklopédiu. Vďaka zážitkovým darčekom získavate nové skúsenosti a nie ste odkázaní na samoštúdium. Niekedy to môže byť aj škola hrou. „Čo takto lekcie tanca? Je to naozaj originálny darček, ako potešiť najbližších. Ešte krajšie je, ak absolvujete darček spoločne.  A keď nemá daný partner odvahu  absolvovať lekcie s partnerkou, ešte vždy je tu možnosť darovať individuálne lekcie s profesionálnym tanečníkom, či tanečníčkou,“ hovorí tanečníčka Miroslava Kosorínová. Ak sa naučiť, tak prečo nie aj cudzí jazyk? V podobe darčeka sa rozhodnete, či niekomu darujete kurz, alebo niekoľko hodín. „Angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština, nórština, maďarčina, slovenčina, tieto darčeky budú osožné,“ vymenúva Csilla Šafranko. Hodilo by sa niekomu z vašich blízkych zdokonalenie v jazyku? Je to investícia do praxe. Zábava Adrenalínový zážitok, alebo dobrodružstvo? Aj zábava patrí k životu. Medzi top hity tejto sezóny patrí Superfly Tatralandia ako jediný na Slovensku. Simulátor lietania nie je v Poľsku, na Ukrajine, Maďarsku, ani Rakúsku,“ vysvetľuje Lenka Pardelová zo Superfly Tunnel s.r.o., prečo je tento darček svetový. Ako však hovoria jazdci zo stajne Orzeus: „Najkrajší je svet z konského sedla. Naša ponuka je výnimočná príjemným a veselým prístupom v kruhu jazdeckého klubu, dobré koníky, pobytom na čerstvom vzduchu a darček nie je drahý.“ Zážitok poskytuje aj rafting, ktorý chváli Ján Novák z Eurorafring, s.r.o. a dodáva, že na dobrý zážitok sa oplatí tešiť aj do leta. Majiteľ spoločnosti Mutton Sport Services, ktorá poskytuje rafting, hovorí o vzrastajúcej obľube tohto športu vo verejnosti. Ktovie možno poteší aj vašich blízkych. Naozaj netradičný darček Na Vianoce sa meníme k lepšiemu. To môže platiť nielen o medziľudských vzťahoch, ale aj o našom zovňajšku. Za jeden z najobľúbenejších a najnetradičnejších darčekov možno pokojne označiť zmenu imidžu, ktorá poteší najmä nežné pohlavie. Zmena imidžu obsahuje denné i večerné líčenie, koloristiku, poradenstvo v účese a konečný styling účesu, určenie vhodnej typológie postavy a následne nákupy s módnym stylistom v obchodnom centre. Tam si klientka môže vyskúšať pod dohľadom odborníka rozličné kombinácie oblečenia vhodné práve pre ňu. Celá služba trvá približne 6 hodín a počas tejto doby sa naši odborníci naplno venujú klientke,“ hovorí Beata Meszaros Bendova z Academy of Image Consulting a dodáva, že vystavuje aj darčekové poukážky. Kto chce prekvapiť adrenalínom, môže venovať aj zážitok v PANIQ ROOM, ktorá je prvou "room escape" hrou na Slovensku. „Je to skvelý zážitok , kde sa s partiou ocitnete v uzavretej izbe a dostanete 60 minút na to , aby ste sa vyslobodili von,“ hovorí Jozef Illés z PanIQ Room.   Ponuka darčekov je nesmierne široká, no uvedené tipy vždy trafia do čierneho. Vyskúšajte aj vy!

10.12.201310722
Koľko stoja darčeky na nezaplatenie?

Rodina:Vianočné inšpirácie

Koľko stoja darčeky na nezaplatenie?

Marek


Chcete potešiť svojho blízkeho, ale máte obmedzený rozpočet? To nemusí byť problém ani v prípade, že sa chytáte spraviť niekomu radosť netradične. Za netradičný darček možno považovať aj prekvapenie, ktoré zhotovíte vlastnými rukami, ale potešiť samozrejme vie aj atraktívny zážitok. Dopriať si skutočne nezabudnuteľné momenty je na nezaplatenie a pritom nestoja viac ako tuctový vianočný dar. Cenu si zvolíte sami V mnohých prípadoch sa pri nákupe darčekov nemôžeme vždy riadiť len túžbou potešiť, ale treba zvážiť aj cenu. Siahnuť po niečom netradičnom však neznamená, že musíme investovať omnoho viac, ako rozpočet dovolí. „Cez Jazykovú školu ÚSPECH Nové Zámky si čoraz viac ľudí daruje jazykové vzdelávanie individuálne alebo skupinové v ľubovoľnej cene a tým daruje ozaj osožný darček, skutočnú investíciu, ktorá sa neopotrebuje, ale donesie reálny osoh do života,“ hovorí Csilla Šafranko. O cene hovorí aj majiteľ spoločnosti Mutton Sport Services: „Mnoho ľudí si myslí, že netradičný darček je príliš drahý, no napríklad rafting u nás stoji od 23 do 28 eur, čo myslím nie je veľa. Rozhodne tak môžeme prekvapiť známych a pritom zostať v rozpočte, ktorý sme plánovali. Hľadáte lacno? Hľadajte háčik! V predchádzajúcom článku sme písali o výhodách výberu kvalitného predajcu darčekov. Ak však niekto sleduje len na cenu, v konečnom dôsledku môže byť nepríjemne prekvapený ako on, tak aj obdarovaný. „Každý darček má svoju určitú hodnotu a niečo stojí. V zásade však naše darčeky nie sú vôbec drahé. V porovnaní s cenami služieb v  zahraničí sú naše ceny stále veľmi prijateľné. Treba si však dávať  pozor, keď je niečo príliš lacné, bude v tom určite aj nejaký háčik,“ hovorí Ján Novák z Eurorafring, s.r.o. Hľadať na trhu to najlacnejšie nie je dvakrát praktické, za zváženie však stojí dohoda s prevádzkovateľom na cene. Dohoda je obvykle možná, ak sa stretnú dvaja s rovnakými záujmami. „Vždy sa vieme dohodnúť a ušiť klientovi ponuku priamo na mieru s ohľadom na cenu a množstvo služieb,“ hovorí Beata Meszaros Bendova z Academy of Image Consulting. Môžete tak priniesť atraktívny darček bez toho, aby ste mali pocit, že ste kúpili nekvalitu. Kombinácia darčekov je finančne výhodná Niektorá atrakcia sa môže javiť skutočne systémom veľa peňazí za málo muziky. Avšak aj tu je riešenie. Mnoho spoločností ponúka zvýhodnené balíčky služieb a ponúkne tak viac zážitku za výhodnejšiu cenu. „Existuje možnosť zakúpiť si napríklad výcvikový camp, kde je viacej minút za menej peňazí,“ hovorí o simulátore lietania Lenka Pardelová zo Superfly Tunnel s.r.o. Je mnoho variácií, ktoré dokážu ušetriť aj potešiť. V ďalšom článku si preto povieme, aké sú tie najobľúbenejšie darčeky s prívlastkom netradičné.

09.12.201311755
Netradičné darčeky – vieme kde ich nájsť!

Rodina:Vianočné inšpirácie

Netradičné darčeky – vieme kde ich nájsť!

Marek


Vianoce sú obdobím, keď máte možnosť plniť sny. V prípade netradičných darčekov môžete niekomu splniť životnú túžbu naozaj do bodky. Samotná snaha, že ste si dali viac práce s výberom ako zájsť do drogérie, príjemne prekvapí a to nie je zďaleka všetko, na čo sa môže obdarovaný tešiť. S prekvapeniami iba začíname. Za skvelým nápadom nemusíte nikam chodiť Niekomu bude stačiť vyrobená hračka, iný má skutočne ambície skúsiť niečo, čo by si sám nikdy nedovolil, ale darček radostne príjme. V tom  prípade bude vďačný za Vianoce. Kde však hľadať to pravé? Niekedy nemusíte nachodiť ani toľko, čo v bežnom nákupnom centre. „Možnosti internetu ľudom ponúkajú objaviť aj darčeky, ktoré by ich možno ani nenapadlo hľadať. Do pozornosti sa tak dostavajú nové atrakcie, služby a podobne Jednou z týchto zaujímavosti je napríklad aktívna dovolenka,“ hovorí Ján Novák z euroraftingu. Internet samozrejme môže byť skutočne zaujímavou voľbou, ktorá poskytne dostatočnú ponuku zážitkov, no treba si dávať pozor aj na referencie. Predajcu si overte V prípade, že niekomu dáte netradičný darček a netrafíte do jeho predstavy, alebo nevyhovujú termíny zážitkových poukazov, vtedy je dobré vedieť, že ste darček kúpili u zodpovedného predajcu. „Pri kúpe zážitkového daru je tu zároveň výhoda, že ho netreba hneď vracať. Ak obdarovanému nevyhovuje iba objednaný termín, s poskytovateľom zážitku i prevádzkarom aktivity sa stačí dohodnúť na zmene rezervácie. Rovnako je možná aj výmena tovaru, povedzme za iné dobrodružstvo, záleží to však od ústretovosti predajcu,“  hovorí Jozef Illés z PanIQ Room. Poukážka, alebo e-mail Ako vianočná pošta môže priamo pod stromček prísť na mail, či dokonca smartfónu. „K dispozícii máme poukazy, ktoré kupujúci môžu obdarovanému zaujímavou formou poslať do e-mailovej schránky, ale rovnako i vytlačiť a zavesiť na stromček alebo venovať v obálke či papierových pozdravoch bežne určených na darovanie finančnej hotovosti,“ hovorí Jozef Illés. Je to určite zaujímavé prekvapenie ak niekto dostane e-mail s prísľubom jeho splneného sna. Na svoje si však prídu aj milovníci tradícií. „Darčeková poukážka má vkusný dizajn je vložená do darčekovej obálky, čiže ide o moderný ale zároveň pekný a kvalitný darček,“ hovorí Csilla Šafranko, ktorá sa venuje jazykovým kurzom. Je už len na vás, či chcete byť netradičný iba darčekom, alebo aj jeho odovzdaním, prípadne sny splníte spojením invenčnosti s tradíciou. 

05.12.201312502
Darujte pod stromček zážitok na celý život

Rodina:Vianočné inšpirácie

Darujte pod stromček zážitok na celý život

Marek


Chcete tento rok vašich blízkych naozaj prekvapiť? Netradičný darček bude nezabudnuteľným zážitkom. Večné evergreeny pod jedličkou ako kniha, pyžamo, či ponožky nech daruje niekto iný, vy tento rok potešíte toho, na kom vám záleží, rozhodne najviac. Zážitok z výnimočnosti Máte pri sebe výnimočného človeka? Určite si zaslúži niečo výnimočné od vás. Netradičný darček. Pod týmto pojmom rozumieme prekvapenie, ktoré nie je tak hmotné, ako by sa zdalo, ale stavia na zážitku. „Myslím, že ľudia by mali siahnuť po netradičnom darčeku, ak chcú dať niečo  originálne. Každý z nás túži byť originálny a výnimočný a zažiť niečo, čo iní nezažili,“ vysvetľuje pani Pardelová zo superfly. Výnimočnosť a zážitok. To je rozhodne úplne iný pocit nájsť pod stromčekom ako pyžamo, ktoré sa časom vyhodí. Zážitky, tie ostanú na veky. Tešiť sa celý rok Obdarovať niekoho znamená spôsobiť radosť. Ak sa nepoteší len 24. decembra, o to lepšie! O tom sú netradičné darčeky. „Každý darček poteší pod stromčekom, no myslím že je zaujímavejšie vyčariť úsmev na tvári blízkej osobe netradičným darčekom, stačí spojiť fantáziu s tým, čo má človek rád alebo po čom túži,“ hovoria majitelia stajne Orzeus. Aj jazda na koni je pre niekoho splneným snom. Nesmieme zabudnúť, že darček teší na Vianoce, keď ho človek prežije a vždy keď si naň spomenie, alebo sa ním pochváli. To žiadny štandardný ležiak nezaručí. Bez problémov s originalitou Snahou väčšiny z nás odjakživa bolo venovať najmä užitočné darčeky, na ktoré nebude v domácnosti obdarovaného sadať prach. „V dnešnej dobe sa však už iba ťažko dá odhadnúť, čo by sa našim blízkym zišlo, chceme preto prekvapiť originalitou. Tú možno do podoby  príjemného prekvapenia prevteliť hlavne vo forme nevšedného zážitku, ktorý obdarovanému zostane v pamäti zapísaný navždy a ktorým sa bude chváliť svojim známym,“ hovorí pán Jozef Illés z PanIQ Room, ktorý sa venuje netradičným skupinovým darčekom. Akýkoľvek netradičný darček vyberiete, určite budete tento rok najoriginálnejší spomedzi všetkých ostatných. S prázdnymi rukami pod jedličkou nebudete Mnoho ľudí chce predsa dostať niečo hmatateľné, čo si na Vianoce chytí vlastnými rukami. Hoci sú to sviatky predovšetkým o duchovnej hodnote, niečo vecné prirodzene poteší. Aj na to myslia tí, čo vám umožnia byť na Vianoce originálnymi. „Ponúkame krásne darčekové poukážky, takže klienti sa nemusia báť, že ich blízky si pod stromčekom nenájdu hmotný darček. Obdarovaná osoba si s nami následne dohodne termín, ktorý by jej najlepšie vyhovoval a prípadne skoriguje obsah služieb podľa potreby a očakávaní,“ hovorí Beata Meszaros Bendova, ktorá sa venuje zmenám imidžu. Darujte zážitok, ktorý možno niekomu splní celoživotný sen. Stačí si vybrať spomedzi dodávateľov a nechať sa inšpirovať ich ponukou.

05.12.201311787
Advent sa blíži, majte ho krásny a svieži

Rodina:Vianočné inšpirácie

Advent sa blíži, majte ho krásny a svieži

Marek


Už 2. decembra začína advent. Štvortýždňové čakanie na najkrajšie sviatky roka. Obvykle sa s adventom spája kalendár plný sladkých prekvapení, ale aj vence, v rámci ktorých sa každú nedeľu zapaľuje jedna svieca. Čo tak si tento rok advent aj trochu oživiť živými kvetmi? Odkiaľ tú máme advent? Advent je už odpradávna spojený s Vianocami, čo je logické, keďže sa označuje práve ako čas čakania, alebo čas príchodu Krista na tento svet. Aj samotné slovo advent, ktoré pochádza z latinčiny znamená v doslovnom preklade príchod. Zaujímavosťou však je, že na rozdiel od Vianoc nemá advent presne stanovený dátum začiatku a každý rok sa mierne mení vzhľadom k tomu, ako vychádzajú štyri posledné nedele pred Štedrým dňom. Advent sa začína 1. adventnou nedeľou, ktorá padne vždy medzi 27. novembrom a 3. decembrom a končí sa po západe slnka na Štedrý večer. Farby adventu Bežne sa medzi farby adventu radí farba fialová, ale nielen táto dominuje predvianočnému obdobiu. Zvykne sa kombinovať so sviežou zelenou ratolesťou alebo červenými listami vianočnej ruže. Dokonca málokto vie, že napríklad tretia adventná nedeľa, ktorá sa nazýva aj Gaudete je poznačená veselou ružovou farbou.  Biela farba snehu a čistoty v spojením so zlatou naznačujúcou hody a radostné očakávanie, je presne to, čo na vašom stole počas týchto dní nemá chýbať. Predvianočný čas môže byť plný krásnej živej výzdoby vďaka amarylisom, tulipánom, či ružiam. Aranžmány, ktoré oceníte počas dlhej doby Vianočné vence a aranžmány si môžete objednať už na začiatku adventu. Niektoré sú zostavené zo suchých plodov alebo dekorácií, ktoré neuvädnú, niektoré majú aj rezané kvety, ktoré prinesú živosť. Ich súčasťou je však vždy košíček alebo svietnik, vďaka čomu vám táto dekorácia pohodlne vydrží až do Vianoc a prinesie neopakovateľne pohodovú atmosféru k vám domov. Aj na vianočný stôl Advent je ideálnym obdobím, aby sme začali plánovať aj vianočný výzdobu. A aj tu môžu byť živé kvety krásnym ozvláštnením. Napríklad si môžete priamo k vám domov dať poslať krásny svietnik s vianočným nádychom. Alebo takúto dekoráciu môžete niekomu poslať na diaľku. Donáška kvetov totiž nie je len o rezaných druhoch, ale aj napríklad o trvalkách, či vianočných dekoráciách. Ak niekomu na Vianoce chcete poslať darček, ktorý bude mať priestor u neho na štedrovečernom stole, môže byť práve vianočná kytica. Vianočné kytice, svietniky plné farieb aj vianočné aranžmány nájdete na: https://www.kvetyakytice.sk

20.11.20182804
IP kamery pod stromček so skvelou zľavou!

Rodina:Vianočné inšpirácie

IP kamery pod stromček so skvelou zľavou!

Marek


Počas obdobia Vianoc a Silvestra každoročne stúpa počet krádeží. Nielen tých vreckových. Polícia vo zvýšenej miere eviduje aj krádeže vlámaním do bytov, automobilov, či domov. Jedným z dôvodov je, že často opúšťame svoje príbytky a vyrazíme na zimnú dovolenku, za zábavou, či na lyžovačku. Vaše auto, byt ani dom však už nemusia zostať bez dozoru. Ochrana zvonka Prístupové brány, garáže, ale napríklad aj priemyselné objekty, či priestory firmy. Počas vianočnej pohody bývajú opustené, no všetci nemajú dovolenku. Zlodeji čakajú na svoju príležitosť. Vďaka exteriérovým IP kamerám môžete mať objekt prakticky stále na dohľad. Napríklad vonkajšia otočná HD IP FI9828P má vlastnú detekciu pohybu. Je odolná voči vode a všetkým poveternostným vplyvom. Ideálna pre parkoviská, kempy, chaty, sklady a ďalšie miesta. Kamera Foscam FI9900P s objektívom 2.8mm ponúka HD rozlíšenie s fenomenálnym ZOOMOM. Ani nočné videnie do vzdialenosti 20 metrov nie je pre túto kameru problém. Kompatibilita so smartfónmi (iOS a Android) umožňuje sledovanie záznamu priamo v štandardnom internetovom prehliadači kdekoľvek na svete. Nie je potrebné nič inštalovať, ani dokupovať. Interiérová ochrana Vnútorné priestory hál, ale aj domácností je možné monitorovať malými, ale výkonnými interiérovými IP kamerami s HD rozlíšením. Veľmi dobrým modelom je napríklad R4 WiFi otočná HD. Obraz sníma v 4 MPx HD kvalite, automaticky detekuje pohyb, je možný vzdialený prístup cez internet aj záznam videa po sieti a na miscroSD kartu. Nočné videnie má do 8 metrov. Viac interiérových IP kamier nájdete tu. Ochráňte to najdôležitejšie Život našich detí je to najcennejšie, čo máme. Preto je IP kamera FosBaby zrodená pre starostlivosť. Ide o špičkovú video pestúnku s najnovšími technologickými vychytávkami. Obraz v HD kvalite je samozrejmosťou, ako aj podpora mobilných zariadení a obojsmerné audio. Kameru je možné vďaka špeciálnemu úchytu upevniť aj na kočík, stenu, či detskú postieľku. Detekcia pohybu eliminuje falošné poplachy. Môžete ju napájať napríklad dostupnými PowerBankami a zobrať ju na cesty so sebou. To sa zíde napríklad pre monitorovanie zadného sedadla počas jazdy autom. Ak budete chcieť vianočnú romantiku a večer stráviť pri víne, kamera dozrie na vaše spiace dieťa. Navyše upozornenia odoslané z FosBaby prechádzajú cez cloud servis priamo do aplikácie Foscam Viewer. Preto sú oveľa rýchlejšie ako notifikácie cez e-mail, alebo spoplatnené SMS. Využite unikátne vianočné zľavy Na všetky produkty sa spoločnosť FOSCAM rozhodla v predvianočnom období poskytnúť výrazné zľavy. Všetky modely kúpite teraz ešte výhodnejšie. Stačí pri objednávke využiť nasledujúce promo kódy: 5% zľava na váš nákup do 80 € s promo kódom FOS05 10% zľava na váš nákup nad 80 € s promo kódom FOS10. 15% zľava na váš nákup nad 150 € s promo kódom FOS15. Kódy uplatníte jednoducho. Pri nákupe ich priamo v košíku vložíte do položky pre zľavové kódy. 

30.11.201611955
Vianočné teplo rodinného krbu aj v byte!

Rodina:Vianočné inšpirácie

Vianočné teplo rodinného krbu aj v byte!

LACNÉ BIOKRBY LACNÉ BIOKRBY


Zážitok zo živého plameňa, umocňujúci vianočnú atmosféru, môžete zažiť aj v panelákovom byte. Prípadne na chate, či tam, kde výstavba klasického krbu neprichádzala do úvahy. Biokrby predstavujú možnosť, ako zažiť živý plameň bez splodín, potreby veľkých stavebných zásahov a „kúriť“ môžete už do niekoľkých hodín po kúpe. Atmosféra Vianoc môže byť tento rok ešte krajšia vďaka biokrbu. Plameň k Vianociam akosi patrí Vianočný stromček, vôňa koláčov a živý plameň. Symboly Vianoc, ktoré spoločne vytvárajú úžasnú hrejivú atmosféru. Tento rok môžete vymeniť sviečku za skutočný krb na bioetanol. Už za 100 eur sa dajú kúpiť krby, ktoré výnimočne skrášlia interiér a rozbaľovať vianočné darčeky pri krbe znamená atmosféru, ktorú treba zažiť. Jednoduchý, ale ideálny Biokrb Delta Vertical a Horizontal patria svojou konštrukciou síce k jednoduchším typom, ale dokonale vystihujú nároky na estetické zladenie sa s priestorom. Rozdielom medzi nimi je umiestnenie chrómovej lišty vertikálne alebo horizontálne. Krásu krbu umocňujú biele kamienky, ktoré sa rozložia okolo horáka. V horáku sa nachádza žiaruvzdorná keramická vata, vďaka ktorej je nižšia spotreba paliva a prevádzka je bezpečnejšia. Plechy sú precízne opracované a striekané čiernou práškovou žiaruvzdornou farbou. Biokrb môžete namontovať priamo na murovanú stenu, alebo ho s použitím izolácie zabudovať. Páči sa vám tento biokrb? Stačí naň nájsť miesto. Biokrb môžete nainštalovať priamo na stenu, alebo vám s montážou pomôžu priamo pracovníci spoločnosti BIO FLAME – BIOKRBY. Pozrite si v prehľadnej tabuľke, čo všetko biokrby Delta Vertical a Horizontal  ponúkajú. -Výška x šírka x hĺbka -400x900x150 mm -Hmotnosť -12 kg -Menovitý výkon -maximálne 3 kW/h -Spotreba paliva -maximálne 0,33 l/hod. -Objem horáka -maximálne 1 l -Presklenie je možné si ho dokúpiť -Odporúčaný min. objem  miestnosti   -50 m3                     Bezpečie nadovšetko Oproti elektrickým krbom má biokrb predovšetkým výhodu atmosféry. Plameň je vďaka špeciálne vyvinutému bioetanolu na nerozoznanie od ohňa v klasickom krbe. Ako jeho štruktúrou, tak aj farbou samotného plameňa. Dáva skutočné teplo, aj keď v tomto prípade ide skôr o alternatívu dokúrenia, ako vykurovanie miestnosti. Biokrb je vysoko bezpečný. Nič z neho nevypadáva, nelietajú žiadne iskry a sám dohorí. Pri zachovaní základného pravidla, že bioetanol sa nedolieva do plameňa a po dohorení je pred ďalším použitým nutná prestávka na úplné vychladnutie, ide o bezpečnú alternatívu pre každý domov. Keďže ide o skutočný oheň, je potrebné odložiť z dosahu všetky horľavé materiály a tým sa starostlivosť prakticky končí. Užívate si doma oheň bez starostí.

30.11.201616361
Fascinujúci príbeh, ktorý zabaví deti a pomôže rodičom...

Rodina:Vianočné inšpirácie

Fascinujúci príbeh, ktorý zabaví deti a pomôže rodičom...

TRIO Publishing TRIO Publishing


Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolami... Tak takto príbeh Našej mame hrabe rozhodne nezačína. Nevadí! Dnešné deti už žijú v iných podmienkach, ako kedysi a preto ich klasické knižné klišé nezaujmú. Pod vianočný stromček však patrí príbeh, ktorý dokáže opäť sceliť rodinu, vytvoriť hrejivú atmosféru a hlavne pre decká nebude odtrhnutý od reality. Presne o tom je knižka, s ktorou sa stotožnia deti, kde rodina možno nie je kompletná, ale láska a radosť v nej nechýba. Je to síce rozprávka, ale... Príbeh začína v situácii, kde dvaja bratia Maroš a Dávid, prezývaní Mako a Vido, žijú iba s rozvedenou mamou. Takýchto modelov pribúda aj v našich zemepisných šírkach a preto sa decká stotožnia s knižnými hrdinami omnoho intenzívnejšie, ako s dobrodružnými zážitkami z indiánskych čias. Našej mame hrabe je kniha o mladých chalanoch, ktorí bývajú v bežnej dvojgarsónke petržalského paneláku. Čo ich zaujíma okrem školy a futbalu? Prirodzene že dievčatá, teda najmä staršieho Maka, ktorého zaujala nová spolužiačka Ema a snaží sa byť pre ňu hrdinom. No obaja synovia sa spoločne snažia vyriešiť aj novú známosť mamy, pretože ako zistili, ak nikoho nemá, začína jej „hrabať“. Podarí sa chalanom nájsť mame partnera a sebe nového otca? Kam sa dopracuje Mako s Emkou? A čo na to dedo Teodor? To všetko sú otázky, ktoré vytvárajú napínavý dej knihy. Kniha pomáha hovoriť o vážnych veciach Knižka je svojim jazykom, osudmi, aj žánrom blízka deckám od tretieho ročníka základnej školy, no príbeh si s chuťou vychutnajú aj piataci. Tento sídliskový príbeh je plný humoru, nečakaných zápletiek, má zaujímavú pointu a šťastný koniec. Autorka Dana Hlavatá si však nestanovila len cieľ napísať knižný príbeh, ktorý pobaví. Je to zároveň cesta, ako s vtipom, láskavo a v ponímaní detského sveta môžu rodičia vysvetliť rozvod, ako ho vnímať, ako sa k nemu postaviť a ako prijať nového človeka do života, kde predtým bol iný rodič. Taktiež aj téma prvých lások môže byť pre rodičov veľkou oporou vo výchove. Decká príbeh milujú „Kniha je úžasne vtipne a dobre napísaná. Spočiatku môžete mať pocit, že pôjde o klasický scenár, kde ocko opustil rodinu, ale nie,“ začína svoje rozprávanie o knihe otec Martin, ktorý ju čítal svojim deťom. „Celý príbeh je vsadený do prostredia, ktoré najmä deti z rodín, ktoré nie sú kompletné dobre poznajú. Vtipom a prirodzeným jazykom im môže pomôcť nájsť vlastné východiská zo zmätených pocitov a možno niektorým rodičom umožní kniha povedať veci, o ktorých pred deckami nevedia alebo nechcú hovoriť,“ dodáva Martin. Jeho decká príbeh bavil od začiatku až do konca a bol to pre nich dobrý pohľad do komplikovaného sveta dospelých z pohľadu ich rovesníkov. Čitateľka Jana zase oceňuje uveriteľnosť príbehov, kde autorka veľmi realisticky podáva jednotlivé zážitky a čitateľ sa tak dokáže ľahko dostať do stredu deja reálnych hrdinov z reálneho prostredia. Naozaj krásnu recenziu pridáva aj Alena, ktorá oceňuje spôsob, akým autorka popisuje krásny vzťah lásky matky a jej dvoch tínedžerských synov.    Skúste sa počas sviatkov zblížiť s deťmi aj prostredníctvom príbehu Našej mame hrabe. Užijete si veľa zábavy a prežijete spolu príjemné chvíle. Knihu si možete zakúpiť v zvýhodnenej cene priamo na tejto linke. Tento originálny darček určite poteší. Pozrite si tiež referencie na ďalšie naše knihy. 

30.11.20168700

Máte plnú hlavu projektov

okolo vášho domu, záhrady alebo rodiny?

Povedzte nám to a pusťte to z hlavy. Spojíme Vás s najlepšími dodávateľmi.
Hurá, poďme zariaďovať!
Neviete ušetriť z výplaty? Tieto tipy vám pomôžu

Rodina:Nechajte peniaze zarábať

Neviete ušetriť z výplaty? Tieto tipy vám pomôžu

Marek Rodina


Parfumy sú výborným vianočným darčekom. Okrem príjemného prekvapenia potešia aj hodnotným praktickým použitím. Sú všestranné a vhodné pre každého. Pretože všetci chceme byť atraktívni a chceme sa páčiť v každom veku. A navyše obsahujú aj menší benefit pre nás samotných - ich príjemný závan, ktorý si môžme vychutnať aj my. Jedinou otázkou ostáva aké parfumy pre svojich blízkych vybrať. Ako vybrať správny parfum? Pri výbere parfumov pre svojich blízkych k Vianociam sa môžeme riadiť aj ich zložením. Vyhľadáme si parfumy so zložením, o ktorom vieme, že sa našim blízkym páči. Alebo vyberáme podľa toho, či hľadáme sladké, svieže, korenisté vône, elegantné vône, parfumy vhodné do práce - biznisové a podobne. Taktiež si môžeme parfum vybrať podľa mena alebo znamenia horoskopu. Našťastie na to existuje viacero pomôcok a výborné nájdeme v tomto článku o výbere parfémov. Vôňa nie je o značke Pri výbere správnej vône nie je potrebné sa riadiť iba značkou. Tá je často tým najdrahším na samotnom parfume. Dôležitá je predsa samotná vôňa, jej krása a intenzita. Preto sa napríklad značka FM rozhodla priniesť ľuďom kvalitné vône za priaznivé ceny pre každého. Vôňa je zmes silíc, prvkov a molekúl, ktoré sa dajú ľubovoľne miešať až vnikne želaná vôňa. Tá nie je patentovaná žiadnou značkou. Napríklad vôňa ruže vždy ostane rovnaká, či ju bude používať ten, ktorý výrobca. Značky si patentujú až samotné názvy. Preto dokážu FM Group predávať vonné esencie, ktoré voňajú ako známe parfumy, no nie sú to ony. Nemajú tú drahú značku, nemajú drahú reklamu, ale majú dokonalú vôňu. Viac vonnej zložky Parfumy FM sa vydali cestou vysokého obsahu vonných esencií a nízkej ceny. V bežných toaletných vodách nájdete 6 – 10% zložky, FM parfumy majú minimálne 16 až 20-percentý podiel vonnej esencie. Pretože sa pri nich neplatí za drahú značku, môžu si dovoliť takýto vysoký obsah vonných esencií, vďaka ktorým vôňa dlho vydrží. Zamieňať, či nezamieňať? Zabudnite na to, že parfumy FM budú mať atraktívne názvy. Jediné, čo pri nich nájdete je číslo vône a poznámku, že ich netreba zamieňať napríklad s Moschino i love love alebo HUGO BOSS. Parfumy si netreba mýliť, hoci FM má rovnaké vonné odtiene, ako zmienené značky. Napríklad hlava: mandarínka, mäta, citrón, kumkvát, ružové korenie, ananás, kardamóm, Srdce: jazmín, borievka (jalovec), frézia, muškátový oriešok, koriander, Základ: tóny kože, vanilka, teakové drevo. Nemajú ani drahé flakóny, ale robia to, čo majú. Krásne voňajú. Nie je to o šetrení Parfumy FM prinášajú unikátny vonný zážitok za doslova minimálnu cenu. Oproti klasickým parfumériám, kde vône stoja rádovo desiatky eur, parfumy FM zostávajú pri zemi. Vy však nechcete na Vianoce na svojom miláčikovi šetriť. A na to ani nie je dôvod. Skúste ho však potešiť viac. Za cenu jedného parfumu v kamennej parfumérii môžete kúpiť rovnako kvalitné ak nie intenzívnejšie vône napríklad aj štyri, alebo päť. Nie, to si naozaj nevymýšľame, to nám vyšlo s použitím kalkulačky. Namiesto jednej voňavky tak polovičke doprajete celú plejádu, ktorú bude môcť využívať na rôzne príležitosti, podľa nálady alebo podľa toho, ako sa vám bude chcieť zapáčiť. Víťazi testov aj hodnotení Parfumy FM nemajú len kvalitnú vôňu a dobrú cenu, ale aj množstvo ocenení: Consumer Laurel 2015 - druhé miesto pre funkčné kávy Aurile Kozmetika roka 2014 - ocenenie poľského časopisu E-Makijaž pre paletu očných tieňov z limitovanej kolekcie TT Osvedčenie o finančnej dôveryhodnosti pre FM WORLD za rok 2013 – získanie certifikátu znamená, že finančné údaje spoločnosti zaručujú vysokú úroveň ziskovosti, finančnej likvidity a to, že platobné záväzky sú realizované včas. Kozmetika roku 2013 – ocenenie magazínu E-Makijaź – pre Architekt obočia a rias, Qltowy Kosmetyk 2013 pre parfumovanú vodu FM 331. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Cenné sú však aj nezávislé testy a hodnotenia množstva bloggerov, z ktorých mnohé môžeme nájsť na Facebookovej skupine parfumylacno.sk. Spotrebiteľské testy a skúsenosti tak často vedia pomôcť s výberom toho pravého parfumu viac ako drahá reklama.

07.11.20174855

Užite si jar s najlepšími priateľmi človeka!

Rodina:Život so zvieratami

Užite si jar s najlepšími priateľmi človeka!

Marek Rodina


Parfumy sú výborným vianočným darčekom. Okrem príjemného prekvapenia potešia aj hodnotným praktickým použitím. Sú všestranné a vhodné pre každého. Pretože všetci chceme byť atraktívni a chceme sa páčiť v každom veku. A navyše obsahujú aj menší benefit pre nás samotných - ich príjemný závan, ktorý si môžme vychutnať aj my. Jedinou otázkou ostáva aké parfumy pre svojich blízkych vybrať. Ako vybrať správny parfum? Pri výbere parfumov pre svojich blízkych k Vianociam sa môžeme riadiť aj ich zložením. Vyhľadáme si parfumy so zložením, o ktorom vieme, že sa našim blízkym páči. Alebo vyberáme podľa toho, či hľadáme sladké, svieže, korenisté vône, elegantné vône, parfumy vhodné do práce - biznisové a podobne. Taktiež si môžeme parfum vybrať podľa mena alebo znamenia horoskopu. Našťastie na to existuje viacero pomôcok a výborné nájdeme v tomto článku o výbere parfémov. Vôňa nie je o značke Pri výbere správnej vône nie je potrebné sa riadiť iba značkou. Tá je často tým najdrahším na samotnom parfume. Dôležitá je predsa samotná vôňa, jej krása a intenzita. Preto sa napríklad značka FM rozhodla priniesť ľuďom kvalitné vône za priaznivé ceny pre každého. Vôňa je zmes silíc, prvkov a molekúl, ktoré sa dajú ľubovoľne miešať až vnikne želaná vôňa. Tá nie je patentovaná žiadnou značkou. Napríklad vôňa ruže vždy ostane rovnaká, či ju bude používať ten, ktorý výrobca. Značky si patentujú až samotné názvy. Preto dokážu FM Group predávať vonné esencie, ktoré voňajú ako známe parfumy, no nie sú to ony. Nemajú tú drahú značku, nemajú drahú reklamu, ale majú dokonalú vôňu. Viac vonnej zložky Parfumy FM sa vydali cestou vysokého obsahu vonných esencií a nízkej ceny. V bežných toaletných vodách nájdete 6 – 10% zložky, FM parfumy majú minimálne 16 až 20-percentý podiel vonnej esencie. Pretože sa pri nich neplatí za drahú značku, môžu si dovoliť takýto vysoký obsah vonných esencií, vďaka ktorým vôňa dlho vydrží. Zamieňať, či nezamieňať? Zabudnite na to, že parfumy FM budú mať atraktívne názvy. Jediné, čo pri nich nájdete je číslo vône a poznámku, že ich netreba zamieňať napríklad s Moschino i love love alebo HUGO BOSS. Parfumy si netreba mýliť, hoci FM má rovnaké vonné odtiene, ako zmienené značky. Napríklad hlava: mandarínka, mäta, citrón, kumkvát, ružové korenie, ananás, kardamóm, Srdce: jazmín, borievka (jalovec), frézia, muškátový oriešok, koriander, Základ: tóny kože, vanilka, teakové drevo. Nemajú ani drahé flakóny, ale robia to, čo majú. Krásne voňajú. Nie je to o šetrení Parfumy FM prinášajú unikátny vonný zážitok za doslova minimálnu cenu. Oproti klasickým parfumériám, kde vône stoja rádovo desiatky eur, parfumy FM zostávajú pri zemi. Vy však nechcete na Vianoce na svojom miláčikovi šetriť. A na to ani nie je dôvod. Skúste ho však potešiť viac. Za cenu jedného parfumu v kamennej parfumérii môžete kúpiť rovnako kvalitné ak nie intenzívnejšie vône napríklad aj štyri, alebo päť. Nie, to si naozaj nevymýšľame, to nám vyšlo s použitím kalkulačky. Namiesto jednej voňavky tak polovičke doprajete celú plejádu, ktorú bude môcť využívať na rôzne príležitosti, podľa nálady alebo podľa toho, ako sa vám bude chcieť zapáčiť. Víťazi testov aj hodnotení Parfumy FM nemajú len kvalitnú vôňu a dobrú cenu, ale aj množstvo ocenení: Consumer Laurel 2015 - druhé miesto pre funkčné kávy Aurile Kozmetika roka 2014 - ocenenie poľského časopisu E-Makijaž pre paletu očných tieňov z limitovanej kolekcie TT Osvedčenie o finančnej dôveryhodnosti pre FM WORLD za rok 2013 – získanie certifikátu znamená, že finančné údaje spoločnosti zaručujú vysokú úroveň ziskovosti, finančnej likvidity a to, že platobné záväzky sú realizované včas. Kozmetika roku 2013 – ocenenie magazínu E-Makijaź – pre Architekt obočia a rias, Qltowy Kosmetyk 2013 pre parfumovanú vodu FM 331. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Cenné sú však aj nezávislé testy a hodnotenia množstva bloggerov, z ktorých mnohé môžeme nájsť na Facebookovej skupine parfumylacno.sk. Spotrebiteľské testy a skúsenosti tak často vedia pomôcť s výberom toho pravého parfumu viac ako drahá reklama.

31.03.20165313

chanellie

2 216

Opatrovanie

Adika je uzasny clovek s velkym srdcom. Ak uvazujete o opatrovani pre vase…

andrea-aupair
5/5 26 hodnotení

Kruhový tréning pre ženy

S trénerkami z fitcurves Ružinov mám veľmi dobré skúsenosti. Ich prístup je…

FitCurves Ružinov
FitCurves Ružinov
4.9/5 50 hodnotení

Aneta Bulic

1 166

Krémová kytica ruží

Kvalitnà a profesionalna praca. Hotova kytica bola nadherna. Ocarila,…

Kvety a Kytice
4.8/5 351 hodnotení

Novinky zariaďovaniaTáto webová stránka používa k zlepšeniu vašej skúsenosti súbory cookies. Ďalším používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Súhlasím