AKTUÁLNE


Callanova metóda naučí jazyk aj „večných začiatočníkov“

Rodina:Predávame nehnuteľnosti

Callanova metóda naučí jazyk aj „večných začiatočníkov“

Marek


Naučiť sa cudzí jazyk je tak trochu experiment, tak trochu alchýmia. Hľadanie spôsobu ako sa okrem rodnej reči s ľahkosťou a samozrejmosťou naučiť novú slovnú zásobu neustále napreduje. Medzi najúspešnejšie techniky vzdelávania patrí Callanova metóda založená na prirodzenej schopnosti človeka nasávať vedomosti o jazyku. Naučí vás jazyk (skoro) sama. Naučte sa myslieť v angličtine Hovorí sa, že pokiaľ si budeme vety stále iba prekladať, nikdy sa nenaučíme správne, efektívne a hlavne rýchlo komunikovať v cudzom jazyku. Túto bariéru búra Callanova metóda. „Metóda podľa R. Callana je prirodzený a jednoduchý spôsob výučby, snaží sa vytvoriť automatický reflex, aby študent nemusel príliš dlho rozmýšľať nad pravidlami, študent sa učí myslieť v angličtine. Na hodinách sa touto metódou veľa opakuje a týmto neustálym tréningom sa odstraňuje strach z rozprávania. Metóda je rýchlejšia a efektívnejšia ako klasické metódy, študent sa učí celé vety v anglickom slovoslede. Študent si slová pamätá z kontextu viet a nie opačne, vety si neskladá po jednom slove,“ vysvetľuje Ing. Anna Kontúrová zo ZENIT Academy. Metóda podľa R. Callana je zameraná na konverzáciu, je to angličtina v praxi. Študent takmer celú hodinu rozpráva, čím sa rýchlejšie zdokonaľuje Gramatika na príkladoch Memorovanie poučiek a gramatiky vedie k neistote. Vysvetľovanie princípov jazyka na konkrétnych prípadoch naopak podopiera piliere vzdelávania a vedie k úspechu. „Vyučovanie je dynamické a intenzívne, lektor vedie študenta k tomu, aby rozprával rýchlosťou hovorovej reči, čo sa osvedčuje v praxi. Metóda podľa R. Callana má 12 úrovní. Po skončení 7 úrovne je študent pripravený na Cambridge First Certificate in English (FCE), čo zodpovedá úrovni B2. Po skončení poslednej 12 úrovne Callanovej metódy je študent pripravený na Cambridge Certificate in Advanced English (CAE), čo zodpovedá úrovni C1,“ vysvetľuje úrovne zvládnutia jazyka Ing. Anna Kontúrová zo ZENIT Academy. Callanova metóda aj pre firmy V každej firme sa nájde mnoho pracovníkov, ktorí každoročne chodia zlepšovať svoje jazykové schopnosti na drahé kurzy. Pritom akoby stále ostávali v kategórii večného začiatočníka. To sa dá zmeniť vďaka ponuke kurzov šitých priamo pre firmy. „Zamestnanci nemusia nikam chodiť, kurzy prebiehajú priamo vo firme, hovorí ZENIT Academy. a dodáva, že otestujú študentov písomným a ústnym testovaným. „Je absolútne nevyhnutné zaradiť študentov podľa úrovne znalosti angličtiny, aby boli skupiny homogénne a nevytvárali sa priveľké rozdiely medzi jednotlivými študentmi počas štúdia. Takto zosúladené skupiny budú napredovať rýchlejšie,“ hovorí Ing. Anna Kontúrová zo ZENIT Academy. Samozrejmosťou je príprava kurzov šitých na mieru. U firemných zákazníkov sa berú v ZENIT Academy do úvahy priority a ciele zákazníka. Všetko sa potom prispôsobí úrovni znalosti zamestnancov a pravidelne testujeme a hodnotíme študentov z danej úrovne učiva. Zamestnávateľ je pravidelne informovaný o postupe študentov.   Chcete vyskúšať, ako bude kurz vo vašej firma vyzerať? ZENIT Academy pripraví ukážkovú hodinu bezplatne priamo vo vašej firme.      Jazyková škola ZENIT Academy je vzdelávacia inštitúcia zaoberajúca sa výučbou cudzích jazykov založenej na Callanovej metóde. Škola sa špecializuje aj na nemecký, španielsky, taliansky a ruský jazyk a výučbu pre širokú vrstvu obyvateľstva. Klienti si môžu vybrať zo širokej ponuky poskytovaných študijných programov a vo všetkých vedomostných úrovniach od začiatočníkov až po pokročilých. Svoje pobočky má v Banskej Bystrici, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši a Brezne. foto: ZENIT Academy. .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }

06.09.20145848
Nové trendy v jazykovom vzdelávaní

Rodina:Predávame nehnuteľnosti

Nové trendy v jazykovom vzdelávaní

Marek


Každá jazyková škola využíva svoje know-how na výučbu cudzích jazykov. Každý sa pritom učí inak a preto je rôznorodosť v prístupoch účelná. Systém výskumu ľudského učenia však stále napreduje a s ním prichádzajú aj nové, účinnejšie metódy vzdelávania, vďaka ktorým je zžitie sa s cudzou rečou jednoduchšie. Vedú neformálne postupy aj intenzívne kurzy v zahraničí. Trendy vo vzdelávaní Medzi súčasné trendy patrí čo najmenej formálneho vzdelávania. Základom je naučiť sa jazyk viac menej prirodzene. „V našich kurzoch netrváme na striktnom dodržiavaní nijakej konkrétnej metodiky, keďže jednotliví študenti majú rozličné potreby a štýly učenia. Základným pracovným materiálom každého kurzu je učebnica, ktorú lektori dopĺňajú ďalšími materiálmi podľa potrieb a záujmov študentov,“ hovorí o individuálnom prístupe Jana Ofúkaná z EuroTrend 21. Liberálnejší postup neznižuje úroveň. O tom hovorí aj Volis Academy: „Učitelia sú vyštudovaní pedagógovia, ktorí majú za sebou rôzne študijné pobyty v zahraničí. Okrem študentov v skupinových kurzoch majú skúsenosti i s výučbou vo veľkých spoločnostiach. Sú to milí ľudia, ktorí vás budú učiť s radosťou.“ Radosť z učenia je totiž základom úspechu. Moderná Callanova metóda Medzi novinky vo vyučovaní jazykov sa dostáva do popredia Callanova metóda. „Anglický jazyk vyučujeme Callanovou metódou. Táto metóda je veľmi dynamická a hlavne konverzačná, pri ktorej sa odbúrava stres z rozprávania. Pri výuke sa nepoužívajú učebnice, len prebieha konverzácia medzi lektorom a študentmi. Je založená na systéme otázok a odpovedí. Gramatika sa vysvetľuje hneď na príkladoch,“ hovorí Ivona Tarbajovská zo školy Charlot. „Pioniermi Callanovej metódy v Bratislave je Volis Academy ako jediná akreditovaná škola na výučbu anglického jazyka Callanovou metódou. Škola je akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako i Callan Method Organisation London,“ hovorí Volis a dodáva, že okrem anglického jazyka sa touto metódou dá študovať aj nemecký, francúzsky, španielsky a ruský jazyk. Technika je zameraná na menšie skupiny, s maximálnym počtom študentov osem. Intenzívna príprava na študijnom pobyte Pre tých, čo sa chcú naučiť jazyk intenzívne a v materskom prostredí prichádza do úvahy aj najintenzívnejší kurz v cudzej krajine. „Nástup na kurz je možný každý pondelok počas celého roka. Prihlásiť sa je možné mesiac pred odjazdom. Nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky, no pred odchodom absolvujú študenti online rozradzovací test, na základe ktorého sú zaradení do skupín. Kurzy sa konajú priamo v danej destinácii. Študenti si volia z kurzu: letný (20h/týždeň), základný(26h/týždeň), intenzívny(32h/týždeň),“ vysvetľuje Mgr. Vanda Nutárová z EF – Education First. Ich systém výučby je postavený na vyučovacom systéme Education First vyvinutom v spolupráci s Cambridge University. V cudzej krajine sa jazyk naučíte najlepšie, ale sami v cudzom svete neostanete. „Našou veľkou výhodou sú koordinátori, ktorí sa nachádzajú priamo na mieste. Tí sú študentom neustále k dispozícii a pomôžu im v prípade, že je to potrebné. Študenti komunikujú priamo na mieste s koordinátormi, pre rodičov sme tu k dispozícii my v kancelárii v Bratislave. Ak niečo rodič potrebuje, kontaktuje nás a my už oslovujeme priamo koordinátorov v destinácii alebo centrálu vo Viedni,“ vysvetľuje Vanda Nutárová z EF – Education First výhody štúdia priamo v zahraničí. foto:cesalanguages.com, globalvillage.com .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }

05.09.20146725
Čo si overiť pred nástupom do jazykovej školy?

Rodina:Predávame nehnuteľnosti

Čo si overiť pred nástupom do jazykovej školy?

Marek


V každom meste je minimálne jedna. Líšia sa úrovňou, kvalitou pedagogického zboru, možnosťami výučby aj cenou. Jazykové školy sú pre niekoho možnosťou ako sa naučiť jazyk, alebo ich využiť na doplnenie učiva zo školy. Spýtali sme sa vybraných škôl, na čo by mal byť klient ostražitý pri výbere. Kedy sa možno prihlásiť Jazykový kurz a jeho spôsob výučby bude mať v konečnom dôsledku aj dopad na to, ako je potrebné sa do kurzu zahlásiť. V niektorých školách kurzy kopírujú školský rok, niekde vás privítajú radi počas celého roka. „V školskom roku 2014/15 ponúkame trimestrálne kurzy pre dospelých a mládež od 14 rokov. Kurzy sa konajú dvakrát týždenne, prihlásiť sa treba do 17.9,“ vysvetľuje Jana Ofúkaná z EuroTrend 21. Pre tých, ktorí však po nástupe do školy zistia, že by potrebovali doučovanie, existujú kurzy, do ktorých sa dá prihlásiť aj v priebehu roka. „Prihlásiť sa do kurzu je možné celoročne, ak je vypísaný nový kurz. Kurzy sú dvojmesačné a otvárajú sa priebežne," hovorí Ivona Tarbajovská zo školy Charlot. Je možné doplniť kurzom učivo zo školy? Prihlásenie počas roka má jednu výhodu, obvykle kurzy kopírujú vzdelávanie škôl a tak je možné s deťmi prejsť práve tie oblasti, ktorým v škole neporozumeli. „Deti do skupín zaraďujeme na základe už prebratej látky v škole. Ale často sa stáva, že si chcú aj zopakovať už prebraté učivo zo školy, nakoľko veľa učiva im nie je jasného,“ dopĺňa Ivona Tarbajovská zo školy Charlot. Presnosť testu a ukážková hodina „Študentom radi poradíme pri výbere vhodnej úrovne a majú tiež možnosť absolvovať zaraďovací písomný test, prípadne osobný rozhovor. V kurzoch vyučujú kvalifikovaní, skúsení a tvoriví lektori, ktorí dokážu obsah a spôsob vedenia kurzu prispôsobiť potrebám študentov a do maximálnej možnej miery rozvinúť ich schopnosť efektívne komunikovať v každodennom živote,“ prezentuje Jana Ofúkaná z EuroTrend 21. Obvykle je pred vstupom do kurzu potrebný test. Nie je to prijímacia skúška, ale hodnotenie miery vedomostí. Presné zatriedenie omnoho lepšie vystihne potreby vzdelávania. Samozrejmosťou by mala byť aj ukážková hodina zdarma, ktorá naznačí, či vám štýl a úroveň budú vyhovovať. „Pred každým kurzom organizujeme ukážkové hodiny zdarma, na ktorých si študenti môžu vyskúšať metódu, taktiež poskytujeme poradenstvo ohľadne úrovne - na základe individuálneho stretnutia a preskúšania, taktiež poskytujeme online test,“ hovorí o volis. Pre rodičov dáva hodnotnú radu aj Silvia Holéczyová z Your Choice: „Pri zápise rodičom pomáhame s výberom vhodného kurzu pre dieťa, rodičia majú možnosť si prísť pozrieť ukážkovú hodinu aj s dieťaťom a dostávajú od nás pravidelný reporting o tom, čo sa na hodinách preberá.“ Informácie o priebehu kurzu sú vždy dobrou spätnou väzbou. Zameškané učivo si vypýtajte mailom! Nie vždy je možné sa hodiny zúčastniť či už zo zdravotných, alebo osobných dôvodov. Je dobré zistiť, ako je možné zameškané učivo nahradiť. Bežným štandardom sa stáva aj internetová komunikácia. „Ak sa študent nemôže na hodine zúčastniť, radi mu zašleme prehľad preberaného učiva mailom, aby si ho mohol prejsť v rámci samoštúdia a nestratil kontakt s dianím v kurze. Po návrate do kurzu mu lektor ochotne vysvetlí prípadné nejasnosti,“ hovorí Jana Ofúkaná z EuroTrend 21. Vo Volis Academy ponúkajú ak možnosť zúčastniť sa hodiny s inou skupinou.   Príklady cien jazykových škôl z celého Slovenska nájdete TU.       .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }

05.09.20145300
50  Jazykových škôl z celého Slovenska

Rodina:Predávame nehnuteľnosti

50 Jazykových škôl z celého Slovenska

Adriana Peťková


Jazyky teraz už potrebujú vedieť deti, ktoré sa začínajú učiť čítať, či písať a dokonca najlepšie je učiť ich cudzí jazyk už od prvých rôčkov. Je na vás, čo pre svoje dieťa vyberiete, my vám inšpiratívne ponúkame 50 jazykových škôl na celom Slovensku, ktoré majú naozaj bohatý výber:   JAZYKOVÉ POBYTY Bratislava, Štefánikova   Cena: individuálna Vek: 10 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové prázdniny, školské výlety, príprava na maturitu, krátkodobé pobyty, dlhodobé pobyty, kurzy     Široké spektrum ponúkaných možností a veľa potrebných informácií na stránke STUDENT AGENCY Bratislava, Obchodná   Cena: 12 € / 45 min (individuálne vyučovanie) Vek: x- neobmedzene Ponuka: jazykové a študijné pobyty, pracovné a au pair pobyty, cestovanie na mieru       Okrem študijných pobytov majú v ponuke aj letenky, či cestovné lístky a organizujú zájazdy do zahraničia EUROTREND 21 Bratislava, Námestie slobody   Cena: individuálna Vek: 8 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, jazykové pobyty       Okrem spomínanej ponuky sprostredkúvajú aj letné intenzívne kurzy, či produkty šité na mieru CLASS Bratislava, Rezedová   Cena: 214 € / kurz angličtiny (začiatočníci) Vek: 7 - neobmedzene Ponuka: výučba angličtiny, kurzy angličtiny pre rôzne vekové skupiny       Okrem iného pre verejnosť sprostredkuje interaktívne a dynamické kurzy v malých skupinách WATTSENGLISH SLOVAKIA Bratislava, Pri Starej Prachárni   Cena: 273 € / trimester (kurzy angličtiny pre škôlkarov) Vek: 3 roky - 15 rokov Ponuka: kurzy angličtiny, letné kurzy, tábory, klub pre deti       Od septembra spúšťajú projekt licencovanej bilingválnej škôlky  FIALENKA Ivanka pri Dunaji, Révova   Cena: 36 € / mesiac (deti v predškolskom veku) Vek: 3 roky - 7 rokov Ponuka: materská škola, krúžky, výučba angličtiny pre deti, angličtina pre mamičky na MD, babysitting       Vyučujú angličtinu už detičky v materskej škôlke a majú takú možnosť aj ich mamičky VOLIS ACADEMY Bratislava, Štefánikova   Cena: 47 €/ 5 hodín konverzačného kurzu v malej skupine Vek: 7 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, príprava na certifikáty, kurzy pre deti, firemné kurzy, maturitná príprava        Škola dokonca pripravuje aj na pohovor v cudzom jazyku YOUR CHOICE Trnava, Agátová   Cena: individuálna Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: výučba jazykov, príprava na maturitu, na certifikát, na prijímačky,        Vyučujú aj metódou Wattsenglish, pri ktorej deti využívajú svoju fantáziu a hravosť SVET JAZYKOV Trnava, Seredská   Cena: 12,5 € / 1 vyučovacia hodina pre 1 osobu Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, preklady, tlmočenie       Vyučujúca sa začala učiť cudzie jazyky keď mala 10 rokov. Ovláda ruštinu, nemčinu, angličtinu aj španielčinu. Je učiteľkou cudzích jazykov a tanca  YOUR'S COOL Trnava, Námestie Jozefa Herdu   Cena: 14 € / 50 min (individuálny kurz) Vek: 6 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, certifikáty, preklady, detská jazyková škola, tábor       Ich kurzy môžete absolvovať aj pri mori a okrem iného majú aj burzu kníh LANGUAGE CLUB Trnava, Paulínska   Cena: 165 € / polointenzívny kurz (skupinové vyučovanie) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: skupinové, individuálne, firemné kurzy       Vzučovanie prebieha tiež v Callanovej metóde a ich ukážkové hodiny prebiehajú každý deň cez pracovné dni, stačí sa len objednať VALLIS Trnava, Trhová   Cena: 169 € / 1 trimester (skupinové vyučovanie) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, odborné kurzy, certifikáty, preklady a tlmočenie       Škola funguje aj v lete, aj tento rok napríklad organizovala Detskú letnú anglickú akadémiu EDUCENTA Nitra, Adámiho   Cena: 90 € / polointenzívny kurz (skupinové vyučovanie pre deti) Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, individuálna výučba, výučba vo firmách, certifikáty, maturita, preklady       Jazykové kurzy sú pripravené pre všetky vekové kategórie a vstupný test je zdarma CEFL Nitra, Fraňa Mojtu   Cena: 165 € / 64 vyučovacích hodín (všeobecná angličtina A1 - B2) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazyková výučba, príprava na skúšky, prekladateľský servis       Vyučujúci absolvovali dlhodobý študijný pobyt v anglicky hovoriacich krajinách ACADEMIA OLÉ Levice, Sládkovičova   Cena: individuálna Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: kurzy anglického jazyka, kurzy španielskeho jazyka       Výučba prebieha v dvoch formách  a to buď v štandardných skupinových kurzoch alebo individuálnou formou GO Nitra, Sládkovičova   Cena: 99 € / šk. polrok (deti 4 - 5 rokov) Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: skupinové, individuálne kurzy, kurzy pre deti a firmy, preklady a tlmočenie       Všetky online vstupné testy a prihlášky do kurzov môžete priamo vypĺňať na ich stránke ELITE Topoľčany, Štúrova   Cena: 115 € / 28 hod (štandard angličtina, nemčina) Vek: 7 rokov - neobmedzene Ponuka: štandard, individuáln ekurzy, business english, maturita bez stresu, pre deti, pre seniorov, tábory       Vúčba prebieha metódou Direct method, prostredníctvom ktorej na hodinách konverzujete oveľa častejšie FAST & EASY Topoľčany, Ulica Škultétyho   Cena: 12,5 € / hodina (individuálny kurz) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: kurzy, jazykové preklady, prípravné centrum       Využívajú  Callanovu metódu výučby anglckého jazyka ÚSPECH Nové Zámky   Cena: 9 € / 40 min (individuálny štandardný jazykový kurz) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, jazykové certifikáty, náhrada maturity, preklady       Ponúkajú výučbu v 9 cudzích jazykoch CHARLOT Trenčín, M. Rázusa   Cena: 130 € (polointenzívny kurz angličtiny) Vek: 6 rokov - neobmedzene Ponuka: výučba jazykov, kurzy, príprava na skúšky       Zdôrazňujú výučbu anglického jazyka Callanovou metódou JŠ V TRENČÍNE Trenčín, Ulica 1. mája   Cena: 103€ / kurz (intenzívny prípravný kurz na štátnu skúšku z angličtiny) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: vyučovanie jazykov, rýchlokurz, letné kurzy, english for busy people, príprava na štátnu skúšku       Štúdium na JŠ sa končí jazykovou skúškou LANGUAGE & PARTNER Trenčín, Legionárska   Cena: 4 € / 45 min (skupinové vyučovanie - konverzačné kurzy) Vek: 3 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy pre deti a mládeš, pre dospelých a firmy, cesrtifikáty       Ponúkajú tiež štúdium v zahraničí JŠ POVAŽSKÁ BYSTRICA Považská Bystrica, Rastislavova ulica   Cena: 60€ / 1. polrok (skupinové vyučovanie študenti) Vek: 7 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, konverzačné kurzy, kurz obchodnej angličtiny       JŠ je súčasťou Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici CANADIAN LANGUAGE SCHOOL Trenčín, Palackého   Cena: 220€ / 5 mesiacov (angličtina) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: 5 mesačné denné intenzívne štúdium       Pri výučbe využívajú metódu Three Synergetic Competencies, ktorá sa používa v Kanade pre prisťahovalcov = písanie, rozprávanie, porozumenie SARJA Žilina, Framborská   Cena: 115,20 € - 1.časť kurzu Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: výučba cudzích jazykov, príprava na maturitu, kurzy       Ponúkajú bezplatné ukážkové hodiny počas celého roka MOBILE COLLEGE Žilina, ul.Republiky   Cena: individuálna Vek: x - neobmedzene Ponuka: práca v zahraničí, práca a štúdium, jazykové pobyty, štúdium v zahraničí, práca na lodi, školské výlety       Agentúra sprostredkúva okrem kurzov aj štúdium a prácu v zahraničí, čo si môžu študenti spolu skombinovať HLAVIČKA Kysucké Nové mesto, Neslušská cesta   Cena: 8€ / 45 min (individuálny kurz) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, preklady, tlmočenie, jazyková asistencia       Vyučujúca má bohaté skúsenosti, absolvovala napríklad polročnú stáž na Université Marc Bloch v Strasbourgu, či  Inštitút tlmočníkov, prekladateľov a medzinárodných vzťahov AUREA Martin, Námestie SNP   Cena: 156€ / kurz (1 semester) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, preklady a tlmočenie       Okrem jazykovej školy je to súčasne aj personálna agentúra INŠTITÚT JAZYKOV A VZDELÁVANIA Žilina, Národná   Cena: individuálna Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, kurz účtovníctva, počítačové kurzy, úradné preklady       Ponuka ich služieb je v 30tich mestách na Slovensku VIVEUS Žilina, Romualda Zaymusa   Cena: individuálna Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy pre deti, mládež, dospelých, medzinárodné skúšky       Organizujú aj jazykové pobyty JŠ V ŽILINE Žilina, Veľká okružná   Cena: 69 eur/ celý rok (študenti do 25 rokov skupinové vyučovanie) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, štátne skúšky,       Organizujú tiež zahraničné zájazdy ZENIT ACADEMY Banská Bystrica, Robotnícka   Cena: 120 eur/32 h (anglický jazyk) Vek: Ponuka: jazykové kurzy       Zameriavajú sa na spôsob výučby Callanovou metódou ( konverzácia, prirodzený a jednoduchý spôsob výučby) MAGICA ACADEMY Banská Bystrica, Hurbanova   Cena: individuálna Vek: 1 rok - neobmedzene Ponuka: rozprávková angličtina, angličtina pre dospelých a študentov, tábory       Okrem výučby jazykov oslovujú aj rodičov a najmä ich deti prostredníctvom denných a pobytových táborov EASY SCHOOL Banská Bystrica, Rudohorská   Cena: 219€ / celoročný kurz pre deti  Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: celoročné kurzy angličtiny a nemčiny, kurzy pre deti, firmy, individuálne kurzy, certifikáty, preklady, tlmočenie       Orientujú sa na menšie skupiny, pri skupinovom vyučovaní je maximálne 12 študentov UNIVERSA Banská Bystrica, Kuzmányho   Cena: 220€ / šk. rok (Universáčik - 1. stupeň DJŠ) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazyková príprava pre stredoškolákov, denné jednoročné pomaturitné štúdium, jazykové vzdelávanie pre dospelých, pre firmy, krátkodobé jazykové kurzy, individuálna vúučba       V ponuke je aj Detská jazyková škola Universáčik ZARAZ Žiar nad Hronom, Záhradná   Cena: 11€ / hodina (pri objednávke 16 hodín kurzu) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy pre firmy, jazykové pobyty, preklady, tlmočenie       Vyučujú pomocou Callanovej metódy SPEAK Banská Bystrica, M. Rázusa   Cena: 239€ / kurz (deti 4 - 6 rokov) Vek: 4 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy pre deti a mládež, pre dospelých, maturitný kurz, letné kurzy, pobyty v zahraničí       Škola zastáva komunikačné metódy, aby študenti rozprávali v anglickom jazyku ALBION Banská Bystrica, ČSA   Cena: 270€ / detský kurz Vek: 5 rokov - neobmedzene Odbory: jazykové kurzy, letné kurzy, jazykovo - poznávacie pobyty, jazykové kurzy nemčiny rpe opatrovateľky, detské kurzy, jazykové kurzy pre maturantov, kurzy angličtiny       Žiaci základných a stredných škôl cez nich môžu ísť na jazykové a poznávacie pobyty do Škótska, Írska, francúzska... PROGRESS ENGLISH ACADEMY Prešov, Jarková   Cena: 79€ / kurz (maturanti) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: kurzy pre verejnosť, individuálne kurzy, firemné kurzy, detské kurzy, kurzy pre seniorov       Máte možnosť u nich študovať aj individuálne one-to-one VAV Prešov, Hlavná   Cena: 89€ / 30 hodín  (všeobecný kurz) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, kurz nemčiny pre opatrovateľky       Ponúkajú tiež opatrovateľské kurzy RESTA Svidník, Pavlovičova   Cena: 130€ / kurz (všeobecná angličtina) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: všeobecná angličtina, všeobecná španielčina, angličtina pre deti, kurzy, individuálne doučovanie        Pre študentov školy je okrem jazykových kurzov na budúci školský rok v ponuke aj 7 dňový jazykový pobyt v Dubline LITE Poprad, Námestie sv. Egídia   Cena: individuálna Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: detské kurzy, individuálne kurzy, firemné kurzy, kurzy pre verejnosť, príprava na maturitu, detské kurzy       Na každej hodine je zadaná konverzačná téma, prípadne gramatika. Najskôr sa študenti naučia slovíčka a neskôr na danú tému komunikujú LANGUAGE CENTRE Prešov, Hlavná   Cena: 99€ / 42 hod (začiatočníci) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, jazykové preklady       Okrem iného vyučujú aj japonský, arabský, či grécky jazyk TARGET Prešov, Levočská   Cena: individuálna Vek: 3 roky - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy, pobytové kurzy       Škola je držiteľom medzinárodných licencií na výučbu cudzích jazykov pre deti aj dospelých JAZYKOVÁ ŠKOLA PREŠOV Prešov, Plzenská   Cena: individuálna Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy       Škola má oprávnenie vykonávať jazykové skúšky IVEGA Košice, Letná ulica   Cena: 17€ / vyučovacia hodina (individuálny kurz dospelí) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: krátkodobé aj dlhodobé kurzy pre rôzne vekové kategórie na viacerých úrovniach, prekladateľské služby       Jazyková škola funguje aj ako jazykové kníhkupectvo VISTA Košice, Moldavská cesta   Cena: individuálna Vek: 7 rokov - neobmedzene Ponuka: kurzy angličtiny dospelí, firmy, maturanti, teens, deti       Škola má nie len kurzy všeobecnej a obchodnej angličtiny, ale ich kurzy sú tiež zamerané na predajné zručnosti START Košice, Hlavná   Cena: individuálna Vek: 10 rokov - neobmedzene Ponuka: kurzy angličtiny, preklady       Základy angličtiny majú rozpísané na stránke aj v článkoch UNITED! Košice, Kukučínova   Cena: 16, 59 € / 50 min (individuálne vyučovanie) Vek: x rokov - neobmedzene Ponuka: skupinové a individuálne kurzy angličtiny       Na stránke v študentskej zóne nájdete tabuľku, v ktorej si môžete stiahnuť archív mp3 nahrávok s vami želanou úrovňou Callanovej metódy JAZYKOVÁ ŠKOLA V KOŠICIACH Košice, Hlavná   Cena: 94,50 € / štátna jazyková skúška pre študentov jš Vek: 15 rokov - neobmedzene Ponuka: jazykové kurzy       Počas školského roka je možné prihlásiť sa na štúdium po konzultácii s príslušným vyučujúcim v prípade, že je v kurze voľné miesto          fotografia: www.bitesizedlanguages.com  

04.09.20146742
Výcvik psov je veda, ktorú sa treba naučiť!

Rodina:Predávame nehnuteľnosti

Výcvik psov je veda, ktorú sa treba naučiť!

Marek


Mať psíka je nielen radosť, ale aj zodpovednosť. Správnu výchovu potrebujeme psovi vštepiť nielen kvôli tomu, aby si dokázal sadnúť a ľahnúť. Ide o bezpečnosť, zodpovednosť, ale aj samotné šľachtenie psíka. Aj tu ale platí, že neučený človek je hotový kat. Nový psík v novom byte Dôležité je, aby si nový psík v byte zvykol na ľudí, svoje meno a priestory. Je potrebné vyhradiť psíkovi jeho miesto. Pomaly prispôsobujeme psíka na obojok, vôdzku, režim jedla. Najčastejší problém však býva venčenie. „Je potrebné nastaviť krmný režim tak, aby nemal jedlo k dispozícii neustále a následne nemal potrebu neustáleho vylučovania. V istých intervaloch mu dávame potravu aj vychádzky. Potrebuje režim. So šteniatkami je potrebné ísť von aj päťkrát, preto je dôležité si na psíka spraviť čas. Vziať si prípadne na pár dní dovolenku a ostať s ním doma. Nie vziať si šteniatko a na druhý deň ho nechať samé niekoľko hodín“, hovorí Bc. Lenka Mauricová z Canis Mauris Naturally. Psovi treba stanoviť hranice S výchovou musíme začať od prvého dňa. Nech je psík akokoľvek milý, potrebuje určiť hranice. Nesmie mať pocit, že si môže všetko dovoliť. Táto predstava mu totiž zostane aj neskôr. „Malému šteniatku majitelia niekedy všetko dovolia. Skákať, ísť do postele, hrýzť ruky človeka formou hry... pes to potom berie ako zábavu, ak nastane starší vek, pes je naučený, že hrýzť je hra a tu nastáva problém. Je potrebné stanoviť okamžite pravidlá a zabrániť tomu.“ Láska ku psíkovi je veľmi potrebná no zároveň sú dôležité aj určité "pravidlá hry",  zdôrazňuje Lenka Mauricová z Canis Mauris Naturally. V opačnom prípade budú mať majitelia psíka, s ktorým si v neskoršom veku nebudú vedieť poradiť a bude obťažovať ich, ako aj okolie. Výcvik pod dozorom je najideálnejšia forma Ako pristupovať správne k výchove psa? Túto otázku má zodpovedanú máloktorý majiteľ pred tým, ako si prinesie domov malé šteniatko. Je možné výchovu psa zveriť odborníkom, no v tom prípade sa majiteľ o psovi sám veľa nenaučí. Pes nie je stroj a bude rešpektovať len toho kto s ním bude vedieť. Preto neskúsený majiteľ môže strácať u psa autoritu a výcvik skrátka nebude fungovať. Lenka Mauricová z Canis Mauris Naturally tvrdí, že najideálnejšie je, ak si psa trénuje s odborným dozorom majiteľ sám. Výcvik psíka a práca s ním totiž upevňuje vzťah medzi psom a človekom.Netreba zabúdať že úspešný výcvik psa je hlavne o skúsenostiach a zručnosti jeho majiteľa. Ponuka kurzov:  - Kurz pre šteniatka je osem lekcií raz do týždňa určené pre šteniatka od 3 mesiacov. Na kurze sa majitelia učia odstraňovať a predchádzať zlozvykom šteniatka. Šteniatka sa učia na obojok, vôdzku, socializujú sa, zároveň sa na kurze dozvie veľa aj sám majiteľ.   - Pre starších psov je v ponuke intenzívnejší kurz v dĺžke trvania 2,5 mesiaca dvakrát do týždňa.  Ide o kurz základnej poslušnosti Rodinného psa. Pri tréningu využívame pozitívnu motiváciu, aby psíka tréning bavil ako aj dôslednosť, čo je tajomstvom úspechu pri práci so zvieratami. Kurz obsahuje všetky potrebné cviky a tréning, ktorý zo psíka spraví ovládateľného rodinného miláčika, čo nesmierne uľahčuje život so psíkom. Okrem praktickej časti tréningu má kurz aj teoretickú časť, ako aj tréning v teréne. Na konci kurzu majiteľ spolu so psíkom skladá skúšku. Po jej úspešnom absolvovaní obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu. Ako hovoríme, základné kynologické vzdelanie by mal mať každý majiteľ a jeho pes. Psom treba dať priestor na vybitie Niektoré psy potrebujú skrátka viac vybitia energie, či tréning inteligencie. Inak sa  nudia a stávajú sa problémové a nespokojné. Poľovné, športové, či bojovné psy nemôžu žiť systémom prechádzka a domov, skrátka stereotyp. Psy nutne potrebujú činnosť. Preto v Canis Mauris Naturally ponúkajú aj športové aktivity a hry, kde môžu psy vybiť svoju energiu, či rozvíjať inteligenciu.Športu sa dá totiž venovať aj s Vašim psíkom. Už aj na Slovensku máme možnosti psích aktivít s profesionálmi. Je to veľké obohatenia ako pre psíka, tak aj pre majiteľa. Stačí to len skúsiť. Práve zábavné aktivity robia z psieho miláčika ešte lepšieho a vernejšieho kamaráta. Prevychovať sa dá aj starší pes Mnoho ľudí si osvojí psíka z útulku alebo si prisvojí aj staršieho psa. Ako je to však s výchovou? Platí to známe, že starého psa novým kúskom nenaučíme? Lenka Mauricová z Canis Mauris Naturally si to nemyslí a vysvetľuje: „Dá sa prevychovať aj psík z útulku, rovnako staršieho psíka môžeme naučiť poslušnosti, či náprave chovania. Je to však o niečo dlhšia práca, ako pri šteniatkach, ale poskytujeme záujemcom aj takúto možnosť výcviku.“ Samozrejme základom bude dôslednosť majiteľa a jeho zodpovedný prístup k psíkovi.   foto: Canis Mauris Naturally .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }

26.08.20146220
Chcete si vybrať správneho výrobcu krojov ?

Rodina:Predávame nehnuteľnosti

Chcete si vybrať správneho výrobcu krojov ?

Grác


Ak má zákazník záujem o výrobu kroja, musí sa tak trochu stať sám odborníkom. Pre začiatok by som odporučil návštevu galantérie- obchodu z gombíkmi, ihlami a nitami, krajkami a stužkami ... Stužky a krajky a vyšívanie A o tie stužky a krajky ide. Treba si prezrieť a spýtať sa predávajúceho, hlavne na krajky strojovo vyrábané, a uložiť si ich do pamäte. Pri prehliadaní stránok výrobcov krojov potom isto rozpozná košeľu z našitou továrenskou krajkou od ručne vyšívanej košeľe krížikovou, či inou výšivkou. Pri návšteve iného obchodu - metrového textilu - je dobré zaujímať sa o materiály, z čistej bavlny, ľanu a vlny. Pozor si musí dávať hlavne na obsah polyesterových a iných umelých prímesí. Dôležité sú referencie Pri samotnej návšteve prezentačnej stránky výrobcu krojov odporúčam hlavne nájsť preferencie a výsledky práce výrobcu. Nezanedbateľná nesmie byť ani galéria výrobkov alebo odborné vysvetlenie o práci, ktorú výrobca vykonáva a ponúka. Pre budúcnosť a kôli získaniu záruk je najdôležitejšie, ako dlho pôsobí výrobca v danej oblasti a či má vôbec podnikateľské oprávnenie. Pracujte s informáciami   Pri samostatnom oslovení výrobcu je potrebné mať pripravené podklady o tom, z akej oblasti chcete kroj, čo všetko by mal obsahovať, prezrieť si prípadne stránky Google a vyčleniť si v obrázkoch, čo chcete či sa Vám páči. Pri emailovej komunikácii je potrebné všetky informácie, včetne obrazových príloh poskytnúť výrobcovi, aby vedel vytvoriť čo najpresnejší rozpočet a cenovú ponuku. Pri telefonickom rozhovore bude treba jasne a zrozumiteľne pretlmočiť požiadavky, opis kroja a jeho častí. Pre seriózne rozhodnutie si musíte nechať dostatok priestoru i času na odpovede, ďaľšiu komunikáciu alebo zisťovanie informácií. Nikdy nekupujte kroj, ak Vám tvrdia, že bude hotový o týždeň. Za prvé to nie je možné stihnúť, za druhé, nikto nevyrába kroje na sklad. Termín dodania a výsledná cena Po zistení všetkých informácií, najlepšie písomne cez e-mail, požiadajte výrobcu o Zmluvu o dielo. Tá musí obsahovať zodpovednú osobu dodávateľa ale i zákazníka, grafickú prílohu celého kroja i detailov, požadovaný zvolený materiál. Nesmie chýbať termín dodania diela, konečná cena za dielo ( už som počul i o prípadoch, keď si výrobca dodatočne navýšil cenu ) a spôsob platby, najlepšie na podnikateľský účet. Nikdy, opakujem, nikdy nehovorte cenovú ponuku tretej strane (konkurencii výrobcu, od ktorého ste cenovú ponuku dostali ), hlavne, ak si o ňu otvorene a drzo požiada. Za prvé - takú ponuku vieme podliezť všetci, stačí pár euro zľaviť. Za druhé - ak sa na takú vec niekto opýta, dajte mu radšej omnoho nižšiu cenu, napr. polovicu, a uvidíte reakciu, buď Vám to sľúbi, čo je o sebe samé dosť podozrivé, alebo spoluprácu odmietne, čo je dobrý signál, pretože vlastne bude súhlasiť s ponukou tej druhej strany. Ak Vám výrobca odmietne takúto zmluvu vystaviť, už s ním nekomunikujte. To je totižto jediná záruka, ktorú máte. Ak je výrobca dobrý, potrebuje svoj čas Na záver je treba dať veľký pozor na už spomínané termíny dodania diela. Nikto na Slovenskom trhu nevyrába kroje skladom, možno iba jednotlivé súčasti a komponenty, z ktorých potom celý komplex zloží, ale to si viete i Vy. Vyšívané veci pýtajte od vyšívkarky, súkenné od krajčíra, opasky a krpce od brašnárov a klobúky ... no hádajte. Ak Vám tiež niekto tvrdí, že vyrába všetko, alebo že to budete mať ako komplet lacnejšie, no porozmýšľajte sami ... Takže na výrobu kroja, ak je výrobca naozaj dobrý, musí mať svoj čas. Za prvé - je to proces neľahký a zdĺhavý, za druhé, ak je dobrý, pravdepodobne už nejaký kroj vyrába a ste v tom prípade v poradovníku.   Ak teda chcete mať kroj k Veľkonočným sviatkom, pripravovať sa treba už pred Vianocami.     .storka_nadpis{ font-size:16px; text-decoration:none; color:black; /*color:#0B58B7;*/ line-height:1.5em; display:block; clear:both; margin:15px 0px 15px 0px; font-weight:bold; } .storka_odstavec { font-size: 13px; line-height: 1.5em; color:#464646; } .storka_odstavec_blok { font-size: 13px; line-height: 1.5em; text-align:justify; color:#464646; }     fotky: www.gemerland.sk, www.zshladovka.edu.sk, www.galanterka.cz

10.04.201410279
Predaj nehnuteľnosti rýchlo, výhodne a bez starostí

Rodina:Predávame nehnuteľnosti

Predaj nehnuteľnosti rýchlo, výhodne a bez starostí

Martina Rybárová


Plánujete predať alebo prenajať nehnuteľnosť, no neviete, ako na to? Tu nezohráva hlavnú úlohu cena či interiér, no je toho omnoho viac. Musíte sa zamerať aj na marketing alebo prípadnú rekonštrukciu.   Je cena kľúčová? Ak by ste chceli zvýšiť cenu nehnuteľnosti, určite začnete premýšľať aj nad rekonštrukciou. Mikuláš Maczkó z RK Reality Kontakt má v tom úplne jasne. V článku „Môže rekonštrukcia zvýšiť cenu nehnuteľnosti?“ poukazuje na to, kedy sa to naozaj oplatí a kedy naopak nie. Upozorňuje ale aj na vysokú cenu, ktorá sa nemusí vyplatiť. Ak uvažujete, že si postavíte vlastný dom, no neviete si vybrať pozemok, Peter Komora z MAXFIN REAL s. r. o. vám určite poradí. V článku „Projekty, stavby, pozemky pod jednou strechou“ vysvetľuje, ktorý pozemok je vhodný a prečo sa treba poradiť aj s architektom. Na čo myslieť ešte predtým? Ako prvé musí zákazníka zaujať inzerát, až neskôr samotná nehnuteľnosť. Pani Bc. Vasovčáková z J&MZ reality poukazuje na dôležitosť inzerátu. V článku „Prenájom ide oveľa ľahšie, keď viete, ako na to“ v stručnosti vysvetľuje aj to, čo má každá kvalitná zmluva obsahovať. Pri obhliadke si zákazník naozaj všetko obozretne všíma a zisťuje čo najviac. V článku „Čo si všimnúť pri každej obhliadke nehnuteľnosti?“ Gabriel Čeheľ z CBF Reality odporúča spoliehať sa na prvý dojem. Dozviete sa ale aj to, ako sa vyhnúť nečakaným prekvapeniam, hlavne tým nepríjemným. Prečo realitka? Určite si niektorý z vás myslia, že tieto rady vám postačia k tomu, aby ste nehnuteľnosť predali ľavou zadnou. Zabúdate ale na jednu podstatnú vec. Čas. Článok „Realitná kancelária Vám ušetrí množstvo času“ podčiarkuje koľko vecí musíte naozaj vybaviť. MONTREAL SK poukazuje na výhody, ktoré prinášajú a o čo všetko sa naozaj nemusíte starať. Oni to vybavia za vás. Matej Kucharič z Magnum Real je zase expert v marketingu. V článku „Dobrý marketing vám zaručí aj dobrý a rýchly predaj“ vysvetľuje, prečo je prezentácia nehnuteľnosti taká dôležitá a ako do toho všetkého zapadajú roky praxe. Svet realít aj pre vás Láka vás myšlienka stať sa realitným maklérom, no neviete, ako sa k tomu dostať? Marcel Kollár z ALL FOR YOU – reality s. r. o. vám všetko objasní. V článku „Realitný maklér môže zarábať neobmedzene“ načrtne to, kto sa môže stať maklérom a aký príjem ho čaká. Môžete sa stať aj mediátorom a pracovať vo svete realít. V článku „Mediácia – ideálny spôsob riešenia sporov pri nehnuteľnostiach“ vám Ing. Rastislav Palutka z Dream Reality s. r. o. vysvetlí, ako môže mediácia pomôcť pri sporoch a aké sú možnosti riešenia. Ak sa dvaja ľudia nevedia nijako dohodnúť, mediátor sa snaží nájsť medzi nimi spoločnú reč a priviesť ich k ideálnemu riešeniu. Je to naozaj množstvo rád, ktoré sú pre všetkých užitočné. Aj keď sa spoľahnete na kvalitnú realitnú kanceláriu, vždy je lepšie vedieť, čo všetko máte od nich očakávať. Chcete predsa predať čo najvýhodnejšie. Nechajte si teda poradiť. 

23.09.20158318
Mediácia- ideálny spôsob riešenia sporov pri nehnuteľnostiach

Rodina:Predávame nehnuteľnosti

Mediácia- ideálny spôsob riešenia sporov pri nehnuteľnostiach

Marek


Susedské spory, zle postavený plot, zabratú pozemok, či prechod cez pozemok. To všetko sú situácie, ktoré môžu byť pri nehnuteľnostiach spormi, čo dlhé roky sužujú obyvateľov. Mediácia je možnosť, ako za relatívne malé peniaze môžete rýchlo ukončiť nepríjemné hašterenie vzájomnou dohodou. Mediácia je o dohode V stručnosti možno povedať, že mediácia je proces, v ktorom nezainteresovaná tretia strana - mediátor - pomáha účastníkom sporu nájsť vzájomne prijateľné riešenie sporu. V praxi to znamená, že do sporu dvoch ľudí zasiahne osoba, ktorá reálne zhodnotí situáciu a poukáže na možné riešenia. „Základom mediácie však je fakt, že obe strany chcú konflikt urovnať, dohodnúť sa a nájsť obojstranne výhodné riešenie, “ hovorí mediátor Ing.Rastislav Palutka, z Realitného centra Dream Reality, s.r.o. Rýchle ukončenie sporov Pri otázke nehnuteľností je po zameraní pozemku vždy jasné, kto je v práve. Sporné strany sa môžu preto obrátiť na súd, čo však v praxi môže znamenať až dvojročnú lehotu, kým od podania žiadosti prebehne súd. Pri mediácii sa dá dohodnúť do pár dní, pričom výsledkom je notárska zápisnica s hodnotou súdneho rozsudku. „Takýmto postojom si strany ušetria čas, nepríjemnosti so súdom aj súdne poplatky, či trovy, ktoré sú so súdom spojené,“ hovorí Rastislav Palutka. Na rozdiel od súdneho konania sa pri mediácii nehľadá na čej strane je právo, kto má pravdu a kto nie, ale hľadá sa vzájomne akceptovateľná dohoda. Viac možností riešenia sporov Rastislav Palutka zo skúsenosti hovorí, že je vždy viac možností, ako sa dá sporná vec riešiť. Napríklad pri zastavanom cudzom pozemku je možnosť stavbu odstrániť, ale aj časť pozemku odkúpiť, prípadne vymeniť za iný. Možností je vždy viac a cieľom je sprostredkovaním nájsť obojstranne výhodné riešenie. Mediátor rokuje s každou stranou zvlášť. Niekedy sa však stáva, že aj mediácia končí nezdarom. Vtedy je možné postupovať len pomocou súdnou. V takom prípade sa za mediáciu neplatí. Mediáciu je možné použiť aj keď už začalo súdne konanie Ak už prebieha súdne konanie, samotný proces pre mediáciu nie je problémom.  Samotný sudca by mal odporučiť účastníkom súdneho konania pokúsiť sa vyriešiť spor mediáciou. Napokon, ak bude mediácia neúspešná, sa v krajnom prípade vždy môžete na súd vrátiť.  

21.09.20157370
Prenájom ide oveľa ľahšie, keď viete, ako na to

Rodina:Predávame nehnuteľnosti

Prenájom ide oveľa ľahšie, keď viete, ako na to

Martina Rybárová


Vlastníte byt alebo inú nehnuteľnosť, ktorú by ste chceli prenajať ale nedarí sa vám? Určite nesmiete zanedbať kvalitu inzerátu a vaše požiadavky. Vy prenajímate, a preto si môžete určovať podmienky.   Kvalita inzerátu zaváži Vo veľkom množstve inzerátov sa môže ten váš ľahko stratiť. Ak nevynecháte ani jednu zo základných vecí, ktorú chcú ľudia vedieť, určite budete medzi top ponukami. Okrem bežných informácií, ako sú adresa, rozloha, fotografie a dátum možného nasťahovania je potrebné aj o čosi viac. Pani Bc. Vasovčáková  z  J&MZ reality radí: „V kvalitnom inzeráte nesmie chýbať informácia, či je cena už vrátane energií, upratovania spoločných priestorov a internetu alebo nie. To je naozaj dôležité. Nesmiete taktiež zabudnúť napísať či je parkovacie miesto súkromné alebo mestské.“ Každý jeden detail je pre možného nájomcu podstatný, a preto nesmiete vynechať naozaj nič. Čo má zmluva obsahovať? Je veľký rozdiel medzi obsahom v predajnej, a naopak v nájomnej  zmluve. „Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu jedného roka, s tým, že je tam možnosť automatickej prolundácie. To znamená, že sa môže zmluva predĺžiť o ďalší rok. Naša realitka má jednu podmienku. Nájomca musí v prenajatom priestore zotrvať najmenej 6 mesiacov. Ak podá výpoveď skôr, prichádza o jeden depozit, ktorý sa rovná jednému nájmu. Čiže je to taká pokuta za odstúpenie od zmluvy,“ vysvetľuje pani Bc. Vasovčáková. Takto sú prenajímatelia z jednej strany chránení. Nemusia sa báť o to, že sa im budú ľudia v nehnuteľnosti striedať každý mesiac. J&MZ reality ako zakladajúci člen Združenia realitných kancelárií Slovenska Vám samozrejme v prípade odstúpenie od nájomnej zmluvy do doby 6 mesiacov od jej uzatvorenia garantuje nového nájomcu bez poplatkov pre realitku  Obhliadky, podpisy zmlúv, ich vypovedanie. Zabralo by to naozaj veľa času a energie. Vaše požiadavky sú vítané Je jasné, že chcete svoju nehnuteľnosť prenajať, no nebojte sa napísať aj vlastné požiadavky. Každý prenajímateľ si určí presný počet osôb, na ktorý im realitná kancelária vypočíta dodávku energií ( médií). Čím viac osôb, tým viac energie sa spotrebuje, takže nájom sa môže zvýšiť.Je taktiež opodstatnené ak napíšete, či preferujete študentov alebo rodiny s deťmi, prípadne firmy. Každý detail je naozaj podstatný. Nebudete teda musieť strácať čas s niekým, kto vám vlastne ani nevyhovuje. Či sa už jedná o výpovednú lehotu a vrátenie jedného depozitu alebo kvalitného inzerátu, je naozaj efektívnejšie vložiť sa do rúk J&MZ reality. Všetko pripravia za vás, a vy sa nemusíte naopak báť o to, že si budete musieť o mesiac hľadať nových nájomcov.  

23.09.20157782
Čo si všimnúť pri každej obhliadke nehnuteľnosti?

Rodina:Predávame nehnuteľnosti

Čo si všimnúť pri každej obhliadke nehnuteľnosti?

Martina Rybárová


Pred kúpou alebo prenájmom každej nehnuteľnosti je dôležitá obhliadka. Ak vás ihneď očarí krásna predsieň, nezabúdajte, že je tu viacero atribútov, ktoré nesmiete prehliadnuť. Nehanbite sa opýtať aj na okolie, susedov či občiansku vybavenosť.   Dajte na prvý dojem Hneď ako vstúpite do miestnosti, viete, ako sa tam cítite. Ako hovorí pán Gabriel Čeheľ: „ Prvý dojem je najpodstatnejší. Akýkoľvek byt alebo dom sa dá hocijako prerobiť.“ Ide naozaj v prvom rade o to, či vám vyhovuje celkové usporiadanie. Od prvej chvíle by ste tam mal cítiť takmer ako doma. Žiadne prekvapenia  Ak si kupujete dom, je určite veľmi podstatné vedieť aj jeho celkový stav. Určite nechcete aby vás o tri roky prekvapili prasknuté trubky, ktoré mali byť vymenené už dávno. CBF Reality si s tým vedia poradiť. „My nikdy nezatajujeme skutočný stav nehnuteľnosti, čiže závady alebo mínusy, ktoré tá nehnuteľnosť má. Je dôležité aby bol klient v obraze, ak bude do budúcna potrebná nejaká rekonštrukcia.“ hovorí pán Čeheľ. Určite to nezanedbajte, pretože kúpa nehnuteľnosti je veľká vec, do ktorej vrazíte nemalé peniaze. Kde to budem bývať? Jedna vec je samotná nehnuteľnosť, no úplne iná okolie a susedia. Dom či byt môžu byť v skvelom stave, no ak je to od vašej práce strašne ďaleko, nie je to ideál. Myslite taktiež na deti a cestovanie do školy. Pán Čeheľ radí: „Je rozdiel v cene nehnuteľnosti vo veľkomeste na rozdiel od menšieho mesta. Občianska vybavenosť je tiež dôležitá. V meste s ňou nie je problém, no v dedinách či malých mestečkách to tak nemusí vždy byť. Sú obce, ktoré sú strediskové, takže klient tam nájde všetko. Od lekára, lekárne až po školu či škôlku. Niektoré obce ale také nie sú, čiže z tade treba dochádzať.“ S autom ste pravdaže flexibilnejší a s väčšou vzdialenosťou nemusí byť taký problém. Myslite ale vždy do budúcna, na deti a hlavne na vaše pohodlie. Realitná kancelária je tu vždy pre svojich klientov a poradí naozaj so všetkým, čo sa týka nehnuteľností. Ak je potrebné, vedia pri obhliadke zabezpečiť aj odborníka v obore statiky či stavebníctva. Len tak si budete naozaj istý stavom nehnuteľnosti, ktorú chcete kúpiť. O kvalitách a profesionálnom prístupe maklérov z CBF Reality sa môžete presvedčiť sami. Je to ich práca, ktorá ich baví, a preto jej najlepšie rozumejú.  

23.09.20158022
Môže rekonštrukcia zvýšiť cenu nehnuteľnosti?

Rodina:Predávame nehnuteľnosti

Môže rekonštrukcia zvýšiť cenu nehnuteľnosti?

Martina Rybárová


Premýšľate nad tým, ako na predaji nehnuteľnosti čo najviac zarobiť? Jej lokalitu či rozlohu a ani poschodie zmeniť nemôžete, no vybavenie áno. Nemajte hneď veľké oči, nemusí sa to vždy naozaj vyplatiť.   Dôležité je predať V prvom rade musíte mať na pamäti, že najdôležitejšie je nehnuteľnosť predať. Neradíme vám, aby ste ju predali za nižšiu cenu, ale naopak aby ste si dávali pozor na tú vyššiu. Pán Mikuláš Maczkó z RK Reality Kontakt v tom má jasno. „Najprv si musíte dobre nastaviť cenu. Cenu určujete podľa toho, za koľko sa predávajú podobné byty v rovnakej lokalite. Ak na ňu dlhší čas zákazníci nereagujú, treba buď, znížiť cenu alebo zvýšiť kvalitu.“ Za nižšie ceny kupujú hlavne tí, čo platia hotovosťou a vyššiu cenu tí, čo platia hypotékou. Pozor na vysokú cenu Kvalita nehnuteľnosti sa dá určite zvýšiť vybavením alebo rekonštrukciou, ktoré ponúka. Stačí keď tam máte klimatizáciu alebo luxusnú kuchynskú linku. Cena ide určite hore. Ak ale toto nemáte a chcete ísť na to inak, dávajte veľký pozor. „Kvalitu nehnuteľnosti môžete zvýšiť rekonštrukciou. Keď ale máte stanovenú cenu na 40 000 euro a do prerobenia vložíte ďalších 10 000, môžete dostať 50 000. Takže na tom neprerobíte, ale celkovú cenu vám to naozaj nezvýši. Samozrejme ešte treba zohľadniť aj to, že navýšením ceny Vám môže vzniknúť aj daňová povinnosť!  Ak by ste zvýšil cenu premrštenou rekonštrukciou a to hlavne v menšom meste / nie krajské mestá /, budete mať problém s tým, aby ste to vlastne predali,“ podotýka pán Maczkó. Výhodná rekonštrukcia Nič však ešte nie je stratené. Stratégia rekonštrukcie sa dá použiť na rodinných domoch. Tam máte väčšie rozmedzie peňazí, a preto si môžete dovoliť cenu o niečo navýšiť. Pán Maczkó ale upozorňuje: „Ak už sa ale púšťame do rekonštrukcie, treba ju urobiť naozaj dobre a nie len na oko. „Kvalitný“ kupec to veľmi rýchlo zistí. Kvalitný je však každý, ktorý utratí vyššiu sumu peňazí za nehnuteľnosť a pri tom dáva pozor na spôsob prevedenia rekonštrukcie.“ Výkup nehnuteľnosti Ak máte ale problém s predajom kvôli problémom s exekúciou či dlhom na nehnuteľnosti, tiež je tu riešenie. Realitná kancelária Reality Kontakt ponúka aj pre takýchto klientov výkup ich nehnuteľnosti, no pravdaže sa tržná cena o čosi znižuje. O takéto nehnuteľnosti nemajú ľudia zväčša záujem ak chcú kupovať na hypotéku,  a preto je toto takmer posledná možnosť predaja, samozrejme ak nepočítame dražbu. Či sa ešte pred predajom rozhodnete rekonštruovať ale nie, vždy si dajte pozor na určovanie ceny. Nie je veľmi profesionálne a dôveryhodné, ak cenu budete každý týždeň znižovať – prípadne tú istú nehnuteľnosť propagovať za rozdielne ceny. Tak vašich klientov naopak odlákate alebo budú čakať na vašu, ešte lepšiu ponuku. 

23.09.20158072
Realitná spoločnosť Vám ušetrí množstvo času

Rodina:Predávame nehnuteľnosti

Realitná spoločnosť Vám ušetrí množstvo času

Martina Rybárová


Predávate nehnuteľnosť a nechcete prísť o vzácny čas strávený s rodinou či pri svojich koníčkoch?  Spoľahnite na profesionálov a doprajte svojej nehnuteľnosti kvalitnú prezentáciu, obhliadky, predaj ako aj jej odovzdanie novému majiteľovi. Oslovte tím osobných maklérov z realitnej spoločnosti MONTREAL SK, ktorí vám poskytnú kompletný realitný servis.   Prvý dojem môžeme urobiť len raz Predávaná nehnuteľnosť by sa mala pred samotnou obhliadkou dôkladne pripraviť. Nových záujemcov musí zaujať a naplniť ich očakávania. „Realitný maklér už počas prvej návštevy vidí čo treba vylepšiť a klientovi navrhne prípadné úpravy, aby bola nehnuteľnosť naozaj pripravená ku kvalitnému predaju,“ dodáva pán Ing. Ľubomír Hašo. Prvý dojem je dôležitý a môže ovplyvniť rýchlosť predaja. Realitná kancelária MONTREAL SK vám vie pomôcť aj s čiastočnou rekonštrukciou nehnuteľnosti a využiť môžete aj služby nášho architekta a interiérového dizajnéra. Váš dom, byt či pozemok tak budú pre nových majiteľov profesionálne pripravené. O zmluvy sa starať nemusíte Jednou z výhod využitia služieb profesionálneho makléra je aj fakt, že sa nemusíte trápiť nad zmluvami. Realitná kancelária vždy zabezpečuje všetky potrebné zmluvy, za ktoré si klient nič nedopláca. Nemusíte tak tráviť váš čas niekde u notára či advokáta. Odovzdanie nehnuteľnosti bez komplikácií Po úspešnom podpise kúpnej zmluvy prichádza na rad odovzdanie nehnuteľnosti, ktoré rovnako zabezpečí váš osobný maklér. Výhodou realitnej spoločnosti MONTREAL SK je kompletná starostlivosť pri prepise u správcu a poskytovateľom energie. Radi vždy požiadajú o spätnú väzbu, aby sa stali najlepšími profesionálmi s profesionálnym servisom. Na prvý pohľad sa môže zdať, že toho nie je veľa, no opak je pravdou. Ak predávate alebo prenajímate nehnuteľnosť a nemáte čas na rozdávanie, určite sa zverte sa do rúk spoľahlivej realitnej kancelárii. Profesionál si s celým procesom poradí určite lepšie, ako bežný človek, ktorý v tejto sfére nikdy nepracoval. 

23.09.20158967
Dobrý marketing vám zaručí aj dobrý a rýchly predaj

Rodina:Predávame nehnuteľnosti

Dobrý marketing vám zaručí aj dobrý a rýchly predaj

Martina Rybárová


Každá nehnuteľnosť je niečím výnimočná a má čo ponúknuť. Ak jej ale nespravíte tú správnu a kvalitnú reklamu, nedosiahnete váš cieľ, a to predať. To, prečo je marketing taký dôležitý a podstatný vo svete realít, objasnila realitná kancelária Magnum Real.   Prezentácia je kľúčová S profesionálnou grafickou prezentáciou sa zvyšuje šanca na predaj alebo prenájom nehnuteľnosti za lepšiu cenu a kratší čas. Pán Matej Kucharič z Magnum Real podotýka: „Naše inzeráty obsahujú do 20 kvalitných fotografií, kompletný popis predávanej reality, HD video prezentáciu a farebný pôdorys. Častokrát využívame „home staging“ čo je profesionálna estetická úprava vzhľadu nehnuteľnosti s cieľom vyzdvihnúť jej prednosti a získať čo najlepšiu cenu pri predaji alebo prenájme.“ Ak si teda niekto myslím, že stačí spraviť tri fotografie a napísať rozlohu bytu, mýli sa. Treba na to naozaj omnoho viac. Inzerát uvidia stovky ľudí Určite však nestačí vystavať kvalitný inzerát, ak ho nemáte komu ukázať. Musíte osloviť čo najširší okruh ľudí, aby ste cenu nemuseli znižovať. Nebudete sa musieť báť, že si vašu ponuku pozrie desiatka ľudí, vy sa spoľahnite na stovky. „Inzeráty prezentujeme na najsilnejších slovenských portáloch, využívame aj sociálne siete, kde máme výborné postavenie v rámci konkurenčných realitných kancelárií. Zastávame názor, že naše prezentácie nehnuteľnosti nemusia byť všade, ale iba na kvalitných serveroch s vysokým počtom užívateľov,“ dopĺňa pán Kucharič. Klienti Magnum Real si za inzerciu a propagáciu nehnuteľnosti už nič nedoplácajú a všetko majú v cene ich služieb. Na sociálnych sieťach pritom pravidelne využívajú platenú reklamu na spropagovanie ponúk, článkov a zaujímavostí z realitného sveta. Roky praxe Dokonalé služby a starostlivosť o klientov sa nedajú vybudovať zo dňa na deň. Sú za tých roky praxe a skúseností. „Sme na trhu od roku 2006 a máme stabilný tím, ktorí každoročne rozširujeme. Členovia tímu majú v priemere 4 ročné skúsenosti v realitnom biznise,“ hovorí o svojom tíme pán Kucharič. Netají sa ani tým, že sú kompaktná, pružná realitná kancelária, ktorá sleduje aktuálne trendy a pravidelne sa vzdeláva. Stále sa tiež snažia zvyšovať kvalitu ponúkaných služieb a držia sa hesla „Predaj nehnuteľnosti berieme osobne“. 

23.09.20158134
Projekty, stavby, pozemky pod jednou strechou

Rodina:Predávame nehnuteľnosti

Projekty, stavby, pozemky pod jednou strechou

Marek


Vyberáte si pekný pozemok. S dobrou pozíciou, príjemným okolím, presne podľa vašich predstáv. No nie ste si istý, či sa bude dať postaviť na ňom dom vašich snov? Čoraz menej ľudí si vie postaviť dom ako sa vraví svojpomocne a spoľahlivý servis od realitnej kancelárie dokáže skutočne pomôcť v mnohom. Pozemkom to nekončí Hoci sa spoločnosť MAXFIN REAL s.r.o. zaoberá realitami komplexne, Peter Komora tvrdí, že čoraz viac mladých ľudí hľadá pozemok, pre svoje vlastné hniezdočko lásky. Pekný pozemok je prirodzeným základom pekného bývania. No nie je to len lokalita, ktorá rozhodne o tom, či je pozemok vhodný, alebo nie. „Samotný maklér musí informovať o možnostiach stavieb na pozemku. Či je vhodné stavať, za akých obmedzení, či možností, či sú na pozemku inžinierske siete a podobne,“ vymenúva Peter Komora. Poradenstvo s architektom Už na samotnom pozemku si v spolupráci s MAXFIN REAL môžete overiť, či pozemok bude vyhovovať predstavám o vašom vysnívanom dome. „Vieme zabezpečiť klientovi projektanta aj stavebnú firmu, s ktorou prekonzultuje všetky možnosti a náklady na stavbu na danom pozemku,“ hovorí Peter Komora. Klient tak dostane reálnu predstavu, či do stavby a kúpy pozemku ísť, alebo nie. Komplexný full servis Spoločnosť MAXFIN REAL ponúka asistenciu aj pri vybavení stavebného povolenia, či kolaudácie a právny servis k predaju nehnuteľností. Zároveň zabezpečuje projekciu domu a po dohode so stavebnou firmou aj stavbu na kľúč. Preto už pri prvotnej kúpe pozemku, hoci nemusí byť ani rovinatý ani upravený, už pri kúpe budete približne vedieť, koľko vás bude stavba stáť, čo bude potrebné upraviť a kedy budete môcť bývať vo vlastnom. Pri kúpe pozemku je to nezameniteľný servis a veľká pridaná hodnota.

21.09.20156459
Realitný maklér môže zarábať neobmedzene

Rodina:Predávame nehnuteľnosti

Realitný maklér môže zarábať neobmedzene

Marek


Potrebuje chuť pracovať, zápal a obchodníckeho ducha. Na rozdiel od značne vyčerpaných možností na finančnom trhu sa v realitách každý deň rodia noví zákazníci. Aj vy môžete zarábať presne toľko, ako sa vám bude chcieť pracovať. V realitnom biznise totiž stropy neexistujú. Príležitosť pre každého Realitný biznis patrí ku koncesovaným živnostiam, takže vlastniť realitnú kanceláriu môžu len ľudia s adekvátnym vzdelaním. Realitného makléra však môže vykonávať každý. „Nie je obmedzené, aké vzdelanie má realitný maklér. Dôležité sú obchodné zručnosti, schopnosť komunikovať a vytrvalosť. Keď sme zakladali realitnú kanceláriu, prvý zisk prišiel po pol roku,“ hovorí o výdrži Marcel Kollár  z ALL FOR YOU - reality s.r.o. Dnes ponúka možnosť stať sa úspešným každému a aktuálne hľadá nových šikovným maklérov v Nitre a okolí. Neobmedzený príjem V máloktorom zamestnaní je možné mať neobmedzené príjmy. Realitný biznis to umožňuje. „Na trhu je veľká rivalita v predaji aj prenájme bytov. Netreba si myslieť, že ide o ľahkú práce. Na druhej strane treba priznať, že v porovnaní napríklad s finančným poradenstvom je na trhu stále veľký počet klientov. Pribúdajú každý deň. Reality sa kupujú a predávajú neustále, treba mať ale tak trochu nos na príležitosti, húževnatosť a nasadenie,“ hovorí Marcel Kollár, ktorý svojim maklérom neobmedzuje výšku príjmu, ktorý dokážu zarobiť za mesiac. Takáto práca nemá síce životné minimum, ale ani maximum a pre tých najlepších sú pripravené ešte zaujímavejšie ponuky. Základom je portfólio Úspechom každého makléra je správne portfólio a komunikácia s klientom. Dôležitá je vždy informácia. Preto vie Marcel Kollár  odmeniť aj dobré tipy, z ktorých nakoniec vznikne obchod. Takáto spolupráca je zaujímavá pre ľudí, ktorí nechcú obchodovať, ale vedia dať informácie a privyrobiť si.      

21.09.20157399

Máte plnú hlavu projektov

okolo vášho domu, záhrady alebo rodiny?

Povedzte nám to a pusťte to z hlavy. Spojíme Vás s najlepšími dodávateľmi.
Hurá, poďme zariaďovať!
Neviete ušetriť z výplaty? Tieto tipy vám pomôžu

Rodina:Nechajte peniaze zarábať

Neviete ušetriť z výplaty? Tieto tipy vám pomôžu

Marek Rodina


Potrebuje chuť pracovať, zápal a obchodníckeho ducha. Na rozdiel od značne vyčerpaných možností na finančnom trhu sa v realitách každý deň rodia noví zákazníci. Aj vy môžete zarábať presne toľko, ako sa vám bude chcieť pracovať. V realitnom biznise totiž stropy neexistujú. Príležitosť pre každého Realitný biznis patrí ku koncesovaným živnostiam, takže vlastniť realitnú kanceláriu môžu len ľudia s adekvátnym vzdelaním. Realitného makléra však môže vykonávať každý. „Nie je obmedzené, aké vzdelanie má realitný maklér. Dôležité sú obchodné zručnosti, schopnosť komunikovať a vytrvalosť. Keď sme zakladali realitnú kanceláriu, prvý zisk prišiel po pol roku,“ hovorí o výdrži Marcel Kollár  z ALL FOR YOU - reality s.r.o. Dnes ponúka možnosť stať sa úspešným každému a aktuálne hľadá nových šikovným maklérov v Nitre a okolí. Neobmedzený príjem V máloktorom zamestnaní je možné mať neobmedzené príjmy. Realitný biznis to umožňuje. „Na trhu je veľká rivalita v predaji aj prenájme bytov. Netreba si myslieť, že ide o ľahkú práce. Na druhej strane treba priznať, že v porovnaní napríklad s finančným poradenstvom je na trhu stále veľký počet klientov. Pribúdajú každý deň. Reality sa kupujú a predávajú neustále, treba mať ale tak trochu nos na príležitosti, húževnatosť a nasadenie,“ hovorí Marcel Kollár, ktorý svojim maklérom neobmedzuje výšku príjmu, ktorý dokážu zarobiť za mesiac. Takáto práca nemá síce životné minimum, ale ani maximum a pre tých najlepších sú pripravené ešte zaujímavejšie ponuky. Základom je portfólio Úspechom každého makléra je správne portfólio a komunikácia s klientom. Dôležitá je vždy informácia. Preto vie Marcel Kollár  odmeniť aj dobré tipy, z ktorých nakoniec vznikne obchod. Takáto spolupráca je zaujímavá pre ľudí, ktorí nechcú obchodovať, ale vedia dať informácie a privyrobiť si.      

07.11.20174290

Inšpirujte sa vianočnými nápadmi na zaujímavé darčeky!

Rodina:Vianočné inšpirácie

Inšpirujte sa vianočnými nápadmi na zaujímavé darčeky!

Marek Rodina


Potrebuje chuť pracovať, zápal a obchodníckeho ducha. Na rozdiel od značne vyčerpaných možností na finančnom trhu sa v realitách každý deň rodia noví zákazníci. Aj vy môžete zarábať presne toľko, ako sa vám bude chcieť pracovať. V realitnom biznise totiž stropy neexistujú. Príležitosť pre každého Realitný biznis patrí ku koncesovaným živnostiam, takže vlastniť realitnú kanceláriu môžu len ľudia s adekvátnym vzdelaním. Realitného makléra však môže vykonávať každý. „Nie je obmedzené, aké vzdelanie má realitný maklér. Dôležité sú obchodné zručnosti, schopnosť komunikovať a vytrvalosť. Keď sme zakladali realitnú kanceláriu, prvý zisk prišiel po pol roku,“ hovorí o výdrži Marcel Kollár  z ALL FOR YOU - reality s.r.o. Dnes ponúka možnosť stať sa úspešným každému a aktuálne hľadá nových šikovným maklérov v Nitre a okolí. Neobmedzený príjem V máloktorom zamestnaní je možné mať neobmedzené príjmy. Realitný biznis to umožňuje. „Na trhu je veľká rivalita v predaji aj prenájme bytov. Netreba si myslieť, že ide o ľahkú práce. Na druhej strane treba priznať, že v porovnaní napríklad s finančným poradenstvom je na trhu stále veľký počet klientov. Pribúdajú každý deň. Reality sa kupujú a predávajú neustále, treba mať ale tak trochu nos na príležitosti, húževnatosť a nasadenie,“ hovorí Marcel Kollár, ktorý svojim maklérom neobmedzuje výšku príjmu, ktorý dokážu zarobiť za mesiac. Takáto práca nemá síce životné minimum, ale ani maximum a pre tých najlepších sú pripravené ešte zaujímavejšie ponuky. Základom je portfólio Úspechom každého makléra je správne portfólio a komunikácia s klientom. Dôležitá je vždy informácia. Preto vie Marcel Kollár  odmeniť aj dobré tipy, z ktorých nakoniec vznikne obchod. Takáto spolupráca je zaujímavá pre ľudí, ktorí nechcú obchodovať, ale vedia dať informácie a privyrobiť si.      

30.11.20166649

Filip Dobrý

1 400

Recenzia

Do salónu NIN chodíme s naším pudlíkom Amorkom už pomaly 13 rokov. a to hovorí…

Salón pre psov NIN
5/5 27 hodnotení

Viliam Balaz

1 477

Dizajnové akvárium biOrb Classic…

Akvárium od biOrbu je fantastické. Celá rodina si ho veľmi pochvaľujeme a…

Pekné akváriá
5/5 8 hodnotení

Deni

- dlhoročná spokojnosť - kvalita poskytovaných služieb je na vysokej…

Salón pre psov NIN
5/5 27 hodnotení

Novinky zariaďovaniaTáto webová stránka používa k zlepšeniu vašej skúsenosti súbory cookies. Ďalším používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Súhlasím