Vždy radím pravdivo vyplniť zdravotný dotazník ku poistnej zmluve. Klamať poisťovni o Vašom zdravotnom stave, nemá žiaden zmysel. Na začiatku by Vám to mohlo prejsť a možno by ste „ušetrili“ na poistnom z dôvodu nižšieho rizika, ale už pri prvej poistnej udalosti, by si poisťovňa preverila Váš zdravotný stav aj spätne a ak by zistila, že ste pri uzatváraní zmluvy klamali, nebola by povinná Vám vyplatiť poistné plnenie. V zmysle Občianskeho zákonníka má poisťovňa právo pri uzatváraní životných poistných zmlúv zisťovať zdravotný stav svojich klientov. Ak sa poisťovňa neskôr dozvie, že klient neodpovedal úplne na všetky položené otázky, môže v zmysle Občianskeho zákonníka (§ 802 ods. 1 a 2) odstúpiť od zmluvy, odmietnuť poistné plnenie, prípadne so spätnou platnosťou od začiatku poistenia upraviť podmienky poistenia.

 

Ako vidíte klamať poisťovni sa neoplatí - vždy poctivo vypíšte zdravotný dotazník a v prípade zdravotných problémov priložte ku zmluve aj kópie lekárskych správ. V tomto prípade platí, že je lepšie zaplatiť o nejaké to € navyše a mať istotu, že ak nastane poistná udalosť, tak bude aj riadne vyplatená. Ak vás sprostredkovateľ navádza k zatajeniu zdravotného stavu v zdravotnom dotazníku - zvýšte ostražitosť. Pravdepodobne mu nejde o vaše dobro a je mu úplne jedno, či bude zmluva plniť svoju funkciu v prípade poistnej udalosti.

 

V súvislosti s poistením upozorňujem, že podľa nariadenia Európskeho súdneho dvora musia byť ceny nových poistení rovnaké pre mužov a pre ženy od 21. decembra minulého roka. Slovensko novelu zákona schválilo s meškaním a tak sa u nás môžu ženy ešte do konca marca v niektorých poisťovniach poistiť lacnejšie. V poisťovniach, ktoré už aplikovali túto európsku smernicu zdraželo poistenie žien po Novom roku až o 35 %! Netýka sa to však zmlúv, ktoré už existujú, resp. ktoré si stihnete uzavrieť vo vybraných poisťovniach do konca marca 2013. V tomto prípade budete mať lacnejšie životné poistenie až do konca trvania zmluvy.