AKTUÁLNE


Callanova metóda naučí jazyk aj „večných začiatočníkov“

Rodina:Život so zvieratami

Callanova metóda naučí jazyk aj „večných začiatočníkov“

Marek


Naučiť sa cudzí jazyk je tak trochu experiment, tak trochu alchýmia. Hľadanie spôsobu ako sa okrem rodnej reči s ľahkosťou a samozrejmosťou naučiť novú slovnú zásobu neustále napreduje. Medzi najúspešnejšie techniky vzdelávania patrí Callanova metóda založená na prirodzenej schopnosti človeka nasávať vedomosti o jazyku. Naučí vás jazyk (skoro) sama. Naučte sa myslieť v angličtine Hovorí sa, že pokiaľ si budeme vety stále iba prekladať, nikdy sa nenaučíme správne, efektívne a hlavne rýchlo komunikovať v cudzom jazyku. Túto bariéru búra Callanova metóda. „Metóda podľa R. Callana je prirodzený a jednoduchý spôsob výučby, snaží sa vytvoriť automatický reflex, aby študent nemusel príliš dlho rozmýšľať nad pravidlami, študent sa učí myslieť v angličtine. Na hodinách sa touto metódou veľa opakuje a týmto neustálym tréningom sa odstraňuje strach z rozprávania. Metóda je rýchlejšia a efektívnejšia ako klasické metódy, študent sa učí celé vety v anglickom slovoslede. Študent si slová pamätá z kontextu viet a nie opačne, vety si neskladá po jednom slove,“ vysvetľuje Ing. Anna Kontúrová zo ZENIT Academy. Metóda podľa R. Callana je zameraná na konverzáciu, je to angličtina v praxi. Študent takmer celú hodinu rozpráva, čím sa rýchlejšie zdokonaľuje Gramatika na príkladoch Memorovanie poučiek a gramatiky vedie k neistote. Vysvetľovanie princípov jazyka na konkrétnych prípadoch naopak podopiera piliere vzdelávania a vedie k úspechu. „Vyučovanie je dynamické a intenzívne, lektor vedie študenta k tomu, aby rozprával rýchlosťou hovorovej reči, čo sa osvedčuje v praxi. Metóda podľa R. Callana má 12 úrovní. Po skončení 7 úrovne je študent pripravený na Cambridge First Certificate in English (FCE), čo zodpovedá úrovni B2. Po skončení poslednej 12 úrovne Callanovej metódy je študent pripravený na Cambridge Certificate in Advanced English (CAE), čo zodpovedá úrovni C1,“ vysvetľuje úrovne zvládnutia jazyka Ing. Anna Kontúrová zo ZENIT Academy. Callanova metóda aj pre firmy V každej firme sa nájde mnoho pracovníkov, ktorí každoročne chodia zlepšovať svoje jazykové schopnosti na drahé kurzy. Pritom akoby stále ostávali v kategórii večného začiatočníka. To sa dá zmeniť vďaka ponuke kurzov šitých priamo pre firmy. „Zamestnanci nemusia nikam chodiť, kurzy prebiehajú priamo vo firme, hovorí ZENIT Academy. a dodáva, že otestujú študentov písomným a ústnym testovaným. „Je absolútne nevyhnutné zaradiť študentov podľa úrovne znalosti angličtiny, aby boli skupiny homogénne a nevytvárali sa priveľké rozdiely medzi jednotlivými študentmi počas štúdia. Takto zosúladené skupiny budú napredovať rýchlejšie,“ hovorí Ing. Anna Kontúrová zo ZENIT Academy. Samozrejmosťou je príprava kurzov šitých na mieru. U firemných zákazníkov sa berú v ZENIT Academy do úvahy priority a ciele zákazníka. Všetko sa potom prispôsobí úrovni znalosti zamestnancov a pravidelne testujeme a hodnotíme študentov z danej úrovne učiva. Zamestnávateľ je pravidelne informovaný o postupe študentov.   Chcete vyskúšať, ako bude kurz vo vašej firma vyzerať? ZENIT Academy pripraví ukážkovú hodinu bezplatne priamo vo vašej firme.      Jazyková škola ZENIT Academy je vzdelávacia inštitúcia zaoberajúca sa výučbou cudzích jazykov založenej na Callanovej metóde. Škola sa špecializuje aj na nemecký, španielsky, taliansky a ruský jazyk a výučbu pre širokú vrstvu obyvateľstva. Klienti si môžu vybrať zo širokej ponuky poskytovaných študijných programov a vo všetkých vedomostných úrovniach od začiatočníkov až po pokročilých. Svoje pobočky má v Banskej Bystrici, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši a Brezne. foto: ZENIT Academy. .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }

06.09.20146087
Nové trendy v jazykovom vzdelávaní

Rodina:Život so zvieratami

Nové trendy v jazykovom vzdelávaní

Marek


Každá jazyková škola využíva svoje know-how na výučbu cudzích jazykov. Každý sa pritom učí inak a preto je rôznorodosť v prístupoch účelná. Systém výskumu ľudského učenia však stále napreduje a s ním prichádzajú aj nové, účinnejšie metódy vzdelávania, vďaka ktorým je zžitie sa s cudzou rečou jednoduchšie. Vedú neformálne postupy aj intenzívne kurzy v zahraničí. Trendy vo vzdelávaní Medzi súčasné trendy patrí čo najmenej formálneho vzdelávania. Základom je naučiť sa jazyk viac menej prirodzene. „V našich kurzoch netrváme na striktnom dodržiavaní nijakej konkrétnej metodiky, keďže jednotliví študenti majú rozličné potreby a štýly učenia. Základným pracovným materiálom každého kurzu je učebnica, ktorú lektori dopĺňajú ďalšími materiálmi podľa potrieb a záujmov študentov,“ hovorí o individuálnom prístupe Jana Ofúkaná z EuroTrend 21. Liberálnejší postup neznižuje úroveň. O tom hovorí aj Volis Academy: „Učitelia sú vyštudovaní pedagógovia, ktorí majú za sebou rôzne študijné pobyty v zahraničí. Okrem študentov v skupinových kurzoch majú skúsenosti i s výučbou vo veľkých spoločnostiach. Sú to milí ľudia, ktorí vás budú učiť s radosťou.“ Radosť z učenia je totiž základom úspechu. Moderná Callanova metóda Medzi novinky vo vyučovaní jazykov sa dostáva do popredia Callanova metóda. „Anglický jazyk vyučujeme Callanovou metódou. Táto metóda je veľmi dynamická a hlavne konverzačná, pri ktorej sa odbúrava stres z rozprávania. Pri výuke sa nepoužívajú učebnice, len prebieha konverzácia medzi lektorom a študentmi. Je založená na systéme otázok a odpovedí. Gramatika sa vysvetľuje hneď na príkladoch,“ hovorí Ivona Tarbajovská zo školy Charlot. „Pioniermi Callanovej metódy v Bratislave je Volis Academy ako jediná akreditovaná škola na výučbu anglického jazyka Callanovou metódou. Škola je akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako i Callan Method Organisation London,“ hovorí Volis a dodáva, že okrem anglického jazyka sa touto metódou dá študovať aj nemecký, francúzsky, španielsky a ruský jazyk. Technika je zameraná na menšie skupiny, s maximálnym počtom študentov osem. Intenzívna príprava na študijnom pobyte Pre tých, čo sa chcú naučiť jazyk intenzívne a v materskom prostredí prichádza do úvahy aj najintenzívnejší kurz v cudzej krajine. „Nástup na kurz je možný každý pondelok počas celého roka. Prihlásiť sa je možné mesiac pred odjazdom. Nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky, no pred odchodom absolvujú študenti online rozradzovací test, na základe ktorého sú zaradení do skupín. Kurzy sa konajú priamo v danej destinácii. Študenti si volia z kurzu: letný (20h/týždeň), základný(26h/týždeň), intenzívny(32h/týždeň),“ vysvetľuje Mgr. Vanda Nutárová z EF – Education First. Ich systém výučby je postavený na vyučovacom systéme Education First vyvinutom v spolupráci s Cambridge University. V cudzej krajine sa jazyk naučíte najlepšie, ale sami v cudzom svete neostanete. „Našou veľkou výhodou sú koordinátori, ktorí sa nachádzajú priamo na mieste. Tí sú študentom neustále k dispozícii a pomôžu im v prípade, že je to potrebné. Študenti komunikujú priamo na mieste s koordinátormi, pre rodičov sme tu k dispozícii my v kancelárii v Bratislave. Ak niečo rodič potrebuje, kontaktuje nás a my už oslovujeme priamo koordinátorov v destinácii alebo centrálu vo Viedni,“ vysvetľuje Vanda Nutárová z EF – Education First výhody štúdia priamo v zahraničí. foto:cesalanguages.com, globalvillage.com .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }

05.09.20146863
Čo si overiť pred nástupom do jazykovej školy?

Rodina:Život so zvieratami

Čo si overiť pred nástupom do jazykovej školy?

Marek


V každom meste je minimálne jedna. Líšia sa úrovňou, kvalitou pedagogického zboru, možnosťami výučby aj cenou. Jazykové školy sú pre niekoho možnosťou ako sa naučiť jazyk, alebo ich využiť na doplnenie učiva zo školy. Spýtali sme sa vybraných škôl, na čo by mal byť klient ostražitý pri výbere. Kedy sa možno prihlásiť Jazykový kurz a jeho spôsob výučby bude mať v konečnom dôsledku aj dopad na to, ako je potrebné sa do kurzu zahlásiť. V niektorých školách kurzy kopírujú školský rok, niekde vás privítajú radi počas celého roka. „V školskom roku 2014/15 ponúkame trimestrálne kurzy pre dospelých a mládež od 14 rokov. Kurzy sa konajú dvakrát týždenne, prihlásiť sa treba do 17.9,“ vysvetľuje Jana Ofúkaná z EuroTrend 21. Pre tých, ktorí však po nástupe do školy zistia, že by potrebovali doučovanie, existujú kurzy, do ktorých sa dá prihlásiť aj v priebehu roka. „Prihlásiť sa do kurzu je možné celoročne, ak je vypísaný nový kurz. Kurzy sú dvojmesačné a otvárajú sa priebežne," hovorí Ivona Tarbajovská zo školy Charlot. Je možné doplniť kurzom učivo zo školy? Prihlásenie počas roka má jednu výhodu, obvykle kurzy kopírujú vzdelávanie škôl a tak je možné s deťmi prejsť práve tie oblasti, ktorým v škole neporozumeli. „Deti do skupín zaraďujeme na základe už prebratej látky v škole. Ale často sa stáva, že si chcú aj zopakovať už prebraté učivo zo školy, nakoľko veľa učiva im nie je jasného,“ dopĺňa Ivona Tarbajovská zo školy Charlot. Presnosť testu a ukážková hodina „Študentom radi poradíme pri výbere vhodnej úrovne a majú tiež možnosť absolvovať zaraďovací písomný test, prípadne osobný rozhovor. V kurzoch vyučujú kvalifikovaní, skúsení a tvoriví lektori, ktorí dokážu obsah a spôsob vedenia kurzu prispôsobiť potrebám študentov a do maximálnej možnej miery rozvinúť ich schopnosť efektívne komunikovať v každodennom živote,“ prezentuje Jana Ofúkaná z EuroTrend 21. Obvykle je pred vstupom do kurzu potrebný test. Nie je to prijímacia skúška, ale hodnotenie miery vedomostí. Presné zatriedenie omnoho lepšie vystihne potreby vzdelávania. Samozrejmosťou by mala byť aj ukážková hodina zdarma, ktorá naznačí, či vám štýl a úroveň budú vyhovovať. „Pred každým kurzom organizujeme ukážkové hodiny zdarma, na ktorých si študenti môžu vyskúšať metódu, taktiež poskytujeme poradenstvo ohľadne úrovne - na základe individuálneho stretnutia a preskúšania, taktiež poskytujeme online test,“ hovorí o volis. Pre rodičov dáva hodnotnú radu aj Silvia Holéczyová z Your Choice: „Pri zápise rodičom pomáhame s výberom vhodného kurzu pre dieťa, rodičia majú možnosť si prísť pozrieť ukážkovú hodinu aj s dieťaťom a dostávajú od nás pravidelný reporting o tom, čo sa na hodinách preberá.“ Informácie o priebehu kurzu sú vždy dobrou spätnou väzbou. Zameškané učivo si vypýtajte mailom! Nie vždy je možné sa hodiny zúčastniť či už zo zdravotných, alebo osobných dôvodov. Je dobré zistiť, ako je možné zameškané učivo nahradiť. Bežným štandardom sa stáva aj internetová komunikácia. „Ak sa študent nemôže na hodine zúčastniť, radi mu zašleme prehľad preberaného učiva mailom, aby si ho mohol prejsť v rámci samoštúdia a nestratil kontakt s dianím v kurze. Po návrate do kurzu mu lektor ochotne vysvetlí prípadné nejasnosti,“ hovorí Jana Ofúkaná z EuroTrend 21. Vo Volis Academy ponúkajú ak možnosť zúčastniť sa hodiny s inou skupinou.   Príklady cien jazykových škôl z celého Slovenska nájdete TU.       .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }

05.09.20145522
50  Jazykových škôl z celého Slovenska

Rodina:Život so zvieratami

50 Jazykových škôl z celého Slovenska

Adriana Peťková


Jazyky teraz už potrebujú vedieť deti, ktoré sa začínajú učiť čítať, či písať a dokonca najlepšie je učiť ich cudzí jazyk už od prvých rôčkov. Je na vás, čo pre svoje dieťa vyberiete, my vám inšpiratívne ponúkame 50 jazykových škôl na celom Slovensku, ktoré majú naozaj bohatý výber:   JAZYKOVÉ POBYTY Bratislava, Štefánikova   Cena: individuálna Vek: 10 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové prázdniny, školské výlety, príprava na maturitu, krátkodobé pobyty, dlhodobé pobyty, kurzy     Široké spektrum ponúkaných možností a veľa potrebných informácií na stránke STUDENT AGENCY Bratislava, Obchodná   Cena: 12 € / 45 min (individuálne vyučovanie) Vek: x- neobmedzene Ponuka: jazykové a študijné pobyty, pracovné a au pair pobyty, cestovanie na mieru       Okrem študijných pobytov majú v ponuke aj letenky, či cestovné lístky a organizujú zájazdy do zahraničia EUROTREND 21 Bratislava, Námestie slobody   Cena: individuálna Vek: 8 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, jazykové pobyty       Okrem spomínanej ponuky sprostredkúvajú aj letné intenzívne kurzy, či produkty šité na mieru CLASS Bratislava, Rezedová   Cena: 214 € / kurz angličtiny (začiatočníci) Vek: 7 - neobmedzene Ponuka: výučba angličtiny, kurzy angličtiny pre rôzne vekové skupiny       Okrem iného pre verejnosť sprostredkuje interaktívne a dynamické kurzy v malých skupinách WATTSENGLISH SLOVAKIA Bratislava, Pri Starej Prachárni   Cena: 273 € / trimester (kurzy angličtiny pre škôlkarov) Vek: 3 roky - 15 rokov Ponuka: kurzy angličtiny, letné kurzy, tábory, klub pre deti       Od septembra spúšťajú projekt licencovanej bilingválnej škôlky  FIALENKA Ivanka pri Dunaji, Révova   Cena: 36 € / mesiac (deti v predškolskom veku) Vek: 3 roky - 7 rokov Ponuka: materská škola, krúžky, výučba angličtiny pre deti, angličtina pre mamičky na MD, babysitting       Vyučujú angličtinu už detičky v materskej škôlke a majú takú možnosť aj ich mamičky VOLIS ACADEMY Bratislava, Štefánikova   Cena: 47 €/ 5 hodín konverzačného kurzu v malej skupine Vek: 7 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, príprava na certifikáty, kurzy pre deti, firemné kurzy, maturitná príprava        Škola dokonca pripravuje aj na pohovor v cudzom jazyku YOUR CHOICE Trnava, Agátová   Cena: individuálna Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: výučba jazykov, príprava na maturitu, na certifikát, na prijímačky,        Vyučujú aj metódou Wattsenglish, pri ktorej deti využívajú svoju fantáziu a hravosť SVET JAZYKOV Trnava, Seredská   Cena: 12,5 € / 1 vyučovacia hodina pre 1 osobu Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, preklady, tlmočenie       Vyučujúca sa začala učiť cudzie jazyky keď mala 10 rokov. Ovláda ruštinu, nemčinu, angličtinu aj španielčinu. Je učiteľkou cudzích jazykov a tanca  YOUR'S COOL Trnava, Námestie Jozefa Herdu   Cena: 14 € / 50 min (individuálny kurz) Vek: 6 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, certifikáty, preklady, detská jazyková škola, tábor       Ich kurzy môžete absolvovať aj pri mori a okrem iného majú aj burzu kníh LANGUAGE CLUB Trnava, Paulínska   Cena: 165 € / polointenzívny kurz (skupinové vyučovanie) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: skupinové, individuálne, firemné kurzy       Vzučovanie prebieha tiež v Callanovej metóde a ich ukážkové hodiny prebiehajú každý deň cez pracovné dni, stačí sa len objednať VALLIS Trnava, Trhová   Cena: 169 € / 1 trimester (skupinové vyučovanie) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, odborné kurzy, certifikáty, preklady a tlmočenie       Škola funguje aj v lete, aj tento rok napríklad organizovala Detskú letnú anglickú akadémiu EDUCENTA Nitra, Adámiho   Cena: 90 € / polointenzívny kurz (skupinové vyučovanie pre deti) Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, individuálna výučba, výučba vo firmách, certifikáty, maturita, preklady       Jazykové kurzy sú pripravené pre všetky vekové kategórie a vstupný test je zdarma CEFL Nitra, Fraňa Mojtu   Cena: 165 € / 64 vyučovacích hodín (všeobecná angličtina A1 - B2) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazyková výučba, príprava na skúšky, prekladateľský servis       Vyučujúci absolvovali dlhodobý študijný pobyt v anglicky hovoriacich krajinách ACADEMIA OLÉ Levice, Sládkovičova   Cena: individuálna Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: kurzy anglického jazyka, kurzy španielskeho jazyka       Výučba prebieha v dvoch formách  a to buď v štandardných skupinových kurzoch alebo individuálnou formou GO Nitra, Sládkovičova   Cena: 99 € / šk. polrok (deti 4 - 5 rokov) Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: skupinové, individuálne kurzy, kurzy pre deti a firmy, preklady a tlmočenie       Všetky online vstupné testy a prihlášky do kurzov môžete priamo vypĺňať na ich stránke ELITE Topoľčany, Štúrova   Cena: 115 € / 28 hod (štandard angličtina, nemčina) Vek: 7 rokov - neobmedzene Ponuka: štandard, individuáln ekurzy, business english, maturita bez stresu, pre deti, pre seniorov, tábory       Vúčba prebieha metódou Direct method, prostredníctvom ktorej na hodinách konverzujete oveľa častejšie FAST & EASY Topoľčany, Ulica Škultétyho   Cena: 12,5 € / hodina (individuálny kurz) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: kurzy, jazykové preklady, prípravné centrum       Využívajú  Callanovu metódu výučby anglckého jazyka ÚSPECH Nové Zámky   Cena: 9 € / 40 min (individuálny štandardný jazykový kurz) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, jazykové certifikáty, náhrada maturity, preklady       Ponúkajú výučbu v 9 cudzích jazykoch CHARLOT Trenčín, M. Rázusa   Cena: 130 € (polointenzívny kurz angličtiny) Vek: 6 rokov - neobmedzene Ponuka: výučba jazykov, kurzy, príprava na skúšky       Zdôrazňujú výučbu anglického jazyka Callanovou metódou JŠ V TRENČÍNE Trenčín, Ulica 1. mája   Cena: 103€ / kurz (intenzívny prípravný kurz na štátnu skúšku z angličtiny) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: vyučovanie jazykov, rýchlokurz, letné kurzy, english for busy people, príprava na štátnu skúšku       Štúdium na JŠ sa končí jazykovou skúškou LANGUAGE & PARTNER Trenčín, Legionárska   Cena: 4 € / 45 min (skupinové vyučovanie - konverzačné kurzy) Vek: 3 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy pre deti a mládeš, pre dospelých a firmy, cesrtifikáty       Ponúkajú tiež štúdium v zahraničí JŠ POVAŽSKÁ BYSTRICA Považská Bystrica, Rastislavova ulica   Cena: 60€ / 1. polrok (skupinové vyučovanie študenti) Vek: 7 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, konverzačné kurzy, kurz obchodnej angličtiny       JŠ je súčasťou Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici CANADIAN LANGUAGE SCHOOL Trenčín, Palackého   Cena: 220€ / 5 mesiacov (angličtina) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: 5 mesačné denné intenzívne štúdium       Pri výučbe využívajú metódu Three Synergetic Competencies, ktorá sa používa v Kanade pre prisťahovalcov = písanie, rozprávanie, porozumenie SARJA Žilina, Framborská   Cena: 115,20 € - 1.časť kurzu Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: výučba cudzích jazykov, príprava na maturitu, kurzy       Ponúkajú bezplatné ukážkové hodiny počas celého roka MOBILE COLLEGE Žilina, ul.Republiky   Cena: individuálna Vek: x - neobmedzene Ponuka: práca v zahraničí, práca a štúdium, jazykové pobyty, štúdium v zahraničí, práca na lodi, školské výlety       Agentúra sprostredkúva okrem kurzov aj štúdium a prácu v zahraničí, čo si môžu študenti spolu skombinovať HLAVIČKA Kysucké Nové mesto, Neslušská cesta   Cena: 8€ / 45 min (individuálny kurz) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, preklady, tlmočenie, jazyková asistencia       Vyučujúca má bohaté skúsenosti, absolvovala napríklad polročnú stáž na Université Marc Bloch v Strasbourgu, či  Inštitút tlmočníkov, prekladateľov a medzinárodných vzťahov AUREA Martin, Námestie SNP   Cena: 156€ / kurz (1 semester) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, preklady a tlmočenie       Okrem jazykovej školy je to súčasne aj personálna agentúra INŠTITÚT JAZYKOV A VZDELÁVANIA Žilina, Národná   Cena: individuálna Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, kurz účtovníctva, počítačové kurzy, úradné preklady       Ponuka ich služieb je v 30tich mestách na Slovensku VIVEUS Žilina, Romualda Zaymusa   Cena: individuálna Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy pre deti, mládež, dospelých, medzinárodné skúšky       Organizujú aj jazykové pobyty JŠ V ŽILINE Žilina, Veľká okružná   Cena: 69 eur/ celý rok (študenti do 25 rokov skupinové vyučovanie) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, štátne skúšky,       Organizujú tiež zahraničné zájazdy ZENIT ACADEMY Banská Bystrica, Robotnícka   Cena: 120 eur/32 h (anglický jazyk) Vek: Ponuka: jazykové kurzy       Zameriavajú sa na spôsob výučby Callanovou metódou ( konverzácia, prirodzený a jednoduchý spôsob výučby) MAGICA ACADEMY Banská Bystrica, Hurbanova   Cena: individuálna Vek: 1 rok - neobmedzene Ponuka: rozprávková angličtina, angličtina pre dospelých a študentov, tábory       Okrem výučby jazykov oslovujú aj rodičov a najmä ich deti prostredníctvom denných a pobytových táborov EASY SCHOOL Banská Bystrica, Rudohorská   Cena: 219€ / celoročný kurz pre deti  Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: celoročné kurzy angličtiny a nemčiny, kurzy pre deti, firmy, individuálne kurzy, certifikáty, preklady, tlmočenie       Orientujú sa na menšie skupiny, pri skupinovom vyučovaní je maximálne 12 študentov UNIVERSA Banská Bystrica, Kuzmányho   Cena: 220€ / šk. rok (Universáčik - 1. stupeň DJŠ) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazyková príprava pre stredoškolákov, denné jednoročné pomaturitné štúdium, jazykové vzdelávanie pre dospelých, pre firmy, krátkodobé jazykové kurzy, individuálna vúučba       V ponuke je aj Detská jazyková škola Universáčik ZARAZ Žiar nad Hronom, Záhradná   Cena: 11€ / hodina (pri objednávke 16 hodín kurzu) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy pre firmy, jazykové pobyty, preklady, tlmočenie       Vyučujú pomocou Callanovej metódy SPEAK Banská Bystrica, M. Rázusa   Cena: 239€ / kurz (deti 4 - 6 rokov) Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy pre deti a mládež, pre dospelých, maturitný kurz, letné kurzy, pobyty v zahraničí       Škola zastáva komunikačné metódy, aby študenti rozprávali v anglickom jazyku ALBION Banská Bystrica, ČSA   Cena: 270€ / detský kurz Vek: 5 rokov - neobmedzene Odbory: jazykové kurzy, letné kurzy, jazykovo - poznávacie pobyty, jazykové kurzy nemčiny rpe opatrovateľky, detské kurzy, jazykové kurzy pre maturantov, kurzy angličtiny       Žiaci základných a stredných škôl cez nich môžu ísť na jazykové a poznávacie pobyty do Škótska, Írska, francúzska... PROGRESS ENGLISH ACADEMY Prešov, Jarková   Cena: 79€ / kurz (maturanti) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: kurzy pre verejnosť, individuálne kurzy, firemné kurzy, detské kurzy, kurzy pre seniorov       Máte možnosť u nich študovať aj individuálne one-to-one VAV Prešov, Hlavná   Cena: 89€ / 30 hodín  (všeobecný kurz) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, kurz nemčiny pre opatrovateľky       Ponúkajú tiež opatrovateľské kurzy RESTA Svidník, Pavlovičova   Cena: 130€ / kurz (všeobecná angličtina) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: všeobecná angličtina, všeobecná španielčina, angličtina pre deti, kurzy, individuálne doučovanie        Pre študentov školy je okrem jazykových kurzov na budúci školský rok v ponuke aj 7 dňový jazykový pobyt v Dubline LITE Poprad, Námestie sv. Egídia   Cena: individuálna Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: detské kurzy, individuálne kurzy, firemné kurzy, kurzy pre verejnosť, príprava na maturitu, detské kurzy       Na každej hodine je zadaná konverzačná téma, prípadne gramatika. Najskôr sa študenti naučia slovíčka a neskôr na danú tému komunikujú LANGUAGE CENTRE Prešov, Hlavná   Cena: 99€ / 42 hod (začiatočníci) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, jazykové preklady       Okrem iného vyučujú aj japonský, arabský, či grécky jazyk TARGET Prešov, Levočská   Cena: individuálna Vek: 3 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, pobytové kurzy       Škola je držiteľom medzinárodných licencií na výučbu cudzích jazykov pre deti aj dospelých JAZYKOVÁ ŠKOLA PREŠOV Prešov, Plzenská   Cena: individuálna Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy       Škola má oprávnenie vykonávať jazykové skúšky IVEGA Košice, Letná ulica   Cena: 17€ / vyučovacia hodina (individuálny kurz dospelí) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: krátkodobé aj dlhodobé kurzy pre rôzne vekové kategórie na viacerých úrovniach, prekladateľské služby       Jazyková škola funguje aj ako jazykové kníhkupectvo VISTA Košice, Moldavská cesta   Cena: individuálna Vek: 7 rokov - neobmedzene Ponuka: kurzy angličtiny dospelí, firmy, maturanti, teens, deti       Škola má nie len kurzy všeobecnej a obchodnej angličtiny, ale ich kurzy sú tiež zamerané na predajné zručnosti START Košice, Hlavná   Cena: individuálna Vek: 10 rokov - neobmedzene Ponuka: kurzy angličtiny, preklady       Základy angličtiny majú rozpísané na stránke aj v článkoch UNITED! Košice, Kukučínova   Cena: 16, 59 € / 50 min (individuálne vyučovanie) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: skupinové a individuálne kurzy angličtiny       Na stránke v študentskej zóne nájdete tabuľku, v ktorej si môžete stiahnuť archív mp3 nahrávok s vami želanou úrovňou Callanovej metódy JAZYKOVÁ ŠKOLA V KOŠICIACH Košice, Hlavná   Cena: 94,50 € / štátna jazyková skúška pre študentov jš Vek: 15 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy       Počas školského roka je možné prihlásiť sa na štúdium po konzultácii s príslušným vyučujúcim v prípade, že je v kurze voľné miesto          fotografia: www.bitesizedlanguages.com  

04.09.20147009
Výcvik psov je veda, ktorú sa treba naučiť!

Rodina:Život so zvieratami

Výcvik psov je veda, ktorú sa treba naučiť!

Marek


Mať psíka je nielen radosť, ale aj zodpovednosť. Správnu výchovu potrebujeme psovi vštepiť nielen kvôli tomu, aby si dokázal sadnúť a ľahnúť. Ide o bezpečnosť, zodpovednosť, ale aj samotné šľachtenie psíka. Aj tu ale platí, že neučený človek je hotový kat. Nový psík v novom byte Dôležité je, aby si nový psík v byte zvykol na ľudí, svoje meno a priestory. Je potrebné vyhradiť psíkovi jeho miesto. Pomaly prispôsobujeme psíka na obojok, vôdzku, režim jedla. Najčastejší problém však býva venčenie. „Je potrebné nastaviť krmný režim tak, aby nemal jedlo k dispozícii neustále a následne nemal potrebu neustáleho vylučovania. V istých intervaloch mu dávame potravu aj vychádzky. Potrebuje režim. So šteniatkami je potrebné ísť von aj päťkrát, preto je dôležité si na psíka spraviť čas. Vziať si prípadne na pár dní dovolenku a ostať s ním doma. Nie vziať si šteniatko a na druhý deň ho nechať samé niekoľko hodín“, hovorí Bc. Lenka Mauricová z Canis Mauris Naturally. Psovi treba stanoviť hranice S výchovou musíme začať od prvého dňa. Nech je psík akokoľvek milý, potrebuje určiť hranice. Nesmie mať pocit, že si môže všetko dovoliť. Táto predstava mu totiž zostane aj neskôr. „Malému šteniatku majitelia niekedy všetko dovolia. Skákať, ísť do postele, hrýzť ruky človeka formou hry... pes to potom berie ako zábavu, ak nastane starší vek, pes je naučený, že hrýzť je hra a tu nastáva problém. Je potrebné stanoviť okamžite pravidlá a zabrániť tomu.“ Láska ku psíkovi je veľmi potrebná no zároveň sú dôležité aj určité "pravidlá hry",  zdôrazňuje Lenka Mauricová z Canis Mauris Naturally. V opačnom prípade budú mať majitelia psíka, s ktorým si v neskoršom veku nebudú vedieť poradiť a bude obťažovať ich, ako aj okolie. Výcvik pod dozorom je najideálnejšia forma Ako pristupovať správne k výchove psa? Túto otázku má zodpovedanú máloktorý majiteľ pred tým, ako si prinesie domov malé šteniatko. Je možné výchovu psa zveriť odborníkom, no v tom prípade sa majiteľ o psovi sám veľa nenaučí. Pes nie je stroj a bude rešpektovať len toho kto s ním bude vedieť. Preto neskúsený majiteľ môže strácať u psa autoritu a výcvik skrátka nebude fungovať. Lenka Mauricová z Canis Mauris Naturally tvrdí, že najideálnejšie je, ak si psa trénuje s odborným dozorom majiteľ sám. Výcvik psíka a práca s ním totiž upevňuje vzťah medzi psom a človekom.Netreba zabúdať že úspešný výcvik psa je hlavne o skúsenostiach a zručnosti jeho majiteľa. Ponuka kurzov:  - Kurz pre šteniatka je osem lekcií raz do týždňa určené pre šteniatka od 3 mesiacov. Na kurze sa majitelia učia odstraňovať a predchádzať zlozvykom šteniatka. Šteniatka sa učia na obojok, vôdzku, socializujú sa, zároveň sa na kurze dozvie veľa aj sám majiteľ.   - Pre starších psov je v ponuke intenzívnejší kurz v dĺžke trvania 2,5 mesiaca dvakrát do týždňa.  Ide o kurz základnej poslušnosti Rodinného psa. Pri tréningu využívame pozitívnu motiváciu, aby psíka tréning bavil ako aj dôslednosť, čo je tajomstvom úspechu pri práci so zvieratami. Kurz obsahuje všetky potrebné cviky a tréning, ktorý zo psíka spraví ovládateľného rodinného miláčika, čo nesmierne uľahčuje život so psíkom. Okrem praktickej časti tréningu má kurz aj teoretickú časť, ako aj tréning v teréne. Na konci kurzu majiteľ spolu so psíkom skladá skúšku. Po jej úspešnom absolvovaní obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu. Ako hovoríme, základné kynologické vzdelanie by mal mať každý majiteľ a jeho pes. Psom treba dať priestor na vybitie Niektoré psy potrebujú skrátka viac vybitia energie, či tréning inteligencie. Inak sa  nudia a stávajú sa problémové a nespokojné. Poľovné, športové, či bojovné psy nemôžu žiť systémom prechádzka a domov, skrátka stereotyp. Psy nutne potrebujú činnosť. Preto v Canis Mauris Naturally ponúkajú aj športové aktivity a hry, kde môžu psy vybiť svoju energiu, či rozvíjať inteligenciu.Športu sa dá totiž venovať aj s Vašim psíkom. Už aj na Slovensku máme možnosti psích aktivít s profesionálmi. Je to veľké obohatenia ako pre psíka, tak aj pre majiteľa. Stačí to len skúsiť. Práve zábavné aktivity robia z psieho miláčika ešte lepšieho a vernejšieho kamaráta. Prevychovať sa dá aj starší pes Mnoho ľudí si osvojí psíka z útulku alebo si prisvojí aj staršieho psa. Ako je to však s výchovou? Platí to známe, že starého psa novým kúskom nenaučíme? Lenka Mauricová z Canis Mauris Naturally si to nemyslí a vysvetľuje: „Dá sa prevychovať aj psík z útulku, rovnako staršieho psíka môžeme naučiť poslušnosti, či náprave chovania. Je to však o niečo dlhšia práca, ako pri šteniatkach, ale poskytujeme záujemcom aj takúto možnosť výcviku.“ Samozrejme základom bude dôslednosť majiteľa a jeho zodpovedný prístup k psíkovi.   foto: Canis Mauris Naturally .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }

26.08.20146399
Chcete si vybrať správneho výrobcu krojov ?

Rodina:Život so zvieratami

Chcete si vybrať správneho výrobcu krojov ?

Grác


Ak má zákazník záujem o výrobu kroja, musí sa tak trochu stať sám odborníkom. Pre začiatok by som odporučil návštevu galantérie- obchodu z gombíkmi, ihlami a nitami, krajkami a stužkami ... Stužky a krajky a vyšívanie A o tie stužky a krajky ide. Treba si prezrieť a spýtať sa predávajúceho, hlavne na krajky strojovo vyrábané, a uložiť si ich do pamäte. Pri prehliadaní stránok výrobcov krojov potom isto rozpozná košeľu z našitou továrenskou krajkou od ručne vyšívanej košeľe krížikovou, či inou výšivkou. Pri návšteve iného obchodu - metrového textilu - je dobré zaujímať sa o materiály, z čistej bavlny, ľanu a vlny. Pozor si musí dávať hlavne na obsah polyesterových a iných umelých prímesí. Dôležité sú referencie Pri samotnej návšteve prezentačnej stránky výrobcu krojov odporúčam hlavne nájsť preferencie a výsledky práce výrobcu. Nezanedbateľná nesmie byť ani galéria výrobkov alebo odborné vysvetlenie o práci, ktorú výrobca vykonáva a ponúka. Pre budúcnosť a kôli získaniu záruk je najdôležitejšie, ako dlho pôsobí výrobca v danej oblasti a či má vôbec podnikateľské oprávnenie. Pracujte s informáciami   Pri samostatnom oslovení výrobcu je potrebné mať pripravené podklady o tom, z akej oblasti chcete kroj, čo všetko by mal obsahovať, prezrieť si prípadne stránky Google a vyčleniť si v obrázkoch, čo chcete či sa Vám páči. Pri emailovej komunikácii je potrebné všetky informácie, včetne obrazových príloh poskytnúť výrobcovi, aby vedel vytvoriť čo najpresnejší rozpočet a cenovú ponuku. Pri telefonickom rozhovore bude treba jasne a zrozumiteľne pretlmočiť požiadavky, opis kroja a jeho častí. Pre seriózne rozhodnutie si musíte nechať dostatok priestoru i času na odpovede, ďaľšiu komunikáciu alebo zisťovanie informácií. Nikdy nekupujte kroj, ak Vám tvrdia, že bude hotový o týždeň. Za prvé to nie je možné stihnúť, za druhé, nikto nevyrába kroje na sklad. Termín dodania a výsledná cena Po zistení všetkých informácií, najlepšie písomne cez e-mail, požiadajte výrobcu o Zmluvu o dielo. Tá musí obsahovať zodpovednú osobu dodávateľa ale i zákazníka, grafickú prílohu celého kroja i detailov, požadovaný zvolený materiál. Nesmie chýbať termín dodania diela, konečná cena za dielo ( už som počul i o prípadoch, keď si výrobca dodatočne navýšil cenu ) a spôsob platby, najlepšie na podnikateľský účet. Nikdy, opakujem, nikdy nehovorte cenovú ponuku tretej strane (konkurencii výrobcu, od ktorého ste cenovú ponuku dostali ), hlavne, ak si o ňu otvorene a drzo požiada. Za prvé - takú ponuku vieme podliezť všetci, stačí pár euro zľaviť. Za druhé - ak sa na takú vec niekto opýta, dajte mu radšej omnoho nižšiu cenu, napr. polovicu, a uvidíte reakciu, buď Vám to sľúbi, čo je o sebe samé dosť podozrivé, alebo spoluprácu odmietne, čo je dobrý signál, pretože vlastne bude súhlasiť s ponukou tej druhej strany. Ak Vám výrobca odmietne takúto zmluvu vystaviť, už s ním nekomunikujte. To je totižto jediná záruka, ktorú máte. Ak je výrobca dobrý, potrebuje svoj čas Na záver je treba dať veľký pozor na už spomínané termíny dodania diela. Nikto na Slovenskom trhu nevyrába kroje skladom, možno iba jednotlivé súčasti a komponenty, z ktorých potom celý komplex zloží, ale to si viete i Vy. Vyšívané veci pýtajte od vyšívkarky, súkenné od krajčíra, opasky a krpce od brašnárov a klobúky ... no hádajte. Ak Vám tiež niekto tvrdí, že vyrába všetko, alebo že to budete mať ako komplet lacnejšie, no porozmýšľajte sami ... Takže na výrobu kroja, ak je výrobca naozaj dobrý, musí mať svoj čas. Za prvé - je to proces neľahký a zdĺhavý, za druhé, ak je dobrý, pravdepodobne už nejaký kroj vyrába a ste v tom prípade v poradovníku.   Ak teda chcete mať kroj k Veľkonočným sviatkom, pripravovať sa treba už pred Vianocami.     .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; /*color:#0B58B7;*/ line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }     fotky: www.gemerland.sk, www.zshladovka.edu.sk, www.galanterka.cz

10.04.201410498
Užite si jar s najlepšími priateľmi človeka!

Rodina:Život so zvieratami

Užite si jar s najlepšími priateľmi človeka!

Marek


Vyššie teploty nás všetkých lákajú zahodiť kabáty a  vybehnúť sa potešiť z prvého teplejšieho slnka. Príroda začína ukazovať svoje pestré farby a prechádzky ňou budú ešte krajšie, ak si ich vychutnáte s tými najlepšími spoločníkmi človeka. Aby však jaro bola bez problémov, občas sa treba o štvornohých kamarátov aj postarať. Zhadzovanie srsti Ide o prirodzený reflexom každého psíka. Veď ani nám sa nechce chodiť v zimnom oblečení. Preto na jar treba pamätať na pravidelné vyčesávanie srsti. Pes vám bude vďačný. Uľahčíte mu proces výmeny zimného kožuchu za letný a zároveň nebude celý byt od jeho srsti. Očista sa netýka len ľudí Na jar je v móde detoxikovať, zbavovať sa škodlivín a toto sa týka nielen nás, ale aj štvornohých miláčikov. Pozrite sa im na zúbok! Počas zimy sa mnohým psíkom zvykne nachytať na zuboch mnoho kameňa. Ten môže spôsobovať bolesti, zápaly aj paradentózu. Ak ste si kameň u psa všimli, určite sa vám hodí prečítať článok  Čistenie zubného kameňa u psov ultrazvukom. Bez narkózy a spoľahlivo. V ňom majiteľka salónu pre psov Eva Matejčíková vysvetľuje, ako sa starať psíkovi o zuby, prečo je potrebné dávať na chrup pozor a aké sú výhody čistenia zubov ultrazvukom bez nepríjemnej narkózy. Darček pre psíka Pes nás teší každý deň v roku, no na jar by sa mu možno zišiel nový, čistý pelech. Najmä ak už z toho starého vyrástol. V článku Vyberáme vhodný pelech pre psa sa dozviete, rady, ako chlpáčovi spraviť príjemné prostredie a upraviť pelech. Dokonca sa dozviete o špeciálnych pelechoch na mieru, ktoré pomôžu odnaučiť vášho psíka vyskakovať na sedačku. Správny pelech , jeho výber aj umiestnenie netreba podceniť. Veď pre psíka je jeho jediným domovom. Na prechádzku spoločne V článku Jarná príroda vás očarí pri pohľade z konského chrbta sme sa venovali možnosti nielen si na koni zajazdiť, ale sa aj pomocou unikátneho tréningového programu vypracovať na skúseného jazdca. Pre začiatočníkov aj pokročilých jazdcov si pripravil Butterfly ranč v Bratislave balíček jarných jazdeckých zážitkov a ako hovorí Lenka Blahová,  vďaka individuálnemu prístupu je  zaručené prehĺbenie lásky ku koňom. Prečítajte si aj vy, ako sa môžete stať jazdcom a možno časom vyraziť do jarnej prírody na konskom chrbte s vetrom vo vlasoch a psom po boku. Je to asi tá najlepšia jarná očista.

31.03.20165313
Zima prichádza. Pripravte na ňu aj svojho psíka!

Rodina:Život so zvieratami

Zima prichádza. Pripravte na ňu aj svojho psíka!

Marek


Pre psa nie je zima najlahodnejším obdobím. Hoci mnoho štvornohých miláčikov zbožňuje bláznenie sa v snehu, treba pamätať aj na jeho bezpečnosť a zdravie. Psy žijúce v bytoch totiž nie sú odolné voči mrazom, hoci majú na sebe kožuch. Ten ich nechráni s takou intenzitou ako voľne žijúce zvieratá. A treba na to pamätať! Strihanie v zime psovi prospeje Hoci sa to na prvý pohľad zdá ako paradox, strihať psíka aj počas zimy, no pre neho to je najlepšie. Dôvod? Psy, ktoré žijú celoročne v bytoch, nemajú dostatočne hrubú srsť, aby ich ochránila pred mrazmi. Eva Matejčíková zo salónu pre psov NIN vysvetľuje: „V bytoch je približne 22 a viac stupňov Celzia. To je teplota, na ktorú je pes aj počas zimy pripravený. Nedá sa preto spoliehať, že ho srsť pred nízkymi teplotami dostatočne ochráni. V domácich podmienkach tak nikdy nezhrubne.“ Vhodné je preto psíka ostrihať a na prechádzky obliecť. Týmto spôsobom uchránite jeho zdravie. Týka sa to vždy len psov chovaných v interiéri. Stop snehovým guliam na srsti Eva Matejčíková upozorňuje, že strihaním srsti aj počas zimy sa zabráni tomu, aby sa zo snehu robili na srsti známe snehové guľôčky, chlpy sa uzlili, nasávali vlhkosť, čím psa neprimeranie chladia. Skrátenie srsti eliminuje tento problém a je chlpáča možné aj ľahšie obliecť. Čo sa týka krátkosrstých plemien, aj tu je vhodná úprava s ohľadom na pĺznutie. Do značnej miery ho eliminuje. Zásady správneho obliekania a aklimatizácie Pred zimnou prechádzkou nechajte psa aklimatizovať sa. Neškodí im ani tak studený vzduch, ako náhle zmeny teploty. Vždy je dobré, počkať pár minút vo vchode alebo predsieni, kde je teplota vzduchu nižšia. Potom psa obliecť a vyjsť do mrazov. Po návrate psíka hneď vyzlečte, nedovoľte, aby v oblečení trávil čas v interiéri. Týmto opatrením zabránite mnohým ochoreniam. Nezabudnite na ochranu labiek Vychádzka po premrznutej zemi nie je pre psíka najbezpečnejšia. Najhorším nepriateľom je všadeprítomná soľ, ktorá mu doslova rozožiera pokožku. V kombinácii s ostrými kamienkami a črepinami ľadu to môže skončiť bolestivými zápalmi aj škaredými poraneniami. Eva Matejčíková preto odporúča nosenie topánočiek, ktoré však nemusí pes dobre znášať. V takom prípade je základom aplikovať špeciálne mastičky, v krajnom prípade sa dá použiť aj vazelina, či indulona. Vytvoria jemný film, ktorý bráni prenikaniu soli na citlivé oblasti. Po návrate z prechádzky je vhodné psíkovi labky umyť a ošetriť upokojujúcim balzamom. Vďaka tomu prežije psík zimu bez bolesti, zdravotných rizík a pohyb bude mať stále rovnako rád.

13.10.20165087

Máte plnú hlavu projektov

okolo vášho domu, záhrady alebo rodiny?

Povedzte nám to a pusťte to z hlavy. Spojíme Vás s najlepšími dodávateľmi.
Hurá, poďme zariaďovať!
Neviete ušetriť z výplaty? Tieto tipy vám pomôžu

Rodina:Nechajte peniaze zarábať

Neviete ušetriť z výplaty? Tieto tipy vám pomôžu

Marek Rodina


Mať doma štvornohého chlpáča je o láske, radosti, ale aj zodpovednosti. Psík svojho pána nadovšetko miluje, ochraňuje a za svoju oddanosť si žiada len trochu pohodlia pre život. Správnym výberom pelechu pre psa zabezpečíte, že sa u vás bude cítiť naozaj ako doma. Prispôsobte pelech veľkosti Psík rastie a hoci možno tušíte, aký veľký bude v dospelosti, šteniatku treba pelech prispôsobiť. Určite nekupujte pelech podľa očakávanej, ale aktuálnej veľkosti. Bolo by to akoby ste kúpili novorodencovi manželskú posteľ. Pes sa potrebuje cítiť útulne a preto je vhodné vyberať pelech tak, aby mal dostatok priestoru sa v ňom natiahnuť, ale necítil sa stratený. Je rozumné premýšľať aj o pelechu šitom priamo na veľkosť psíka. Vtedy mu môžete dokonca nechať pripraviť aj nášivku s jeho menom, či zdobenie podľa toho, ako sa vám hodí do interiéru. Vyberajte podľa toho, ako psík spí Ak máte psíka od šteniatka, už v prvých mesiacoch zistíte, ako spáva. Poloha spánku nie je univerzálna a dokonca neplatí ani všeobecne pre konkrétne rasy. Ak chlpáč spí rád v klbku, je vhodné pelech so zvýšeným okrajom, ktorý mu bude poskytovať oporu a pocit bezpečia. Ak naopak rád leží natiahnutý, je vhodnejšie voliť pelech, ktorý mu umožňuje pohodlnú polohu bez vykrivenia. Rešpektuje psie požiadavky Mnoho psíkov, najmä menších plemien, sa pri spánku snaží zahrabávať. Pre tieto typy je vhodné investovať do šitého domčeka, ktorý aj v byte dáva psíkovi pocit vlastnej búdy a pocitu, že keď nechce, nebude rušený. Pri domčeku pre psa treba dbať na to, aby mu veľkosť umožnila pohodlne sa postaviť aj otočiť. Maznák, alebo strážca? V otázke pohodlia možno deliť psíkov na tých, čo majú radšej tvrdú podlahu a tých, čo sa nechávajú maznať a sú vďační za mäkké vankúšiky. Všímajte si, či váš miláčik radšej leží na tvrdej zemi, alebo potrebuje pre pohodlie minimálne vankúš, deku, či koberec. Podľa toho mu vyberte aj pelech. Tvrdší, alebo naopak vybavený pohodlným vankúšikom. Vlastný gauč na nožičkách Majitelia psa dobre vedia, že si vždy rád vydobyje svoje miesto. Obľúbený je práve gauč v obývačke, čo najmä pri menení srsti znamená pre pohovku prekliatie. Preto je skvelé investovať do sedačky pre psa na vyvýšených nožičkách. Pes tak dostane svoj vlastný gauč kam môže vyskočiť. S vlastným „gaučom“ omnoho lepšie poslúchne príkazy, ktoré mu zakážu chodiť na sedačku pre ľudí. Vyskúšajte túto výchovnú pomôcku a zároveň zabezpečíte najlepšiemu priateľovi človeka dôstojný oddych. Ľahká údržba Psíkovi netreba prezliekať periny, ale čistotu treba veľmi dôsledne strážiť. Preto je vhodné voliť pre plech zmývateľné povrchy, prípadne kože a odolné materiály plus vždy deku, ktorú je možné prať v práčke. Strážte si aj možnosť, aby sa výplň prispôsobila telu zvierat, chránila kosti a kĺby pred chladom. Vtedy vás odmení psík dlhým životom a bude rád, že býva práve u vás.

07.11.20174855

Inšpirujte sa vianočnými nápadmi na zaujímavé darčeky!

Rodina:Vianočné inšpirácie

Inšpirujte sa vianočnými nápadmi na zaujímavé darčeky!

Marek Rodina


Mať doma štvornohého chlpáča je o láske, radosti, ale aj zodpovednosti. Psík svojho pána nadovšetko miluje, ochraňuje a za svoju oddanosť si žiada len trochu pohodlia pre život. Správnym výberom pelechu pre psa zabezpečíte, že sa u vás bude cítiť naozaj ako doma. Prispôsobte pelech veľkosti Psík rastie a hoci možno tušíte, aký veľký bude v dospelosti, šteniatku treba pelech prispôsobiť. Určite nekupujte pelech podľa očakávanej, ale aktuálnej veľkosti. Bolo by to akoby ste kúpili novorodencovi manželskú posteľ. Pes sa potrebuje cítiť útulne a preto je vhodné vyberať pelech tak, aby mal dostatok priestoru sa v ňom natiahnuť, ale necítil sa stratený. Je rozumné premýšľať aj o pelechu šitom priamo na veľkosť psíka. Vtedy mu môžete dokonca nechať pripraviť aj nášivku s jeho menom, či zdobenie podľa toho, ako sa vám hodí do interiéru. Vyberajte podľa toho, ako psík spí Ak máte psíka od šteniatka, už v prvých mesiacoch zistíte, ako spáva. Poloha spánku nie je univerzálna a dokonca neplatí ani všeobecne pre konkrétne rasy. Ak chlpáč spí rád v klbku, je vhodné pelech so zvýšeným okrajom, ktorý mu bude poskytovať oporu a pocit bezpečia. Ak naopak rád leží natiahnutý, je vhodnejšie voliť pelech, ktorý mu umožňuje pohodlnú polohu bez vykrivenia. Rešpektuje psie požiadavky Mnoho psíkov, najmä menších plemien, sa pri spánku snaží zahrabávať. Pre tieto typy je vhodné investovať do šitého domčeka, ktorý aj v byte dáva psíkovi pocit vlastnej búdy a pocitu, že keď nechce, nebude rušený. Pri domčeku pre psa treba dbať na to, aby mu veľkosť umožnila pohodlne sa postaviť aj otočiť. Maznák, alebo strážca? V otázke pohodlia možno deliť psíkov na tých, čo majú radšej tvrdú podlahu a tých, čo sa nechávajú maznať a sú vďační za mäkké vankúšiky. Všímajte si, či váš miláčik radšej leží na tvrdej zemi, alebo potrebuje pre pohodlie minimálne vankúš, deku, či koberec. Podľa toho mu vyberte aj pelech. Tvrdší, alebo naopak vybavený pohodlným vankúšikom. Vlastný gauč na nožičkách Majitelia psa dobre vedia, že si vždy rád vydobyje svoje miesto. Obľúbený je práve gauč v obývačke, čo najmä pri menení srsti znamená pre pohovku prekliatie. Preto je skvelé investovať do sedačky pre psa na vyvýšených nožičkách. Pes tak dostane svoj vlastný gauč kam môže vyskočiť. S vlastným „gaučom“ omnoho lepšie poslúchne príkazy, ktoré mu zakážu chodiť na sedačku pre ľudí. Vyskúšajte túto výchovnú pomôcku a zároveň zabezpečíte najlepšiemu priateľovi človeka dôstojný oddych. Ľahká údržba Psíkovi netreba prezliekať periny, ale čistotu treba veľmi dôsledne strážiť. Preto je vhodné voliť pre plech zmývateľné povrchy, prípadne kože a odolné materiály plus vždy deku, ktorú je možné prať v práčke. Strážte si aj možnosť, aby sa výplň prispôsobila telu zvierat, chránila kosti a kĺby pred chladom. Vtedy vás odmení psík dlhým životom a bude rád, že býva práve u vás.

30.11.20167178

Jednoducho červená (Simply Red)

Pri doručení kytice som bola milo prekvapená. Kytica bola pekne zabalená a…

Kvety a Kytice
4.8/5 351 hodnotení

MS Vajnory

1 235

Tepovanie kobercov v škôlke

So službami BODYTEP sme boli spokojní. Boli u nás už druhýkrát, svoju prácu…

BODYTEP
5/5 98 hodnotení

PeterL

1 75

Slávnostná žlto biela kytica

Registrujem ich eshop len krátku dobu, ale zatiaľ veľmi dobrý prístup k…

Kvety a Kytice
4.8/5 351 hodnotení

Novinky zariaďovaniaTáto webová stránka používa k zlepšeniu vašej skúsenosti súbory cookies. Ďalším používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Súhlasím