Životné poistenie - 7 omylov

Rodina

Jaroslav Čačko EKONOMICKÉ SLUŽBY Jaroslav Čačko… 14.05.201314473

Životné poistenie - 7 omylov

Životné poistenie má dnes už väčšina ľudí, no málokto má uzavretý produkt, ktorý bude dostatočne spĺňať svoju funkciu v čase choroby či úrazu. Tento produkt si uzatvárame za účelom ochrany pred finančnou škodou (stratou príjmu alebo liečebnými nákladmi), ktorú môže spôsobiť pre poisteného a jeho rodinu: choroba, úraz, invalidita, prípadne to najhoršie.

V tomto článku som sa rozhodol poukázať na najčastejšie omyly, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri uzatvorení tejto poistky, či už z vlastnej nevedomosti alebo aj vplyvom zlej rady sprostredkovateľa tohto produktu. A je úplne jedno či pôjdete po radu na pobočku poisťovne, banky, ku poistnému agentovi konkrétnej poisťovne (v týchto menovaných samozrejme nezávislú radu nečakajte lebo robia len pre 1 poisťovňu), poisťovaciemu maklérovi, ktorý spolupracuje s viacerými poisťovňami alebo aj ku finančnému sprostredkovateľovi, ktorých je na Slovensku vďaka MLM v tomto odbore veľa, no pomerne málo skutočne kvalitných a poctivých zároveň.

Poďme sa teda pozrieť na najčastejšie omyly ľudí aj „profesionálnych" sprostredkovateľov tohto produktu, s ktorými som sa počas mojej praxe stretol:

1. Omyl - poistenie je dobré, ak je so sporením. Tento omyl je asi najviac zodpovedný za zlé meno tohto produktu. Bohužiaľ nestretol som sa len so sprostredkovateľmi, či pobočkou poisťovne, ktorá nasilu vnucovala klientovi sporenie ku poisteniu. No často sa stretávam aj zo strany klientov, ktorí chcú za každú cenu v poistke aj sporiť. Podľa názoru: „keď sa mi nič nestane, tak nech aspoň niečo dostanem naspäť pri skončení zmluvy". Potom sa v praxi stretávam s produktmi, kde sú dospelí ľudia poistený napr. za 25 € mesačne, no narovinu povedané tá poistka nestojí za nič a to sporenie je väčšinou drahé a menej výhodné ako sporiaci účet či termínovaný vklad v banke, kde máte peniaze kedykoľvek k dispozícii a neplatíte za sporenie žiadne poplatky. Občas takého sporenie môže byť výhodné, ale určite nie na kratšiu dobu ako 15 - 20 rokov. Jednoducho povedané poistenie je od slova poistiť a preto sa cez neho v prvom rade zabezpečte a na sporenie, či investovanie hľadajte iné produkty ako tie, ktoré majú v názve slovo poistenie.

2. Omyl - idem šetriť, poistím sa len na 10 rokov, potom si spravím novú poistku- takto ušetrím pár € mesačne. Keď máte napríklad 30 rokov a poistíte sa do 40ky teda na 10 rokov, Vaše mesačné poistné bude nižšie ako keby ste sa poistili až do dôchodkovú veku napr. 65 rokov. No usporené peniažky si doplatíte, keď si spravíte potom novú poistku. Len problém je v tom, že to už nemusíte byť pre nové zdravotné problémy poistiteľný vôbec, v tom lepšom prípade to bude možné za vyšší rizikový príplatok, nie len kvôli veku, ale aj kvôli zdravotnému stavu. Alebo Vás nepoistia na niektoré riziká, resp. s výlukami. Preto sa poisťujte ideálne až do dôchodkového veku.

3. Omyl - stačí mi úrazové poistenie, znovu ušetrím nejaké peniaze. Úrazové poistenie nie je dostatočné ani pre deti nie to ešte pre dospelých so záväzkami a deťmi. Dávnejšie, kým ponuka poistenia na Slovensku nebola na takej úrovni ako dnes, bola jediná možnosť pre tých, ktorí nechceli s poistením aj sporiť - úrazové poistenie. Dnes to už neplatí, máme tu produkty životného poistenie, kde nie je potrebné ani euro mesačne dať do sporenia aj keď produkt obsahuje slovo „investičné" a najmä produkty rizikového životného poistenia. Kde dokonca v podstate neexistuje spodná hranica mesačného poistného, takže sa dá poistiť aj za menej ako 10 € mesačne, čo je vhodné za tú sumu napríklad pre deti. Inak ešte som nevysvetlil prečo vlastne nie úrazové: tak jednoducho preto, že tam nepoistite smrť inú ako úrazom a čo je horšie nepoistíte tam, ani kritické choroby, ani práceneschopnosť, čo sú jedny z najdôležitejších poistných rizík, konkrétne kritické choroby by mali byť určite súčasťou aj poistenia detí, nehovoriac o dospelých ľuďoch so záväzkami.

4. Omyl - zatajím skutočný zdravotný stav, ušetrím na poistnom - Znovu je to občas spôsobené klientom, občas možno aj zlou radou sprostredkovateľa. No pravda je taká, že ak si poisťovňa nezistí cez lekára Váš skutočný zdravotný stav už pri vstupe do poistenia tak verte tomu, že najneskôr pri poistnej udalosti. A vtedy Vám môže odmietnuť plnenie, prípadne ho krátiť, v najhoršom prípade Vám úplne zruší poistku, na čo má v tomto prípade právo podľa Občianskeho zákonníka. Takže jednoznačná rada znie: vypíšte pravdivo zdravotný dotazník v zmluve a uvidíte, možno je to maličkosť a nebude to mať žiadny vplyv na zmluvu, možno budete platiť vyššie poistné pre vyššiu rizikovosť... No jedno je isté, budete vedieť, že ak platíte za konkrétne riziko, tak ak skutočne dôjde ku poistnej udalosti, bude aj riadne vyplatené.

5. Omyl - ľudia nemajú poistené základné najdôležitejšie riziká, ak aj áno tak na nedostatočné sumy. Z rôznych dôvodov či už znovu za účelom „ušetriť" alebo jednoducho nevedomosti mnohí ľudia nemajú poistené tie najdôležitejšie riziká v životnej poistke. Je to:

Smrť (tú treba kombinovať smrť následkom úrazu, ktorá je veľmi lacná so smrťou z akejkoľvek príčiny, teda nie len spôsobenú úrazom). Poistite si ju na takú sumu, aby z nej pozostalí vyžili najmenej 1 až 3 roky a berte do úvahy aj Vaše záväzky, teda hypotéku, úvery, lízing.

Trvalé následky úrazu - toto riziko by mal mať poistené každý, aj malé detí. Poistite si ho najmenej na trojnásobok ročného príjmu + progresiu.

Kritické choroby (infarkt, rakovina, skleróza, náročné operácie a desiatky ďalších ) je to drahšie poistenie, ale bez neho môže byť poistka pri nastaní takejto situácie na nič. Radšej si ho poistite na nižšiu sumu, aká by bola ideálna pri Vašom príjme ako vôbec. Ideálne na dvojročný príjem, no aspoň ten ročný, keďže to nie je najlacnejšie riziko.

Poistenie pracovnej neschopnosti - Sociálna poisťovňa Vám vyplatí len zhruba polovicu Vášho príjmu, no väčšina ľudí potrebuje celý príjem na vykrytie svojich výdavkov. Na to slúži komerčné pripoistenie PN, teda na vykrytie rozdielu medzi tým, čo dostanete zo Sociálnej poisťovne avýpadkom príjmu počas PN.

Denné odškodné počas liečby úrazu - Zo všetkých menovaných najmenej dôležité, keďže ho pomerne dobre nahrádza poistenie PN. Častokrát Vám aj „poradcovia" v oblekoch tváriaci sa veľmi profesionálne spravia zmluvu, kde máte poistené toto riziko, no nemáte poistenú PN. Treba si však uvedomiť, že PN rieši výpadok príjmu aj z dôvodu choroby, aj z dôvodu úrazu, zatiaľ čo toto len z dôvodu úrazu!

Medzi ďalšie riziká, ktoré si môžete poistiť, ak Vám to dovoľuje Váš limit na mesačné poistné patria : invalidita (v podstate už aspoň čiastočne vyriešená trvalými následkami úrazu a kritickými chorobami), pobyt v nemocnici (treba si uvedomiť, že dnes je už nemocničná liečba veľmi krátka...). Chirurgický zákrok a mnoho ďalších rizík, ktoré sa dajú poistiť.

6. Omyl - žiadnu poistku nepotrebujem radšej tie peniaze ušetrím či investujem. Verím, že väčšine ľudí ani netreba vysvetľovať dôvod, prečo je to omyl. Ale fajn, vysvetlím, takže prečo je to hlúposť ? Lebo si zoberme príklad bežný Slovák zarába 600 € mesačne v čistom, ak nemá vážne zdravotné problémy, ani vysoko rizikové povolanie vie sa kvalitne poistiť už za asi 25 € mesačne. V takom poistení bude mať poistenú smrť zhruba na 7000 €, smrť úrazom na ďalších 10 000 €, kritické choroby na 7000 €, trvalé následky úrazom na 20 000 € (aj s progresívnym plnením, čiže táto suma môže ešte rásť podľa závažnosti úrazu s následkami) a bude mať vykrytú PN tak, aby nedostal len cca 300 € zo Sociálnej poisťovne, ale plných 600 €.

Ja sa pýtam tých, ktorí stále nepochopili, za aký čas si tento človek našporí ušetrením 25 € mesačne tieto sumy ? Čo ak sa mu niečo stane skôr ako našporí čo i len 1200 € za 4 roky, ktoré mu však veľmi nepomôžu ? Poistenie funguje na princípe solidarity, čo znamená, že sa poistí napríklad 10 000 ľudí a 100 z nich dostane ročne nejaké väčšie plnenie, ktoré by si nikdy nenašporili z ušetrených peňazí za neplatenie poistenia. Poistenie je rovnako vhodné pre chudobných (tí ak majú mesačne 300 - 400 € tak sa poistia aj za 10 - 15 € mesačne, pre strednú vrstvu aj pre bohatých, pre ktorých je pár desiatok euro mesačne nič, takže radšej ich zaplatia, ako by mali prísť pre chorobu, či úraz o časť svojho majetku.

7. Omyl - ľudia sa riadia podľa emócií. Bohužiaľ väčšina ľudí sa riadi na základne emócií a častokrát ani nemajú inú možnosť, keďže finančná gramotnosť je na Slovensku pomerne nízka. Potom majú tendenciu veriť každému, kto príde v obleku, možno aj na drahom aute a pekne rozpráva, pretože väčšinou nevedia posúdiť, či rozpráva dobre alebo hlúposti. No je výborne oblečený, vonku má drahé auto, určite je to profesionál. Možno aj je. Ale z praxe viem, že viac je takýchto skôr šikovných veľmi dobre vyškolených a až premotivovaných predajcov, obchodníkov a možno len zaúverovaných ambicióznych ľudí vo firmách typu MLM. Tým nechcem povedať, že vo firmách typu MLM sú len neodborníci a nepoctivci a v iných typoch všetko profesionáli, to určite nie, to by nebolo férové ani pravdivé, určite sa aj v týchto spoločnostiach nachádzajú profesionáli, ktorých sa nechcem dotknúť. Rovnako mylné je myslieť si, že vo Vašej banke Vám poradia super produkt, predsa tá pani za okienkom už niečo vie... Realita je taká, že banky väčšinou predávajú poistky, ktoré by si inak asi ani nikto neuzavrel. A pani za okienkom je väčšinou určite väčší odborník do bankových produktov ako ja, ale do kvalitného nastavenia poistenia väčšinou analfabet a hlavne musí plniť plány ! Ďalej veríte pobočkám poisťovní, tie Vám však nikdy nepovedia, že vo vedľajšej poisťovni majú niečo, čo je konkrétne pre Vás výhodnejšie.

Tak ako ste na tom Vy? Tiež ste sa popálili počas uzatvárania životnej poistky ? Našli ste si v svojej zmluve, chyby na základe omylov, ktoré som vymenoval ? Alebo patríte k tým šťastlivcom, ktorí majú uzavretý naozaj kvalitný a spoľahlivý produkt ? Ak áno, tak Vám gratulujem ! Ešte jedna rada na záver, ak chcete poistku zmeniť, nikdy nerušte starú skôr, ako Vám poisťovňa schváli platnosť novej.

Komentáre Disqus.

Máte plnú hlavu projektov

okolo vášho domu, záhrady alebo rodiny?

Povedzte nám to a pusťte to z hlavy. Spojíme Vás s najlepšími dodávateľmi.
Hurá, poďme zariaďovať!
Táto webová stránka používa k zlepšeniu vašej skúsenosti súbory cookies. Ďalším používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Súhlasím